YÖNETİM KURULLARINDA KADIN SAYISI 2019'DA NE KADAR ARTTI?

"Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nca bu yıl 7.si düzenlenen 'Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'nda kamuoyuyla paylaşıldı.

“Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporu sonuçlarına göre; toplam 402 şirketin yer aldığı “BIST Yönetim Kurulları”nda yer alan kadınların oranı %15.2’den %15.9’a çıkarak %3.3 arttı. 2019’da, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı, toplamdaki kadın üye oranını geçerek %17.6’ya yükseldi. 
 
“TÜRKİYE’DE YÖNETİM KURULLARINDA KADIN 2019” RAPORU
- BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı %16,6’dan %17,7’ye çıkarak, 2018 yılındaki artışı olumlu şekilde takip etti.
- SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan 108 şirket, tüm şirketlerin sadece %26’sını oluşturdu.
- Tüm BIST’teki 402 şirketin sadece %10.4’ünü oluşturan 42 şirket, eşik seviye olan 3 kadın yönetim kurulu üyesine sahip. 360 şirket henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadı.
- Tüm BIST şirketleri içinde 152 şirket -Bu sayı tüm şirketlerin %37.8’ine karşılık gelmekte- BIST-100 içinde 35 şirket, hâlâ tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.
- Tüm BIST şirketlerinin sadece 36’sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünde kadın CEO’lar yönetim kurullarında yer alıyor.
- 2012-2019 yılları arasında, yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranında 2018’de olduğu gibi yavaş; ama olumlu bir değişim gerçekleşti. 
- 2018 yılında BIST 100 şirketlerinde yönetim kurulundaki kadın oranı 2018’de %14.2 iken 2019’da bu oran %13.7’ye düştü; ancak bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi oranı %17.7’ye yükseldi.
- 2019’da, BIST şirketlerinde görevli 340 kadının paylaştığı 435 kadın yönetim kurulu üyeliğinin %43’ü hâkim ortak olan ailelerin üyeleri tarafından dolduruldu. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen kadınlar ise yönetim kurulu üyeliklerinin sadece %8.9’unu oluşturdu.


ÖNERDİĞİMİZ DİREKTÖR ADAYLARININ ÜÇTE BİRİ KADIN 
Türkiye’de finansman sağladığımız şirketlerin yönetim kurullarına önerdiğimiz direktör adaylarının üçte biri kadın. Gerek Türkiye’de, gerekse global ölçekte tam bir eşitliğin sağlanması için çalışmaya devam edecek ve bunu sağlayacağız; çünkü bu şirketlerin yararına.


SABANCI ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM FORUMU DİREKTÖRÜ MELSA ARARAT:
KARAR MEKANİZMALARINDA KADIN ORANI ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR

Kadınlar, yönetim kurullarının etkinliğini artırma ve yetkinlik havuzuna özgün katkılar yapma potansiyeli taşıyor. Özellikle ‘Yönetim Kurulu Komiteleri’nde kadın oranı ile şirketlerin piyasa değeri arasında olumlu bir sebep-sonuç ilişkisi var. Dahası kadınların yönetim kurullarında nicelik olarak daha güçlü olduğu şirketlerin finansal kırılganlıkları daha düşük. Ancak Türkiye'de tüm çabalara rağmen şirket karar mekanizmalarında kadın oranı çok yavaş ilerliyor. 2020'de, tüm şirketlerin genel kurullarında daha fazla kadın adayın yönetim kurullarına aday gösterilmesini bekliyoruz.


YÜZDE 30 ORANINA ULAŞMAK İÇİN 15 YILA DAHA İHTİYACIMIZ VAR!
Toplumsal cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi hedefine ulaşmak için önümüzde uzun bir yol olduğunun farkındayız. Araştırmalar, kadın üye oranındaki artış rakamları değişmediği sürece yönetim kurullarında %30 oranına ulaşmak için 15 yıla daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yani 2034! Ancak, bir aradaysak ve çaba gösteriyorsak bunu çok daha erkene çekebileceğimize gönülden inanıyorum. 
Bunca yıllık iş hayatımda şunu anladım ki, yönetim kurulları iki önemli niteliğe sahip olmalı; ilki çeşitliliğe verdikleri önem, ikincisi ise üyelerini özgür bırakan bir sisteme sahip olmaları. Fikir, eğitim, uzmanlık alanları gibi farklılaşmalar yönetim kurulları için ne kadar önemliyse, yönetim kurullarında kadın-erkek dengesinin sağlanması da aynı şekilde önem taşıyor. Çünkü iş dünyasında cinsiyet dengesinin kurulması şirketleri daha başarılı, yönetim kurullarını da daha etkin bir duruma getiriyor.


KADINLARIN YÖNETTİĞİ ŞİRKETLERİN İFLAS RİSKİ 5 KAT DAHA AZ
Yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması, dünyanın çehresini değiştirecek ve sonuçta insan hayatında olumlu bir değişime yol açacak. Her ülke, cinsiyet eşitliği konusunda en hızlı yol kat eden komşusuna eş bir ilerleme kaydederse, 2025’e gelindiğinde global Gayrisafi Milli Hasıla, 12 trilyon dolar artacak. Yönetim kurulunda yüzde 30’un üzerinde kadın üyenin bulunduğu şirketlerin iflasla karşılaşma olasılığı 5 kat daha az ve risk kararları almada 4 kat daha başarılı.

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.12.2019 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları