"İYİ İŞLER" KADINLAR!

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ile Boyner Grup iş birliği ve Bank of AmerIca MerrIll Lynch'in finansal desteğiyle gerçekleştirilen "İYİ İŞLER: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın 2018 ve 2019 yılı katılımcısı kadın girişimciler, video konferansla bir araya geldi. Moderatörlüğü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın üstlendi.

Bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteğine layık bulunan kadın girişimciler, zorlu pandemi sürecindeki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları paylaştı. Dayanışma olanaklarının da araştırıldığı buluşmaya, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr  Genel Müdürü Barış Akyürek de katılarak düşüncelerini aktardı.


BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE KAGİDER KURUCU ÜYESİ ÜMİT BOYNER:
KADINLAR GÜÇLENDİKÇE ÜLKE OLARAK GÜÇLENECEĞİZ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir eşitlik ve demokratik haklar meselesi olarak görüyoruz. Değerlerimiz ya da bugüne kadarki doğrularımız; kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde “ilk vazgeçilecek” değil “ilk sahiplenilecek” kavramlar. Eski ya da “yeni normal” ayırt etmeksizin, biliyoruz ki, kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz.


KAGİDER BAŞKANI EMİNE ERDEM:
TEKNOLOJİ “FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ”Nİ DENGELEYECEK
Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol, vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Önümüzdeki dönemde girişimci kadınların teknolojiden çok daha fazla yararlanmalarının önemi çok büyük.

Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecek. Sadece Türkiye’nin değil, bütün ülkelerin Covid-19 krizini atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dâhil etmekle mümkün. Başarının anahtarı olan teknolojinin, iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici katkısı da olacak.


“İŞ DÜNYASINDA KADIN İLETİŞİM AĞI” VAN’A UZANDI
KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” (Women BusIness Network W-BUN) projesi kapsamında, 8 ildeki iştiare toplantısının yedincisi Van’da, dijital ortamda yoğun katılımla yapıldı. Van İş Kadınları Derneği Başkanı Meral Ayhan, Hakkari Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Sevda Keskin de katılım sağladı. Kadınların yeteri kadar var olmadıkları kamu ihalelerindeki deneyimleri, zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

“İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki  küçük ve orta ölçekli birçok kadın girişimciyi www.ticaretinkadinlari.com sitesinde bir araya getiriyor. Ayrıca, kamu ihalelerinde yer almaları için yasa önerisi çalışmaları yürütülüyor. Gaye; katma değerli üretim ve iş pazarlarına ulaşmalarını, etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini artırmalarını sağlamak... Katılımcı STK’ların ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı”nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif iştirak yoluyla sivil toplumun gelişimi de amaçlanıyor.

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.06.2020 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları