KURUMSAL İLETİŞİM İLE İK'NIN ORTAK HAYÂLLERİ

Organizasyon şeması; en kısa tanımıyla "bölümlere ayırma"dır. Kurumsallaşmayı kolaylaştırır, sık aralıklarla değiştirilmemesi gerekir. Departmanların temel faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasını sağlar; ancak sorumluların birbiriyle ilişkisini gösterir ve yönetim alanını belirler. Bir iş destek fonksiyonundan çok kurumu markalaştırmaya çalışan "Kurumsal İletişim"in son dönemde, genellikle büyük yapılarda daha sık hatta sürekli iş birliğine gittiği departman ise "İnsan Kaynakları"dır. Bu gerçekten hareketle "İnsan Kaynakları" ve "Kurumsal İletişim" birimlerinin aralarındaki ilişkiye mercek tuttuk...

Son yıllarda iletişimin evrilmesi, geleneksel iş tanımları döneminin sona ermesi; mevcut unvanlarda değişikliği ve yenilerinin sektöre girmesini beraberinde getirdi. Sıkça gündeme gelen sorulardan biri ise “Kurumsal İletişim”in, organizasyon şemasında kime bağlı olduğu? “Kurumsal İletişim” kurumlara göre; pazarlamayla ve satışla ilintili gösterilmekte. Personel ve yönetim kadrosuyla kalabalık olan büyük gruplarda, özellikle holding yapılanmalarında “Kurumsal İletişim” CEO’ya bağlıdır.

ÜRÜN ODAKLI İLETİŞİM...
Ürün odaklı iletişim yapmayan “Kurumsal İletişim” kurumsallaşmayı sağlar. Katma değer üretilmesine, itibarlı olunmasına, aksi durumda günün kurtarılıp geleceğin riske atılmasına tanıklık eder. “Pazarlama İletişimi”, “Marka İletişimi” ve “Kurumsal İletişim”in kapsama alanlarının ne olduğu, nerede birbirlerinden ayrıldıklarına dair de halihazırda birçok farklı görüş mevcut.

KOORDİNELİ ÇALIŞMALARI ŞART
Her insan farklıdır. Bazı ortak eğilimler olabilir; ama genellemelerin, şirketlere yarardan çok zarar vereceği de yadsınamaz bir gerçek. “Kurumsal İletişim” liderleri, anlayışların ve ifadelerin yorumlanmasında ve anlatılmasında etkin rol oynamak zorunda. Dolayısıyla İK ile “Kurumsal İletişim”in koordineli çalışması şart. Biz de Ekim 2019 sayımızda bu iş birliğine odaklandık....

"BİR'LİKTE BİR OLMA"NIN PÜF NOKTASI NEDİR?
1 Özellikle eğitim ve etkinlikler gibi “İnsan Kaynakları” ve “Kurumsal İletişim”in de alanına giren birçok süreci, kenetlenerek ve el birliğiyle yönetmenin formülü ne?
2 Ortak hayâller, amaçlar ve stratejik hedefleri nasıl belirliyorsunuz? 
3 Sıkı iş birliğinde olan iki birimin yolu, en çok hangi noktalarda kesişiyor? İşler hiçbir krize mahal vermeden nasıl kategorize ediliyor?


İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ CANAN SOYSAL:
“BİR’LİKTE BİR OLMA”NIN PÜF NOKTASI MARKAYA VE MARKANIN GÜCÜNE İNANMAK 
En önemli olan; şirketin vizyon, misyon ve kurumsal hedeflerine aynı oranda inanmak ve bunları benimsemek. Bu da İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim departmanlarının aynı yolda yürüyüp, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmesinden geçiyor.

Bugün kendi pazarlama ve iletişim hedeflerinizi, markanızın güçlü yönlerini, müşterilerinize (Bizde bu kesim, yolcular oluyor) anlatmadan önce çalışanlarınıza anlatmalısınız. Onları inandırmadan müşteriyi inandıramazsınız .
“Birlikte Bir Olma”nın püf noktası, markaya ve markanın gücüne inanmak. Şirketin koyduğu hedeflere sahip çıkmak ve bu doğrultuda ortak projeler üretmek. Şirket çalışanlarını bu projelerin bir parçası haline getirmek. 

HER BİR ÇALIŞANINIZ GÖNÜLLÜ ELÇİ OLMALI
Şirketin hedeflerini çalışanlarla beraber belirliyoruz. Bir yandan yolcularımızı sevdiklerine ve hayâllerine yakınlaştırırken, bir yandan da “Çalışanlarımızı kendi hayâllerine nasıl yakınlaştırırız?”ın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çalışanlarınızı ürettiğiniz projelerin bir parçası haline getiremezseniz başarılı olamazsınız. Her bir çalışan, şirketlerin gönüllü marka elçisi haline gelmeli.

EN ÇOK İÇ İLETİŞİMDE YOLLARIMIZ KESİŞİYOR
En çok iç iletişim projelerinde yollarımız kesişiyor. Bir havalimanı terminal binasının işletmecisi olarak birçok avantajımız var. Burada sadece insanları değil, onların duygularını da ağırlıyoruz ve yaptığımız etkinliklerde hep bu duygulara dokunmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızı da bu etkinliklerin, organizasyonların bir parçası yapmak için fikirler üretiyoruz. Onların önerilerini alıp, değerlendiriyoruz. Burada kriz yaratmamanın yolu da bu departmanları yöneten kişilerin ustalığından ve markayı ve sahip olduğu gücü iyi tanımalarından kaynaklanıyor.


İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ AHMET HAKAN ARSLAN:
ORTAK HEDEFLERDE KESİŞEN BİR İKİLİ
Yaptıkları ortak çalışmalarla kurum içerisinde etkileşimi, gelişimi sağlamayı amaçlayan “Kurumsal İletişim” ve “İnsan Kaynakları” departmanlarını, iyi bir çift olarak tanımlayabiliriz. Bu uyumu, belki en iyi anlatabilecek kavram olan ‘takım çalışması’ ile açıklayabiliriz. Birbirlerinden rol çalmak yerine beraber hareket etme bilinciyle çalışıldığında başarı gelecektir.

“İnsan Kaynakları” ve “Kurumsal İletişim” iki departmanlarını, ortak hedeflerde kesişen bir ikili olarak görebiliriz. Önemli olan bütünsel bir başarı ise herkes üzerine düşen görevi azami oranda yapabilirse başarı gelir. Başarılı projelerin detaylarına baktığınızda bu zeten görülmekte. “Sadece İK’nın başarısı veya sadece ‘Kurumsal İletişim’in başarısı!” demek, diğerine haksızlık etmektir. 

ÇALIŞANLAR VE KURUM FARKLI KILINMALI
Bence en önemli nokta, ortak hedefler bulabilmekten geçiyor. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim, çalışanların bağlılığını artıracak, onları ve kurumu farklı kılacak çalışmalar gerçekleştirmeli. Personel arasındaki etkileşimi göz önünde tutarak kurum ve çalışan arasındaki ortak noktaları bulup bunu doğru projelerle hayata geçirmesi, “Birlikte Bir Olmak” adına önemli bir çalışmadır. 
Günümüz hizmet şirketleri için “insan” faktörü hâlâ en önemli kaynak. Bundan dolayı İK ve Kurumsal İletişim, şirketin imajı ve itibarının yönetimi açısından benzer stratejik öneme sahip. Bu iki departmanın, beraber ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, kurum açısından her zaman fayda sağlar.

AMAÇLARI, ÇALIŞANLARIMIZLA BERABER ŞEKİLLENDİRİYORUZ
Ortak hayâller, amaçlar ve stratejik hedefleri, tüm çalışanlarımızla beraber şekillendiriyoruz. Onların beklentileri. projelerin oluşturulmasında ön plana çıkıyor. Tabii buradaki beklenti sınırsız değil. Yönetmemiz gereken bir bütçe var. Yapılan çalışma, belirli bir çoğunluğa hitap etmeli. Bireysel aktiviteler ve projelerden çok, beraber yapabileceğimiz şeylere odaklanıyoruz ve projeleri bütçesel sınırlarımız içerisinde nasıl hayata geçirebileceğimizin yanıtını arıyoruz. 
Tabi burada aslı hedefimiz havalanını kullanan misafirlerimize sorunsuz ve akıcı bir deneyim yaşatabilmek. Bunu sağlamaya çalışırken de ekip arkadaşlarımıza da mutlu çalışma ortamları sağlamak. 

KURUM İÇİ İMAJIN OLUŞUMU BİRLİKTE SAĞLANIR
Aslında tüm roller, proje planlama aşamasında belirleniyor. Kimin hangi sorumlulukları alacağı ve projeyle alakalı görev tanımını belirledikten sonra atadığımız proje takipçisi, çeşitli aşamalarda bilgilendirme yapıyor. Varsa aksayan yerleri ve sebeplerini, nasıl proje takvimini yakalayacağımızı belirliyor. En önemli aşama, konuşulanları uygulamaya alabilmek.  

Kurum içi iletişimin ve imajın oluşumu, İnsan Kaynakları ile Kurumsal İletişim tarafından birlikte ortak çalışmayla sağlanır. İnsan Kaynakları, çalışanların gelişimini sağlayarak, kendilerine ve kuruluşa fayda sağlamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Tam da bu noktada, Halkla İlişkiler, kurum içi iletişimi yerleştirerek, bunu kuruluşun itibarına kadar taşıyabiliyor. Bu alan giren her konuda ortak çalışmalar yürütülüyor.


PEGASUS HAVA YOLLARI KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI BANU KARAMUK:
HERKES KENDİ GÖREV ALANLARINI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE BİLİYOR
Yıl içerisinde birçok etkinliğimiz oluyor. “Kurumsal İletişim”den “İnsan Kaynakları”na, operasyondan finansa, her birimi aynı profesyonellik, heyecan ve uyumla çalışan bir ekibimiz var. 

Bütün etkinliklerimizi ve projelerimizi, herkes kendi üstüne düşenden fazlasını yaparak, uyum içerisinde başarıyla gerçekleştiriyoruz. “Birlikte Bir Olma”nın püf noktası ise empati, saygı ve ortak akıl.

DEĞERLER, ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE BELİRLENİYOR
Pegasus’un çalışanlarıyla birlikte belirlediği şirket değerleri var; yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik… Bu değerler çerçevesinde amaçlarımızı ve stratejik hedeflerimizi üst yönetimin yönlendirmesiyle birlikte belirliyoruz.

ÇOK YAKIN TEMAS HALİNDE ÇALIŞIYORUZ
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim olarak gerçekten çok yakın temas halinde çalışıyoruz. Herkes kendi görev alanlarını çok net bir şekilde bildiği ve diğer birime karşı saygılı davrandığı için uyumlu bir şekilde ve sorunsuz biçimde ilerleyebiliyoruz.


PEGASUS HAVA YOLLARI İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ DİLARA OĞUR
BİRBİRİMİZİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANIYORUZ
Bizi biz yapan, bizi geleceğe taşıyacak ve birlikteliğimizi güçlendirerek her alanda bizi daha başarılı kılacak olan değerlerimiz, ortak hayâller etrafında birleşmemize ve amaçlarımızı gerçekleştirmemizde büyük rol oynuyor.

Yıl içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerimizi, bir takım olarak gerçekleştiriyoruz. Süreçlerimizi iş birliği içerisinde yönetmenin formülü ise şirket değerlerimizin tüm Pegasus çalışanları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi. 

ORTAK HEDEFLERDE BİRLEŞİYORUZ
“Birlikte Bir Olma”nın püf noktası ise ortak hedefler etrafında birleşme, birbirini anlamaya çalışma ve empati. İki birim de rol ve sorumlulukları bazında görevlerini yerine getiriyor. Pek çok projede iş birliği içerisinde, birbirimizin deneyimlerinden yararlanarak ilerliyoruz.


ANADOLU GRUBU KURUMSAL İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ KAAN ÜNVER:
İKİ BİRİM, BİRBİRİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KONUMUNDA 
Tüm şirketlerimize, aynı yöne baktığımızı hissettirecek stratejilere sahibiz. Bu noktada, uygulama alanında Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları departmanlarının her zaman senkronize ve her şeyden önce birbiriyle sürekli iletişim halinde çalışması büyük önem taşıyor. 

Anadolu Grubu gibi büyük bir yapıda, tüketicilerimizden tedarikçilerimize, medyadan kamuya, yatırımcıya ve çalışanlarımıza kadar uzanan birçok paydaşımız için ayrı ayrı iletişim süreçleri yürütüyoruz. 

GELECEĞE YÖNELİK DÖNÜŞÜM PROJELERİ...
Grubumuzun iletişim mesajlarının bütünlüğünü sağlayacak koordinasyon çalışmaları yaparken bir yandan da iş anlayışı, risk yönetimi, kriz yönetimi, çalışma kültürü, denetim, iletişim, teknoloji, eğitim ve daha birçok iş sürecimizin sürdürülebilir bir gelişim içinde olması için geleceğe yönelik önemli dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürünün, kurumsal kimliklerin, standartların ve değerlerin oluşturulup yaygınlaştırılmasında, iki birim, birbirinin en büyük destekçisi konumunda oluyor. 

İÇ İLETİŞİM SÜREÇLERİNDE ORTAK HAREKET EDİYORUZ 
Ayrıca kurumsal itibarın en önemli paydaşlarından biri hatta elçisi konumunda olan çalışana yönelik iç iletişim süreç ve etkinliklerinin koordinasyonunda her zaman birlikte hareket ediyoruz. Özellikle holding yapısında, tüm şirketlerimizin aktivitelerini takip etmemiz gerekiyor. Bir yandan onların çalışmalarını daha da öne çıkaracak konsolidasyon çalışmaları ve çatı projeler geliştirirken, diğer yandan da tüm bunların grup kültür ve değerlerine uygunluğunu denetlemek, olası kriz süreçlerini engellemek için gerekli altyapıları oluşturuyoruz. Böylece istikrarlı bir iletişimle, tüm paydaşlarımıza en doğru mesajların iletilmesini koordine edebiliyoruz.


ANADOLU GRUBU İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI OSMAN ALPTÜRER:
HER TÜRLÜ İLETİŞİM SÜRECİNDE, SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİNDEYİZ
19 ülkede, yaklaşık 80 bin kişilik önemli bir istihdam rakamını yönetiyoruz. Çalışan bağlılığını yüksek tutmaya, takım ruhunu ve sinerjiyi korumaya yönelik iletişim stratejileri geliştiriyoruz. 

“İnsan Kaynakları” stratejimizi, insanları Anadolu Grubu’na, grubu da insanlarına bağlamak vizyonuyla oluşturuyor, önceliklendirmelerimizi buna göre yapıyoruz. Gerek Türkiye’de ve dünyada öncü olabilecek uygulamaları, uluslararası platformlardaki ilişkilerimizle öğrenip adapte ederek; gerektiğinde de kendi kültürümüze uygun, özgün süreçler geliştirerek alanımızda fark yaratmaya gayret ediyoruz. 

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ UYGULAMALARA SAHİBİZ
Değişen dünyaya adapte olmak için iletişim süreçlerinin hayatın her alanında olduğu gibi “İnsan Kaynakları” süreçlerinde de artan ve gelişen etkisinin farkındayız. Hem gerçekleştirdiğimiz sektöründe öncü uygulamalarımızın tüm paydaşlarımıza iletişiminde hem de çalışanımıza ve “geleceğin çalışanları” olarak gördüğümüz gençlerimize yönelik her türlü iletişim sürecinde kurumsal iletişim departmanımızla sürekli bir iş birliği içerisindeyiz. 

EKİPLERİ, SOSYAL ORTAMLARDA BİR ARAYA GETİRİYORUZ
Birlikte çalışan ve çalışması gereken ekipleri sosyal ortamlarda bir araya getiriyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizdeki teknolojik altyapı gelişimi ve dijitalleşme paralelinde “dijital iletişim” platformlarındaki frekansımızı da her geçen gün daha da kuvvetlendiriyoruz. Kurumsal uygulamalarımızın şirketlerimize yaygınlaştırılması için konsolide çalışmalar yürütüyor, böylece organizasyonel etkinliğin ve şirket performanslarının artmasına katkıda bulunarak “sürdürülebilir bağlılığa” da pozitif etki sağlıyoruz. 


MERCEDES-BENZ TÜRK İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ BETÜL ÇORBACIOĞLU YAPRAK:
‘BİRLİKTE BAŞARMAK’ ARZUMUZDAN GÜÇ ALIYORUZ
Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim olarak, yollarımız pek çok iletişim faaliyetinde kesişiyor. Rol ve sorumlulukların netleştirilmesi, iki birim arasındaki yakın ve sürekli iletişim, uyumun yakalanmasında önemli rol oynuyor. 

Büyük bir aile olarak, güçlü bir takım olduğumuzun ve hedeflerimize ulaşmak için herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığının farkında olmamız.
“Birlikte Bir Olma”nın püf noktasının; hem stratejik çalışmalarda hem operasyonda, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları’nın uzmanlığını bir araya getirip bir bütün oluşturulması, iyi iletişim, şirket değerlerimizden biri olan “Birlikte Başarmak” arzumuzdan güç almamız olduğunu düşünüyorum.

TÜM UYGULAMALARIMIZDA ÇALIŞANLAR ODAĞIMIZDA
Bizi geleceğe taşıyan her adımda, çalışanlarımızın payının önemli olduğunu biliyoruz. Ayrıca tüm uygulamalarımızda, çalışanlarımızı odağımıza alıyoruz. Kurum içi uygulamalarımızla, tüm çalışanlarımıza ve gelecekte çalışanımız olabilecek potansiyel adaylarımıza iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Stratejilerimizi belirlerken de beli başlıklar için gönüllü gruplar oluşmasını sağlıyor, üst yönetime sunumları ardından aksiyonların yine bu gönüllü gruplar ya da konunun sorumlu departmanlarıyla hayata geçmesini sağlıyoruz. Bunlar, çalışanlarımızın hem aidiyet duygusuna olumlu katkı sağlıyor hem de inisiyatif almaları konusunda teşvik ediyor. 

İŞ BİRLİĞİNİ, DÜZENLİ TOPLANTILARLA DESTEKLİYORUZ 
Çalışanı ve gelecekteki çalışanları hedef alan iletişimde İnsan Kaynakları öncü rol oynuyor. Bunun dışında kalan iletişim faaliyetleri, Kurumsal İletişim öncülüğünde ilerliyor. Bu iş birliğini, iki birimin de planlarını birbiriyle paylaştığı, çalışan ve yöneticilerinin düzenli olarak bir araya geldiği toplantılarla da destekliyoruz.


MERCEDES-BENZ TÜRK KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ EZGİ YILDIZ KEFELİ:
KESİŞMELER YAŞANIRSA UZLAŞMA YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR
Tüm departmanların birbirleriyle uyum ve güven içinde çalışması, işlerin hiçbir krize mahal vermeden kategorize edilmesinde etkili oluyor. Çalışanlarımızın hem kendi aralarındaki iletişimi hem de üst düzey yöneticileriyle olan bağları, kurum içi iletişimin iyi olmasıyla sağlanabiliyor.

İş yapış şeklimizin temelini, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızla uyum ve güven içinde olmamız sağlıyor. 52 yıldır yeni fikirleri destekleyen, eğitim ve gelişime önem veren projelerle süreçlerimizi şekillendiriyoruz. Şirket içerisindeki tüm birimlerimiz birbirleriyle uyumlu çalışıyor. 

EN İDEAL İŞ ORTAMINI YARATMAYI HEDEFLİYORUZ
Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Departmanı olarak, şirket içindeki tüm çalışma arkadaşlarımızla bir arada çalışmaya özen gösteriyoruz. Hayata geçirilen ve fırsat eşitliği sunan modellerimiz sayesinde en ideal iş ortamını yaratmayı hedefliyoruz. Şüphesiz her departmanın farklı ihtiyaçları oluyor. İhtiyaçları, konsept ve uygulama geliştirmede dikkate alarak, gerektiğinde departman bazlı çözüm ve öneriler geliştirip birlikte verimli bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz.

ŞEFFAF BİR İLETİŞİM POLİKİTASINA SAHİBİZ
Şirket olarak benimsediğimiz şeffaf iletişim politikasını, tüm iş yaşantımıza entegre ediyoruz. Mesajını kitleye göre farklılaştırabilen ve vereceği mesajı doğru kodlayarak açıkça ve dikkat çekici şekilde verebilen şirketler farklılaşıyor. Amaçlarımızı ve stratejilerimizi ortaya koyarken günümüz dijital dünyasının son trendlerini yakından takip etmeye özen gösteriyoruz. 

ORTAK BAKIŞ AÇIMIZ, UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAK
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim departmanları olarak birlikte uyum içinde çalışmak, ortak bakış açımız. Çalışanlarımızın görev ve tanımlarının belli olmasının haricinde, o bölümün uzmanlığına güven duyulup, yapılan her işte kararlar belli bir takvimde uygulanıyor. Sürekli iletişim ve iş takibiyle kesişmelerin yaşanması halinde, uzlaşma yöntemleri uygulanarak ana işin devamlılığı sağlanıyor.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz