10 YIL-1.000 KADIN LİDER

"Geleceğin Kadın Liderleri" projesi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. 10'uncu yılında 1.000 başvurunun alındığı dört günlük eğitim programına, Türkiye'nin her yanından gelen başarılı 200 genç kadın katıldı. Böylece, mezunlarının sayısı 1.000'e ulaştı.

NE AMAÇLANIYOR?
Ülkemizin bu alanda en uzun soluklu projelerinden biri olan “Geleceğin Kadın Liderleri”, kadınlara fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Dijital platformdaki eğitimler; iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye ilişkin bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıklarını kapsadı. GKL programını tamamlayanlar, hem işe girişlerinde hem de ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve GKL mezunlarından destek alıyor. Çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine güç veriyorlar.


SANOFİ TÜRKİYE KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ PINAR KAYA:
SORUNU KONUŞMAK YETMEZ, ÇÖZÜME KATKI SAĞLAMAK LAZIM
Sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilir bir başarı yakalamak ve öncü programlar ile toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak önemli. Türkiye’de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan şirketiz. 

“Geleceğin Kadın Liderleri” projesi eğitimlerden çok daha ötesinde, hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşliği ağı. Genç kadınlarımızı iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle bugünden donatırsak, eğitim desteğini sağlayabilirsek, birçok kadın liderin yetişeceğine dair hiçbir şüphe duymuyoruz. Daha aydınlık bir geleceğe, umutlu bakıyoruz. 4 güne yayılan bu yılki proje buluşmasında, üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan 200 kadın seçildi. KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği sağlandı.


SANOFİ TÜRKİYE, İRAN VE LEVANT İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ SENEM KOROL:
PROJEMİZ, GÜÇLÜ KADIN LİDERLER ÇIKARACAK
Sanofi, tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan kurumsal yaklaşımı ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veren bir şirket. Ayrımcılığı engelleme, Sanofi’nin etik kurallarının çok önemli bir parçası. Yönetim ve çalışanlar nezdinde bu konuda azami hassasiyet gösteriliyor.

Sanofi Türkiye olarak, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlıyoruz. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek mümkün değil. Cinsiyet eşitliğini hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmeli. Bu noktada, STK’lar, özel sektör ve kamu kuruluşları el ele vermeli. Kadınların toplum içerisindeki durumu, tüm ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. “Geleceğin Kadın Liderleri” projemizin güçlü kadın liderler çıkaracağına ve ülkemizin aydınlık geleceğine her birinizin ışık tutacağına yürekten inanıyorum.


KAGİDER BAŞKANI  EMİNE ERDEM:
AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN KADIN ÇOK ÖNEMLİ
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların profesyonel yaşamını son derece zorlaştıran toplumsal bir sorun. “Geleceğin Kadın Liderleri”, genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için önemli bir proje... 

Genç kadınlar, iş yaşamına ve kariyer planlamasına yönelik yoğun bir eğitimin ardından, profesyonel yaşamlarına daha hazırlıklı, daha güçlü başlama şansını yakalıyor. Bizler aydınlık bir gelecek için, kadının çok önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz. Biz kadınlar, birlikte güçleneceğiz, birlikte çalışarak geleceği inşa edeceğiz. Ülkemiz için çok olumlu sonuçlar veren bu programı daha uzun yıllar birlikte yürüteceğimize, genç kadınların hayatlarını değiştirmeye devam edeceğimize inanıyorum.


GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ (GKL) 2019-2020 PROJE LİDERİ  SEÇİL ŞENDAĞ:
GKL, ÖNEMLİ BİR YOLCULUĞUN KAPISINI AÇTI

“Geleceğin Kadın Liderleri” yaşam boyu devam eden bir kadın liderliği destek platformu. Genç kadınlar için önemli bir yolculuğun kapısını açtı. Profesyonel hayata adım atarken bu eğitim ve mentorluk desteğinin yadsınamayacak bir itici güç olduğuna ve fark yaratmalarına vesile olacak önemli bir katkı sağladığına inanıyorum. Katılımcı gençlere de sorumluluklar düşüyor. Bulunacakları tüm pozisyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalı, istihdama katılmalı, kariyerlerinde ilerlemeliler.

İŞİMİZİN GELECEĞİNDE KADIN 
“Çalışma Hayatının Davos”u olarak nitelendirilen “Ortak Paylaşım Forumu” Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlendi. İşimizin geleceğinde kadın konusu da farklı perspektiflerden ele alındı.


TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI  ÖZGÜR BURAK AKKOL:
KADIN, ÇALIŞMA HAYATINDA GÜÇLENDİRİLMELİ

“Ortak Paylaşım Forumu”nun bu yılki konularından biri de, çalışma hayatında kadını güçlendirmek. Ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor. 

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.11.2020 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları