YÖNETİM KURULUNUN ROLÜ

Uzun vadeli başarıda yönetim kurulu, icrayı destekleyecek şekilde proaktif izleme, yönlendirme ve takip rolünü üstlenmeli. Bu, başarılı bir yönetim kurulu yapısı kurulması ve organizasyonun başarısı için hayati önem taşıyor.

İyi yönetim ile ilgili konuları takip eden veya bu alanda çalışan profesyoneller açısından, hızla değişen dinamik süreçlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda yazılan yüzlerce makale ve kitap; iyi yönetim, yönetim kurulunun rolü, yöneticilerin ücretlendirmesi, stratejik öngörü gibi konuları ayrı ayrı inceliyor. Bütüncül bir yaklaşımla, geleceğin iyi yönetim araçlarını tartışan araştırma ise oldukça az. 

BİRÇOĞU, İCRA İÇİNDEKİ ROLÜNÜ SORGULUYOR!
Birçok yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulunu icra içindeki rolünü sorgularken, rolünün icra komitesinden nasıl farklılaştığının yanıtını arıyor. Yönetim kurulunun zamanını hangi alanlara harcaması gerektiği, yasa ve regülasyona uyumdaki yönetim kurulunun rolü ve icra komitesini nasıl destekleyeceği, strateji ve risk yönetimi açısından tam olarak görev ve sorumluluklarının ne olduğu gibi konular, yönetim kurulu üyelerinin zihnini meşgul ediyor. 


Günümüzde, yönetim kurulunun başarılı bir yönetim için temel araçları ve görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
- YÖNETİŞİM: Yönetim kurulu, sorumluluklarını yerine getirmek için süreçler ve yönetim mekanizmaları kurarak regülatorlerin, icranın, yatırımcıların ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamaya çalışır. Yönetim kurulu üyelerini şirket stratejisi ile uyumlu, bağımsız ve firmanın bütününü kapsayıcı bir biçimde seçmelidir.
- STRATEJİ: Yönetim kurulu, icraya, şirketin misyonuyla uyumlu ve paydaşların mefaatlerini optimize edecek kısa, orta ve uzun vadeli  stratejik önceliklendirme ve odaklanılacak noktalar konularında yol gösterir. Stratejilerin hayata geçirilmesini, gerek organizasyon içi gerekse organizasyon dışı iletişimini takip ve kontrol eder. 
- PERFORMANS: Yönetim kurulu, şirket stratejisini, yıllık operasyonel ve finansal planları gözden geçirir ve onaylar. Ayrıca bu planların ne şekilde uygulandığını, bütçe ve stratejik önceliklerle uyumunu monitor eder. 
- ETİK DEĞERLER: Aktif olarak etik konulara tam uyum, kanun ve kurallara uyum, etik standartların düzenlenmesi ve uyumunun sağlanması için rol model olur ve bu iklimi organizasyon içinde yayar ve izler. 
- YETENEK YÖNETİMİ: Yönetim kurulu, CEO’yu seçer, performansını değerlendirir ve maddi menfaatlerine karar verir. Şirketin yetenek yönetimi planlarını takip etmek ve ardıl planlama çalışmalarına destek vermek de görevleri arasındadır. 
- RİSK YÖNETİMİ: Yönetim kurulu, organizasyonun stratejik, operasyonel, finansal ve regulative risklerinin farkındadır. İcra komitesini, risk iştahı, algısı ve bu risklerin stratejik önceliklerle uyumu konularında yönlendirir ve takip eder. 

KURUM KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI VE YAYILMASI, TEMEL BİR GÖREV
Dikkat edilirse; bu çerçeve, yönetim kurulunun iki temel görevinin, risk yönetimi ve kurum kültürünün korunması ve yayılması olduğuna işaret ediyor. Bir organizayonun başarısı ne kadar akılcı bir biçimde risk aldığı ve risklerini ne kadar etkin yönettiğiyle ilintili. Uzun vadeli başarıda yönetim kurulunun, icrayı destekleyecek şekilde proaktif izleme, yönlendirme ve takip rolünü üstlenmesi, başarılı bir yönetim kurulu yapısı kurulması ve organizasyonun başarısı için hayati önem taşıyor.

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.09.2019 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları