GELECEĞİMİZE 'FİKİR MEŞALESİ' İLE IŞIK TUTUN

Her şahsın kutsi vazifesi, beynini kullanmaktır. Geleceğimize fikir meşalesiyle ışık tutmaktır. Sanatkâr sahnesinden, edebiyatçı cümlesinden, siyasetçi icraatlarından, hasılı toplumun her kesimi, kendi iş kolundan bu serüvenin bir parçası olmak için çalışmalıdır.

Sınav ve başarı kolay bir iş değildir. Kapitalist düzen, bu olguyu yeryüzüne ayak basan her bireye ve her millete öğretti. Hırs ve haset sürüleriyle yorgun düşen insanoğlu, belli bir noktadan sonra paylaşmanın da lezzetine vardı. "Küçük olsun, benim olsun" şeklindeki köhnemiş zihniyet "Büyük olsun, daha çok paylaşalım" evresine yükseldi. 

Yeni nesil insan düşüncesiyle birlikte, gelecek planlamaları da parlak bir istikamete doğru yol almaya başladı. Her ne kadar değişime ayak diremeye çalışanlar çıksa da, boş hevesten ibaret bu inatçı güruhun köhne arzusunu, geleceğin ruhu mutlaka yola getirecektir.

Kısa bir zaman dilimi içinde, esrarengiz bir şafak kızıllığıyla aydınlık bir geleceği kucaklamayacağız belki; ama global ölçekteki ekonomik ve teknolojik gelişmeler bizi o olgunluğa mutlaka eriştirecektir. Zira bu heyecandan uzak kalmanın tamiri, pahalıya mal olacaktır. 

Geriye getirmekte mahir olamadığımız mazi için boşuna inlemek ne kadar beyhude ise, yeniliğe direnmek de o derece faydasız. Sosyal dokuda bireysel huzuru önceleyen toplumlar, başarıya ulaşma ve bu zaferi paylaşma noktasında kolektif bir anlayışı benimsemeye başladı bile. 

Bunun en güzel ispatı, bazı dallardaki tercihleri tartışma yaratsa da, 2019 Nobel Ödülleri'nde yaşandı. Fizik, kimya, tıp ve ekonomi ödülleri, üçer bilim adamı arasında eşit şekilde paylaşıldı. Yeni tarih, insanları yeni ve muhteşem unvanlarla taltif ediyor artık. Mübalağalı ve gösterişli içi boş başarı istiareleri de tarihin tozlu sayfalarında yerini almaya mahkûm.

Dünya, ilk insanın zekâsından önce el becerisini konuşturup taşlardan balta, araç, gereç ve tekerlek yaptığı dönemleri geride bırakalı asırlar oldu. Artık yapay zekâdan, akıllı bina ve şehirlerden, IoT teknolojilerden, kuantum fizikten ve sürücüsüz araçlardan söz ediyoruz. Bunları gerçekleştirmek için de şirketler, Ar-Ge'ye milyarlarca para harcayıp ekipler kurarak ortak akıl oluşturmaya çalışıyor. 

Her şahsın kutsi vazifesi, beynini kullanmaktır. Geleceğimize fikir meşalesiyle ışık tutmaktır. Sanatkâr sahnesinden, edebiyatçı cümlesinden, siyasetçi icraatlarından, hasılı toplumun her kesimi, kendi iş kolundan bu serüvenin bir parçası olmak için çalışmalıdır. Ortak fikrin ve paylaşmanın emsalsiz parıltısı, şahsi hesap ve çıkarlardan daha ehemmiyetli, daha kârlı bir durumdur. Biz Business Life ailesi olarak, ekip ruhuyla neşrettiğimiz her bir sayımızdan bu lezzeti alıyoruz. Zaman zaman hararetli tartışmalarımızın sonunda ortaya çıkan yepyeni fikirlere hayretle baka kalıyoruz. Dünya da bu ahenkle dönüyor.
Buna yürekten inanın...

SEYFETTİN BAYRAM
BUSINESS LIFE GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.01.2020 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları