KADINLARIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI, VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Kadınların rolüne daha fazla odaklanmalıyız. Potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve toplumumuza katkıda bulunabilmek adına, hepimizin aynı adil fırsatları hak ettiğimize her zaman inandım.

SABANCI HOLDİG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ KURUCU MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI GÜLER SABANCI:
KADINLARIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI, VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
Kadınların rolüne daha fazla odaklanmalıyız. Potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve toplumumuza katkıda bulunabilmek adına, hepimizin aynı adil fırsatları hak ettiğimize her zaman inandım.

Kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli girişimler olsa da kadınlar, temiz enerji, bilim ve teknolojideki işgücünün yarısından daha azını oluşturuyor. Halen karar verme düzeylerinde yeterince temsil edilmiyor. Örneğin, enerji sektöründe kadınlar işgücünün yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu oran, temiz enerji alanında yüzde 32 ile nispeten daha iyi durumda. Bu da muhtemelen kadınların sürdürülebilirlik ile ilgili tercihlerini yansıtıyor. 

CİNSİYET DENGESİZLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖR, ENERJİ
Petrol ve gazda ise bu oran, yüzde 22’ye düşüyor. Enerji sektöründe istihdam edilen kadınların yarısı, idari sorumluluklar alıyor. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile ilgili işlerde çalışan kadınların oranı ise, sadece yüzde 8.9. Özetle, enerji sektörü, işgücü açısından cinsiyet dengesizliğinin en yüksek olduğu sektör olmaya devam ediyor.

ENERJİDE, LİDERLİK POZİSYONUNDA DEĞİLLER
Kadınların enerjide liderlik pozisyonlarındaki temsili daha da geride. 2017 yılında, IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) tarafından 39 ülkenin katılımıyla düzenlenen bakanlar toplantısında, üst düzey görevlerde bulunan sadece 4 kadın vardı. 2018’de, dünyanın en büyük 100 petrol ve gaz şirketi arasından sadece biri, bir kadın CEO’ya sahipti. Kadınlar, üst yönetim pozisyonlarının sadece yüzde 15'ini oluşturuyordu. Türkiye enerji sektöründe de oranlar global değerlerle benzerlik gösteriyor. Kadınlar, enerji sektörünün yüzde 24’ünü oluştururken, yüzde 17’si yönetsel pozisyonlarda yer alıyor. 

Ayrıca, dünyanın acilen ihtiyaç duyduğu bir temiz enerji dönüşümünün, ancak yeni bakış açıları ve yenilikçi iş modelleri getirebilecek kadınların daha fazla katılımıyla gerçekleşebileceğine yürekten inanıyorum. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, kadınların karar alma süreçlerine dahil etmeleri, çalışanları daha çok motive ederken ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratırken, diğer yandan daha başarılı bir risk yönetimi sağlamaktadır.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ, DAHA OKUL SEVİYESİNDE BAŞLIYOR
Çalışmalar ayrıca, özellikle enerji sektöründeki cinsiyet çeşitliliğinin, kârlılığı artırdığını ve verimliliği yükselttiğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle, temiz ve yenilenebilir enerji konusundaki birçok girişim, kadınların güçlendirilmesine katkı ve destek vermektedir. OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) ülkelerinde, üniversitelerden diploma alanların yüzde 50'sini kadınlar oluşturmaktadır. Ancak bu rakamın sadece yüzde 30’u bilim ve teknoloji ile ilgilidir. Sadece STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarının mezunlarına bakarak, cinsiyet eşitsizliğinin daha okul seviyesinde başladığı söylenebilir.

ROLLERİ HER KADEMEDE VE SEKTÖRDE İYİLEŞTİRİLEBİLİR
Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre; kadınlar dünya nüfusunun yüzde 52'sini oluştururken, bilimdeki kadın araştırmacıların oranı sadece yüzde 30. Açıkça görülüyor ki, kadınların rolü her kademede ve her sektörde iyileştirilebilir. Sabancı Topluluğu olarak cinsiyet eşitliğinde öncü ve örnek olduk. Enerji şirketlerimizde çalışan her dört yöneticimizin bir tanesi kadın. Beyaz yaka çalışanlarımızın ise üçte birini yine kadınlar oluşturuyor. Bu sayılar elbette kendi başına yeterli değil; ancak doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. 


Sabancı Holding “BM’nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni imzalayan ilk Türk şirketidir. Sabancı Vakfı, cinsiyet eşitliğini teşvik eden programları desteklemektedir. Yapılan çalışmalar, bu konuya olan samimi yaklaşımımızı göstermektedir. Cinsiyet eşitliği konusunu bundan sonra da gündemimizde tutmaya ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Kadınlar, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmeye hazır olmalı. Müreffeh bir gelecek için, kadınların doğru eğitim ve öğretime, finansal araçlara ve staj olanaklarına erişme hakkına sahip olmaları zorunludur. Ayrıca, üst kademe yönetici pozisyonunda daha fazla kadın görmeleri gerekiyor. 

‘TEMİZ ENERJİ, BİLİM VE TEKNOLOJİDE KADIN LİDERLER’ KONFERANSI
* Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler” konulu uluslararası bir konferans düzenledi. Açık konuşmasını, Sabancı Holdig Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Konuklar arasında dünya çapında rol model olan kadınlar vardı. Eski Sabancı Üniversitesi Rektörü, BBC 100 Kadın 2019 listesinde yer alan Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Canan Atılgan, Energy Futures Initiative Kurucusu ve ABD Enerji Bakanı Eski Baş Danışmanı Melanie Kenderdine de katılımcılar arasındaydı.


FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNAN BİR TOPLUM HAYÂLİYLE YÜRÜYORUZ 
Çalışmalarımızı, fırsat eşitliği sunan bir toplum hayâliyle yürütüyoruz. Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle tam 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Nevşehir’de erken yaşta evlilikleri engelleme mücadelesi veren 20 cesur kadının hikâyesi (...) bize ilham veriyor.


Türkiye’de, hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan ve 12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL aktaran Sabancı Vakfı’ndan 2018-2019 yıllarında hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) proje hikâyeleri “Ekim Zamanı Buluşma Zamanı”nda anlatıldı. Deneyim Paylaşım Toplantısı’nın moderatörlüğünü, Şirin Payzın yaptı. 

TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞME İÇİN KIZ ÇOCUKLARI DESTEKLENMELİ
Kız çocuklarını bilim ve teknolojide güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Kız çocuklarının, meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşarak cesur kararlar almalarını sonuna kadar destekliyoruz. Kalıplaşmış ön yargıları yıktığımızda kızların, istediği alanlarda ve mesleklerde özgürce yol alabileceklerine inanıyoruz.

OECD ülkelerinde, mühendislik bölümünden mezun olanların yüzde 33’ü kız öğrenciyken bu oran bilgisayar mühendisliği bölümünde yüzde 20’ye düşüyor. Bu, performans farkından değil, toplumsal ön yargılar ve beklentilerden kaynaklanıyor. Kız çocukları, hayâllerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem de öğretmenlerinden destek görmeli. Toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak ve toplumun gelişimine katkı sunacak güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz.

*Sabancı Holdig Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayımladı. 


ENERJİYE YÖN VEREN KADINLAR
Türkiye Enerji Zirvesi’nin 10’uncusu, 400’ü yabancı, toplam 1500 kayıtlı rekor sayıda delege katılımıyla ve “Geleceği İnşa Etmek” temasıyla gerçekleştirildi. Turizm sektörünün önde gelen tesislerinden Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort, ev sahipliğini üçüncü kez üstlendi. Erkek egemen bir sektör olarak öne çıkan enerji sektöründe kadın çalışanların daha da artmasının gerekliliği ve yaratacağı katma değerlerin gündeme getirildiği “Enerjiye Yön Veren Kadınlar” oturumu büyük ilgi gördü.


OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ NURTEN ÖZTÜRK
KADININ HER SEKTÖRDE BAŞARIYLA ÇALIŞABİLECEĞİNİN EN BÜYÜK İSPATIYIM

Çalışma yaşamında 49’uncu, enerji sektöründe ise 39’uncu yılımı kutluyorum. Benim iş yaşamım, bir kadının her sektörde başarıyla çalışabileceğinin en büyük ispatıdır. Madeni yağ sektörüyle başlayan iş serüvenim, her geçen gün farklı görev ve pozisyonlarla arttı ve büyüdü. Geçen süre içinde bu sektördeki kadın algısını yıktım, kadının sektöre katabileceği zenginlikleri ve farklılıkları ve hatta zenginlikleri elimden geldiğince projelerimize yansıtmaya çalıştım. Çünkü kadınlar, erkeklerin gördüklerinden farklı şeyleri görebilir ve hatta günün sonunda bir şirkette üst düzey bir kadının varlığı, şirketin kaderini dahi değiştirebilir. 
Yaptığımız projeler ve ürettiğimiz sosyal sorumluluk organizasyonlarında, kadın algısını ve kadın bakışını uygulamaya çalışıyorum. Çalışan kadın sayımızın artmasından dolayı da mutluyum. Yarın çok geç olmasın, çocuklarımıza, geleceğimize kulak vermeliyiz.


GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU DİLAR EDİN:
DAHA TALEPKÂR VE DAHA SERBEST DÜŞÜNMELİYİZ

Enerji sektörü, çok eski bir sektör değil, geçmişi 15-20 yıla dayanıyor. Bu yüzden kadın azlığı, aslında kadınlarımız için avantaja hatta fırsata da dönüşebilir. Ama maalesef kadınlarımız çok ilgi göstermiyor. Aslında erkeklere has bir sektör olmadığının görülmesi ya da gösterilmesi gerekiyor. Bu da bizim gibi bu sektörde olan, çalışan kadınlara daha da ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bu algı kırılırsa yakın zamanda sektöre çok fazla kadının katılım göstereceğine hatta üst düzey yöneticinin daha da artacağına inanıyorum.
Kadınlar olarak, daha talepkâr ve daha serbest düşünmeliyiz, önyargılardan, iş hayatında erkeklerin yaptığı işlerden geri durma gibi öğretilerden kurtulmalıyız. Ancak bu anlayış sektör tarafından da desteklenmeli. Sektördeki oyunculara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yönetim ve idari kadrolarında kadın yönetici olması noktasında ortak bir karar alırlarsa ve bunun altına imza atarlarsa sektörün geleceği daha da güzelleşecektir.


LİMAK YATIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU ÖZDEMİR:
ÖNYARGILARI KIRMAK, İYİ ROL MODELLER BULMAK GEREK

Şirket olarak, sektörde kadın sayısının artması konusunu sahipleniyoruz. Firmamızda oransal olarak kadın çalışanlarımız her yıl giderek artıyor. Bunun yanı sıra, genç kızlarımıza burs veriyor ve hatta bursla kalmayıp onlara mentorluk da veriyoruz. Böylece onları iş dünyasına da hazırlıyoruz. Çünkü gördüğümüz bir diğer sorun da kadınların iş dünyasında kalış süresinin azlığı. Yani kadınlarımızın daha dayanıklı olması gerekiyor. Bunun için de özel projeler, eğitimler düzenliyoruz.
Biliyoruz ki, kadının yaratacağı sinerji sayesinde yaratacağı katma değer de artacaktır. Ama yaptığımız çalışmalar sonrası gördük ki, bunlar yeterli değil. Çünkü daha da gençlere eğilmek gerek. Kızlarımızın mühendis olabileceklerini, kendilerine, ailelerine iyi anlatmak gerekiyor. Bu iş birazda sabır istiyor. Önyargıları kırmak gerek, iyi rol modeller bulmak gerek. Biz hedef haline getirdik, büyük bir gayretle bu konuya eğiliyoruz.


EPDK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI GÜLEFŞAN DEMİRBAŞ:
KADIN LİDERLER VE YÖNETİCİLER ARTTIKÇA BAŞARI DAHA DA ARTACAK

Bir toplumun gelişmesi için kadına dair önyargıların yıkılması gerekiyor. Dünya enerji sektöründe de kadın istihdamı çok az. Yani sektördeki kadın azlığı küresel bir sorun. Dünyada sektörümüzde çalışan kadın oranı %19, kadın yönetici oranı ise %1. Bu farkın ortadan kalkması için dünyada da ülkemizde de olumlu adımlar da atılıyor. Anayasada önemli değişiklikler yapıldı; ama özel sektördeki firmalarımızın da bu anlamda adımlar atması gerekiyor. Zira ben enerji sektöründe kadın liderler, yöneticiler arttıkça başarının daha da artacağını inanıyorum.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz