TÜRKİYE'NİN ROBOTLARI, KADIN YAZILIMCILARA EMANET

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH); fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitimlerini tamamlayan gençler için "Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı" programını (RPA Developer) hayata geçirdi.

Denizbank, UiPath ve Linktera’nın da kurumsal destekçileri arasında yer aldığı WTECH, işi garanti ediyor. Bu konudaki açığı kapamak için önemli adımlarla ilerliyor. Ücretsiz ve çevrimiçi uluslararası sertifikalı eğitimler, 7 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşüm çerçevesinde öne çıkan konu başlıklarından olan, geniş hacimli ve tekrarlı işlerin robotik otomasyon sürecindeki işleyişini kapsayacak. İlk faz 20 kız öğrenciden oluşacak. Sertifikalarını alanlar, çalışmaya başlayabilecek.


TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ (WTECH) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEHRA ÖNEY:
GENÇLER, DİJİTAL ÇAĞIN YENİ MESLEKLERİ KONUSUNDA UZMANLAŞACAK
Wtech Akademi olarak, UiPath, Linktera ve DenizBank aracılığıyla açtığımız Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sınıfımıza çok yoğun bir ilgi oldu. Özellikle teknoloji hizmet ihracatı konusunda yetişen uzman gençlerimizin, Türkiye’nin ekonomik değerine de katkı vereceği şimdiden belli. 

Önümüzdeki 25 yılda var olan mesleklerin yüzde 40’ı ortadan kalkacak. Bu iş dallarının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Tahminlere göre; 2022’de 130 milyon yeni iş imkânı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak. Geriye kalan 60 milyon işin %54’ünü yapmak için ise yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. 
2025’e kadar pek çok iş, otomize olarak sadece mavi değil, beyaz yakalıların da işlerini ellerinden almaya başlayacak. Karşımıza yeni bir çalışan sınıfı, metal yakalılar, yani robotlar ve yapay zekâ gelecek. Dünyada şimdi bile 5 milyondan fazla istihdam açığı olan ve maaş skalası yeni mezun gençlerimiz için çok teşvik edici olan bu alanda (Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı) özellikle teknoloji sektöründe sayıca az olan kadınlarımıza yatırım yapmak, onları uzmanlaştırmak ve motivasyonlarını yükseltmek bizler için çok önemli birer hedef. WTech Akademi olarak amacımız, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan; ancak iş bulamayanları, dijital çağın yeni meslekleri konusunda uzmanlaştırıp iş dünyasına kazandırmak. 

DİJİTAL ÇAĞA HAZIRLAYACAK EĞİTİMLER
Türkiye’de mevcut teknolojiler ile her 10 meslekten 6’sı, yüzde 30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle birlikte ülkemiz, gelecek 10 yılda otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip. Buna istinaden program ile, robotik yazılımların dönüştürücü etkisinin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında, yüksek hacimli işlerin otomasyon sürecindeki işleyişi alanında uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede hem Türkiye’nin iş gücü ihtiyacına yönelik yeni bir model ortaya koymayı hem de nitelikli kadın istihdamına katkı yapılacak. Bugün dünyada, iş gücünün %40’ını kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamının yüzde 1 artması ise GSMH’yi 80 milyar dolar artırıyor. Ayrıca cinsiyet ve fırsat eşitliği tam olarak sağlanabilirse kadınların iş gücüne %1 katılmaları, dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlayacak.

ÇEVRİMİÇİ BASIN TOPLANTISI
“Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı Programı”nın detayları, Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) YK. Başkanı Zehra Öney, Wtech Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Wtech YK. Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Wtech Eğitim Komitesi Başkanı ve YK. Üyesi Dilek Duman, UiPath Genel Müdürü Tuğrul Cora, Wtech Kurumsal Üyesi ve Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy’un katılımlarıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında paylaşıldı.


DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ  HAKAN ATEŞ:
SEKTÖRDE ÖNEMLİ İHTİYACA CEVAP VERECEK
Salgın dönemi, daha önce düşünüp cesaret edemediğimiz şeyleri, bize yapabileceğimizi gösterdi. Teknoloji ve insanın olduğu yerde limiti sadece siz belirliyorsunuz.

Dijital çalışan açığını kapatmak elbette, tüm sektörler için en hayati konulardan biri. Düşünün ki, gençler artık finansal kurum tercihlerini kimin internet sitesi daha kullanıcı dostu ise ona göre seçiyor. Sürekli bağlantıda olmak birincil ihtiyaçları. Bu noktada WTECH’in eğitim içerikleri ile gençlere dijitalde alan açmasından mutluyuz ve biz de desteğimizi sürdürüyoruz. Önceki eğitimlerimiz ile mayanın tuttuğunu gördük. “Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ programının da sektörde önemli ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz.


UİPATH AVRUPA BAŞKAN YARDIMCISI  TANSU YEĞEN:
KADINLARIN, TEKNOLOJİ İŞ GÜCÜMÜZE KATILIMINA DESTEK VERİYORUZ

Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız iki senelik süreç içinde, deneyimli ekibimiz ve iş ortaklarımız ile, 200’e yakın büyük kurumu “Robotik Süreç Otomasyonu” ve “Yapay Zekâ” teknolojileriyle buluşturduk. Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve şirketlerimizin dünya pazarlarında daha etkin rekabet edebilmesi için RPA uzmanı ve yazılımcı ekosisteminin büyümesi çok büyük önem arz ediyor. Biz de bu bilinçle, WTECH’in öncülüğünde, kadınlarımızın RPA yetkinlikleri kazanarak teknoloji iş gücümüze katılımına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz.


LİNKTERA GENEL MÜDÜRÜ  TAŞKIN OSMAN AKSOY:
İNSAN SERMAYEMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Dijitalleşme ve otomasyon, hem bireylerin hem de kurumların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi ve değiştiriyor. Tüm gelecek projeksiyonları, önümüzdeki 10 yılda, rutin işlerde hızlı bir düşüş ve beraberinde RPA’in de DNA’sını oluşturan robot yazılımları kullanma yetkinliğine sahip insanlara yönelik talebin artacağını gösteriyor. Özellikle otomasyon ile beraber yapay zekâ ve analitik süreçlerle etkileşimi artırabilenler bir adım daha önde olacak. Gold Partner’ı olduğumuz UiPath’in teknolojisini, Linktera’nın vizyonu ve ihtiyaca uygun özelleştirilmiş yaklaşımı ile birleştirerek geçiş sürecinde bu dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu eğitimle de tüm paydaşlarla birlikte, ülkemizin insan sermayesinin geleceğe hazırlanması en büyük hedefimiz.

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.10.2020 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları