MUTLU EVİN ANAHTARI

Mutluluk, büyük paralar harcayarak satın alınacak "hayâllerdeki ev" bağlı değildir.

İnsanın karnı doyduktan sonra gelen en temel ihtiyacı güvenliktir. Bu da başının üzerinde bir çatı ve tehlikeden uzak barınacağı bir evdir. Servet ödeyerek bir ev satın almak mümkündür; ancak bir evi yuva yapan, içindekilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve aralarında yarattıkları sevgi ortamıdır. 

CEVABI ARANAN SORULAR...
Bunu sürekli akılda tutarak, yaşadığı evin insanın kendisini iyi hissetmesi ve mutluluğu üzerindeki etkisine, araştırmalardan yola çıkarak bakalım. Kingfisher’in “The Goodhome Report” başlığı ile yayımladığı ve Avrupa’da on ülkede1 13 bin 489 kişi ile yapılan araştırmasında, “Bir evi mutlu ev yapan nedir?” ve “İnsanların gelecekte evlerinden mutlu olmalarını nasıl sağlayabiliriz?” sorularının cevabı aranmıştır.* 
*Araştırmanın yapıldığı ülkeler: Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İtalya, Polonya, Romanya, Rusya 

Elde edilen bilgiler, insanların yaşadıkları ev koşulları, demografik özellikleri ve genel hayat tarzları konusundaki sınırsız veri ile ilişkilendirilmiştir. Bu bilgiler; mimarlık, psikoloji, proje geliştirme, sinirbilim, kent planlama ve sosyal bilim alanındaki uzmanlar ve akademisyenlerle ayrıntılı görüşmelerle değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak, Instagram’da “mutluev” hashtag’i ile insanların evlerinde göstermeye değer buldukları, gurur duydukları ve sıkıntı hissettikleri durum ve görüntüleri içine alan geniş çaplı araştırma yapılmıştır.

Bir araya getirilen bulgular, yaşadığı evin insanların mutluluğu konusunda başlangıçta beklediklerinden daha büyük bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanlar mutluluklarının nedeni olarak %17 oranında akıl ve ruh sağlığı, %14 beden sağlığı, %6 gelir, %3 çalışmak, %3 sosyal statüleri ve yaşanılan evin etkisinin %15 olduğunu belirtmişlerdir. 


ORTAK DUYGUSAL İHTİYAÇLAR

Bu sonuçlar, araştırmacıları insanları evlerinde mutlu kılanın tam olarak ne olduğunu incelemeye yöneltmiştir. Proje geliştirme, sosyal bilim ve psikoloji uzmanlarıyla yapılan görüşmeler, evde kullanılan malzeme, dekorasyon, renkler konusunda farklı zevk ve tercihlerimiz olsa da paylaştığımız temel duygusal ihtiyaçlarımızın, kim olduğumuz ve nerede yaşadığımızdan bağımsız olarak, ortak olduğunu ortaya koymuştur. Bu temel ihtiyaçlar; gurur, konfor, kimlik, güvenlik, kontrol alanlarına odaklanmıştır.
GURUR: İnsanların evleriyle ilgili en önemli duygu, gurur duyacakları bir eve sahip olmalarıdır. Bu duygu, büyük çoğunlukla evin oluşturulması için harcanan zaman, enerji ve dekorasyon anlayışı gibi kişisel katkılardan kaynaklanır.
KİMLİK: Yaşadığı evin, kişinin kimliğinin uzantısı olması son derece anlaşılır bir durumdur; çünkü ev, insanın kişiliğinin ve kimliğinin uzantısıdır. Duvarın boyasından seçilen mobilyaya kadar insanlar yaşadıkları yere kendi damgalarını vurur ve izlerini bırakır.
KONFOR: Dış dünyaya kapıyı kapatıp gevşeyeceği ve kendini yenileyeceği bir ortamda olmak ve dünyanın telaşından uzaklaşarak stresten arınmış bir cennete gelmek. herkesin hayâlidir. Görüşülen insanların büyük bölümü, evlerini “güvenli liman” olarak tanımlamıştır.
GÜVENLİK: İnsan evinde kendisini güvende hissetmek ister. Bu sadece fiziki güvenliği değil, aynı zamanda evin sağlamlığını, çatısının akmamasını ve her türden sorun çıkartmamasını da kapsar.
KONTROL: Bu özellik, evin iç mekânının düzenlenmesi konusunda karar verme hakkını temsil eder. Kontrol duygusu, kiracı veya ev sahibi olarak, bütçe dahil, evle ilgili her konuda söz sahibi olmayı içine alıyor.
TÜİK verilerine göre; Türkiye’de kendine ait bir konutta oturanların oranı %59. Ancak nüfusun %39’u, konutundaki kötü izolasyondan ötürü ısınma, %36’sı sızdıran çatı ve pencere, %25’i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliği sorunlarından şikâyetçi.2

KADINLARIN TALEPLERİ HAFİFE ALINMAMALI
Yukarda sayılan özellikler arasında gurur, hepsinin önünde yer alır. Gurur evde mutluluk konusunda diğer duyguların toplamının iki katından daha ağır basar. Hangi özelliğin bu duyguyu yaşamayı sağladığı araştırıldığında, evin düzenlenmesi ve dekorasyonu için harcanan zaman ve verilen emeğin, gurur duygusu üzerinde belirleyici olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, özel bir yatkınlığı olmayanlar ve süreçten memnuniyet duymayanlar için bile, evin düzenlenmesine yapılan katkılar, evle ilgili gurur duygusunu ve evden kaynaklanan mutluluğu artırır. Eşlerden birinin (çoğunlukla kadınların) bu yöndeki taleplerini hafife almamakta yarar vardır.

ÖNERİLER...
Bu noktada Dan Buettner’in önerilerine kulak vermek, evin içinde yapılacak düzenlemelerle daha mutlu olmak yolunda ilham almayı sağlayabilir:3
-  Yemek odanıza özen gösterin
-  Çalışma mekânı oluşturun
-  Başarılarınızı yansıtan bir köşe oluşturun
-  Evinize mümkün olduğu kadar güneş ışığı sokun
-  Kendinize bir bahçe oluşturun
-  Yatak odanızı uykuya göre düzenleyin
-  Evinizi farklı renklerle boyayın

SONUÇ
Mutluluk, büyük paralar harcayarak satın alınacak “hayâllerdeki ev”e bağlı değildir. İnsanların yaşam kalitesi ve doyum, kişinin içinde yaşadığı toplum, sosyal çevre, iş yeri ve çalışma koşulları, ekonomik koşulları ve yaşadığı evin içinde yarattığı ortamı da içine alan çok sayıda faktörün etkileşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Evdeki mutluluk, içinde geçirdiğimiz zamanı nasıl değerlendirdiğimizle birlikte, kendimizi daha iyi hissettirecek değişikler için ne kadar emek harcadığımızla bağlantılıdır. Bu da, evin fiziksel özelliklerinin ötesine geçmeyi başaran ve yaşadığımız yerle olumlu duygu bağı kurmamıza neden olan içsel bir yolculuğun yansımasıdır. Öyle anlaşılıyor ki, evdeki mutluluk daha çok içinde yaşayanların inşa edebileceği bir yaşam biçiminin ürünüdür.

Kaynakça:
1. The GoodHome Report June 2019 [İnternet]. Uygun erişim: https://www.kingfisher.com/content/dam/kingfisher/Corporate/Documents/Other/GoodHome%20Report_FINAL%20-%20June%202019%20-%20name%20change.pdf.downloadasset.pdf 
2. http://www.tuik.gov.tr/PrehaHaberbültenleri.do?id=33729
3. Buettner, D.: Thrive, National Geographic, 2010

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.04.2021 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları