Şirket yönetiminizde gündemsiz kalmayın

İşletme sahiplerini bekleyen önemli tehlikelerden birisi de çalışma hayatında rehavete düşmektir. Süregelen işletme faaliyeti esnasında kendini yenilemeyen veya mevcut durumu ile yetinen şirket sahipleri telafi edilemez risklerle karşı karşıya kalmak durumuna düşebilirler.

Şirket sahibi veya yöneticisi olarak size bir iş veya sorun iletildiği zaman çalışıyor, bunun dışında başka bir iş meşguliyet bulamıyorsanız, sizin gündeminiz boş ve kendinizde pasif bir konumdasınız demektir.
    Eskimeye başladıklarının farkına varmazlar. İşletme yönetimi canlı bir varlık gibi her gün yeniden bakım, yenilik ister, inovatif ve yeni hamlelerle büyümek ister. Bu şekilde yapıldığı takdirde firmalarda kaliteli bir yönetim anlayışı ve heyecan söz konusu olur. Her şeyi oluruna bırakmak veya mevcut gidişatı kontrol etmemek gündemsiz kalmaya neden olur. Şirket sahibi veya yöneticisi olarak size bir iş veya sorun iletildiği zaman çalışıyor, bunun dışında başka bir iş meşguliyet bulamıyorsanız, sizin gündeminiz boş ve kendinizde pasif bir konumdasınız demektir. Bunun tersi olarak siz gündemi oluşturuyor ve işletmeyi peşinizden gündeminizle sürüklüyor iseniz proaktif bir yaklaşım içinde çalışıyor olursunuz. Bu yaklaşımda olan işletme sahipleri yönetici ve/veya lider kişiliklerini işletmeye yansıtırlar. 


Bu yaklaşım çerçevesinde olan işletme sahiplerinin;
Şirketin tamamını, iç ve dış çevresini kapsayan büyük resmi oluşturmaları,
Bu resim üzerinden hazırlayacakları stratejik planı uygulamaları,
Genel olarak işletme ile ilgili tüm konularda hakkında bilgi sahibi olmaları,
Tüm riskleri yöneten bir sistem kurmaları,
Şirketi ileriye taşıyacak yeni hamleleri önermeleri ve böylece dolu dolu bir gündeme sahip olmaları beklenir. 


O halde şirket yönetiminde birinci prensip şirkete fayda sağlayacak ve bir adım ötesine götürecek gündemlerin oluşturulmasıdır. Gereksiz gündemlerden kaçmak için şirket yönetiminde bunun bir politika dahilinde belirlenmesi ve gündem oluşturacak konuların seçiminde uygulanacak bir prosedürün oluşturulması gereklidir. Dolu dolu bir gündem sahibi olmak, buradan çıkacak görevlendirmeleri yaparak işletmeye yeni faydalar, katma değerler oluşturmanın yanında işletme sahiplerinin daima gündemde kalmaları, kendilerini işletmede fark ettirmeleri de önemlidir. 
    Bilgili, şık giyinmiş, bakımlı işletme sahiplerinin odalarının kapıları her zaman açık olmalı, odalarının ışıkları yanmalı, işletmedeki koridorlar ışıl ışıl olmalı, haber ve ekonomi TV kanalları açık olmalı ve sosyal medya kullanılarak mesajlar topluma, işletme çalışanlarına iletilmelidir. Dışarıdan gelen birisi “Bu işletmede hayat var, canlı bir ortam ve motivasyon var” diyebilmelidir. İşletme sahibi her yönüyle sevgi ve saygı üretebilmeli, etrafına ışık yaymalıdır. 


GÜNDEM OLUŞTURMAK İÇİN BAŞLICA YÖNETİM ARAÇLARI:
Stratejik plan, bütçe, nakit akış tabloları, 
Düzenli ve gündemli yönetim veya icra kurulu toplantıları,
Piyasa ve sektör haberleri,
İşletme üretim faaliyetinin, personelin, satış ekiplerinin gözlenmesi,
İş ile ilgili her türlü toplantı ve yurt içi ve yurt dışı geziler. şeklinde olabilir. 


GÜNDEMİ NASIL YÖNETECEKSİNİZ? 
Gündemleri yönetmek düzenli ve önceden konuları belirlenmiş toplantılarla olabileceği gibi, mail, skype dahil çeşitli iletişim araçları ve işletme bünyesinde kurulacak bilgi yönetim sistemleri ile de mümkün olabilir.


ÖRNEK BİR TOPLANTI GÜNDEMİ DE ŞÖYLE OLABİLİR: 
Bir önceki toplantıda görüşülen konuların sonuçları hakkında bilgi alınması,
Stratejik plan çerçevesinde; Üretim, Pazarlama - Satış, Mali – Finans, Personel - Organizasyon, Ar - Ge konularında sorumlu müdürlerden hedefler ve problemler konusunda özet bilgiler alınması, yeni önerilerin tartışılması,
Gelir, gider ve yatırım bütçelerinin ile nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleşmeleri konusunda bilgi alınması,
Varsa risk yönetim sistemi çerçevesindeki konuların gözden geçirilmesi,
Gündemde konuşulan bazı konuların projelere dönüştürülmesi, proje ekiplerinin kurulması ve görevlendirilmesi. Halen devam eden projeler hakkında bilgi alınması, 
Daha sonra “Ben nerede hata yaptım” dememek ve başkalarına kusur bulmamak için, gündem oluşturmak, yönetmek ve çıktılarını fayda olarak işletmenize yansıtmanız gerekir. Bir yerde, bir işletmede başarısızlık varsa bunun baş sorumlusunun kendiniz olduğunu kabul etmek herhalde başarıya giden bir yolda atılmış ilk adımlar olacaktır.


    Sonuç olarak; İşletme sahiplerine mesajımız şöyle olacaktır; “Her zaman gündemde kalın, gündeminiz dolu dolu olsun. Gündeminizi siz belirleyin, yönetin ve programlayın. Gündemden düşmeyin. Gündemsiz de kalmayın.”

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.06.2017 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları