İYİMSER EKONOMİK TABLO

Tüm dünyada küresel ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, göstergeleri olumluya çevirmeyi nasıl başardınız? 2019'un ilk iki çeyreğindeki büyüme rakamları, öngörülerinizle örtüşüyor mu? Artan finansal performansı daha üst seviyelere çıkaracak hangi güçlü planları hayata geçireceksiniz? Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için geliştirdiğiniz etkin risk yönetim politikalarınız neler?


ANADOLU GRUBU MALİ İŞLER BAŞKANI ONUR ÇEVİKEL:
ÖNEMLİ MİKTARDA SERBEST NAKİT AKIMI YARATTIK
Küresel düzeyde makroekonomik kırılganlığın devam ettiği bir dönemde, tüketici sektörü odağımızı sürdürüyoruz. Hızlı değişen koşullarda, onların nabzını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Temkinli ve etkin risk yönetim anlayışını, tüm operasyonlarımızda hassasiyetle ele alıyoruz. 

Şirketlerimizin tamamında pozitif güçlü nakit akımı yaratma önceliğimiz doğrultusunda, gerekli planları devreye almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Bira operasyonlarımızda Rusya ve Ukrayna’da yaratılan sinerjinin önemli katkısının yanı sıra, meşrubat faaliyetleri ve Migros’un güçlü operasyonel kârlılıkları neticesinde konsolide bazda, yılın ilk yarısında önemli miktarda serbest nakit akımı yarattık. Bu konuya verdiğimiz önem, önümüzdeki dönemlerde de sürecek.

ANA OPERASYONLARIMIZDA GÜÇLÜ BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK 
2019 yılı ilk yarısında, ana operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz güçlü büyümenin neticesinde, Anadolu Grubu proforma konsolide satışları, 2019 yılı ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %27’lik bir büyümeyle 24.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bira grubundaki güçlü performans, özellikle yurt dışı bira operasyonlarının pozitif ivmesinden kaynaklanmakta olup, Rusya ve Ukrayna’da pazar liderliği için başa baş konuma geldik. Meşrubat operasyonlarında, Türkiye’de gazlı içeceklerde en hızlı ilk yarı büyümesini elde ettik. Migros’ta da hızlı tüketim malları pazarında hem toplam hem modern kanallarda pay kazanımları devam ediyor. Yurt dışı operasyonlarımızın toplam satış gelirleri içindeki payı %32’ye yükseldi. Proforma konsolide FAVÖK, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de bira, meşrubat ve Migros’un operasyonel kârlılıklarındaki artış neticesinde, ilk yarı sonu itibarıyla %43 yükselişle 2.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

KUR RİSKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ÇEŞİTLİ TÜREV ENSTRÜMANLAR... 
Proaktif davranarak, faaliyet gösterdiğimiz bütün segmentler için borçlanma yapılarımızı en uygun seviye ve şartlara getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz gerek operasyonel gerek finansal çerçevede oluşabilecek kur risklerinden korunmak amacıyla çeşitli türev enstrümanlar kullanmaya devam ediyor. Net nakit akımı yaratma stratejisi çerçevesinde, holding ve şirketlerimiz bünyesinde faaliyet alanında kullanılmayan çeşitli varlıkların daha verimli kullanabilmesine yönelik stratejik alternatifler de değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemlerde, tüketici ürünlerinde ağırlıklı sektörlerde odaklanmaya devam ederken, tüm faaliyetlerimizi etkin finansal yönetim öncelikleriyle sürdürmeye devam edeceğiz.


PENTİ CFO'SU SEVTAP ARSLAN:
YATIRIM PLANLARIMIZDA HIZ KESMEDEN, PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ
Göstergeleri olumluya çevirmek adına uyguladığımız yöntemler arasında; iş planlarımızı etkileyebilecek faktörleri anlamaya çalışmak, finansal durumumuzu bu koşul ve tahminlere göre değerlendirip öngörülerde bulunmak ve yönetmek var. Öngörülü bir finansal planlama ve altyapıyla, geride bıraktığımız süreci başarıyla kontrol edilebilir bir hale getirdik.

Yatırım planlarımızda hız kesmeden, gelecek projeksiyonumuzu şekillendirecek projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Şirketlerin her türlü koşulda; büyüme, geliştirme, iyileştirme stratejilerine göre uyumlu ilerleyebilmesi için; kanal çeşitliliği, ürünler, yenilikler, fırsatlar, çalışanlarımıza yatırım ve teknoloji gibi alanlarda ara vermeden çalışmaya devam etmesi, esas olmalı. Unutmamak gerekir ki, olumlu veya olumsuz her türlü koşul içerisinde mutlaka bir fırsat yaratabiliriz. Tüccar kaslarımızı çalıştırarak hem büyüme hem de yatırım önceliklerimizi belirliyor ve sanıyorum en doğru ifadeyle, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.

1.5 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ
İçinde bulunduğumuz kategorilerde, lider konumumuzun yanı sıra, istikrarlı büyümemizi, planladığımız gibi bu yıl sonunda da gerçekleştireceğiz. 2019 yılı sonunda, mağaza sayımızı 600’ün üzerine çıkararak, 1.5 milyar TL ciro hedefliyoruz. Penti’nin Türkiye pazarında gösterdiği güçlü büyümesini global pazarda da devam ettirmek üzerine gelecek projeksiyonumuzu şekillendirirken, 2023 yılı için hedefimiz; 4.6 milyar TL cirolu bir şirket olmak ve 1.100 mağazaya ulaşarak bir dünya markası haline gelmek. 

PAZAR LİDERLİĞİNİ KATLAYARAK GÜÇLENDİRECEĞİZ
Tüketicilerimize vereceğimiz ürün, tasarım, tedarik, planlama, satış ve satış sonrası destek süreçleriyle birlikte pazarlama stratejilerimizi geliştirmek hedefiyle çizdiğimiz gelecek projeksiyonumuzda, iç giyim, plaj giyimi, ev giyimi ve çorap kategorilerinde sahip olduğumuz pazar liderliğini katlayarak güçlendireceğiz. Tüm kategorilerimizde ürün ve hizmetleriyle kadınlarda güven ve beğeni duygusu uyandıran, kendilerini özel hissettiren ve beklentilerinin ötesini karşılayan hizmet anlayışına sahibiz. Diğer taraftan, kalite vurgusunu rahatlık ve şıklık ile bir araya getirerek sektörde öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizi güçlendirmeyi ve bu liderlik pozisyonumuzu Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’yı içine alan kendi coğrafyamıza da taşımayı hedefliyoruz. 

TEMKİNLİ; AMA İYİMSERİZ
Arnavutluk, Kosova Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi hemen hemen tüm çevre ülkelerde, pazar lideriyiz. Orta Doğu ve Balkanlar’da ise faaliyet gösterdiğimiz tüm kategorilerde en yüksek bilinirliğe sahip olmanın yanında, çorap kategorisinde en çok tercih edilen markayız. Tüm bu çevre ülkelerde güç kazanırken, kendi operasyonlarımız ile yönettiğimiz Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs’ta büyüme trendimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. İnişlerin ve çıkışların olduğu yılın geride bıraktığımız 10 aylık döneminde temkinli; ama “İyimser” diyebileceğimiz, aynı zamanda iç işleyişimiz ve operasyonlarımızda verimlilik artırıcı projeler üzerine yoğunlaştığımız bir süreç yaşadık. Özellikle alt yapımızın digitalize edilmesi noktasında geliştirmelerimize hız verdik ve büyük yol aldık. 

HEDEFLER, RİSKLERE KARŞI GEREKTİĞİNDE ESNEYEBİLİYOR
Etkin risk yönetimi için en önemli gerekler; gelişmeleri ve piyasaları yakından takip edebilmek, müşteri ve trendleri iyi analiz edebilmek, doğru data ile doğru planlama yapabilmek, finansal altyapı olarak güçlü olmak ve kaynakları da bunlara göre organize etmek ve yönetebilmek. Penti’de bütün iş birimlerinde, gerek finansal gerekse operasyonel risklere karşı izlenebilir, ölçülebilir ve gerektiğinde esneyebilecek hedefler ile, yönetim politikalarımız mevcut. 
Her çalışan, en sonunda bütün Penti’nin stratejik hedeflerinde buluşan özel hedeflere sahip. Tüm bu gelişim hedefleri ve piyasaları doğru değerlendirerek, kaynaklarımıza güvenerek hazırladığımız risk yönetimiyle hem tutar hem yüzde olarak kârlılıkta, bu yılın sonunda, bütçenin üzerinde bir noktaya ulaşmış olacağız.


GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ RECEP BAŞTUĞ:
3. ÇEYREK, TOPARLANMANIN BAŞLANGICINI GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DÖNEM OLDU

Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bilançomuzu şekillendirirken, sermaye tabanımızı daha da güçlendirdik. Bu güvenle, artan talebi karşılayarak, reel ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz.

Yılın üçüncü çeyreği, enflasyondaki önemli iyileşme ve buna bağlı olarak faizlerin kademeli olarak düşmesi sonucu kredi taleplerindeki toparlanmanın başlangıcını gördüğümüz bir dönem oldu. Kredi talebindeki artış, önümüzdeki dönemde daha görünür olacak. Türk Lirası kredilerde özel bankalar arasında liderliğimizi bilgimiz, tecrübemiz ve reel sektöre olan hakimiyetimizle koruyacağız.

Dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri, Garanti BBVA kültürünün ayrılmaz parçası ve sürdürülebilir varlığının güvencesi. Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne bu yıl da girmeye hak kazandık. Endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye’den tek şirketiz. Etkimizin ve yarattığımız değerin bankacılıkla sınırlı olmadığının bilinciyle, paydaşlarımıza sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir kalkınma odağımızla çalışmaya devam edeceğiz.

İLK DOKUZ AY NET KÂR: 4 MİLYAR, 998 MİLYON, 460 BİN TL
AKTİF BÜYÜKLÜK: 411 MİLYAR, 161 MİLYON, 696 BİN TL
NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLER: 302 MİLYAR, 634 MİLYON, 414 BİN TL
MÜŞTERİ MEVDUATI: 253 MİLYAR, 907 MİLYON, 148 BİN TL (+%6)
SERMAYE YETERLİLİK ORANI: %18,1
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI: %13.5
AKTİF KÂRLILIK: %1.6 


QNB FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ TEMEL GÜZELOĞLU:
KÂRLILIĞIMIZI KORUMAYI BAŞARDIK

2019’un son çeyreğine, küresel belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemde, sağlıklı bir bilanço ve güçlü özkaynak yapısıyla kuvvetli bir şekilde girdik. Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güvenle reel ekonomiye katkımızı 2019’da da artırarak devam ettirdik. Sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimizle kârlılığımızı da korumayı başardık.
2019 İLK DOKUZ AYI NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLER: 137 MİLYAR TL
TOPLAM AKTİFLER: 174 MİLYAR 192 MİLYON TL (+%11)
NET KREDİLER: 103 MİLYAR 590 MİLYON TL (+%10)
MÜŞTERİ MEVDUATI: 94 MİLYAR 375 MİLYON TL (+%13)
NET FAİZ GELİRLERİ: 5 MİLYAR 243 MİLYON TL
NET DÖNEM KÂRI: 1 MİLYAR 960 MİLYON TL (+%12)
TOPLAM ÖZKAYNAKLARI: 15 MİLYAR 475 MİLYON TL (+%6)
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU: %15.79


TAV HAVALİMANLARI İCRA KURULU BAŞKANI SANİ ŞENER:
ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ, İYİ SONUÇLARLA GERİDE BIRAKTIK
Portföyümüzdeki havalimanlarının neredeyse tamamı, dış hat yolcusu açısından kuvvetli bir yıl geçirdi ve faaliyetlerdeki bu artış, finansal sonuçlarımıza da yansıdı.

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak ve ülke turizmine değer katmak üzere çalışıyoruz. Havacılık ve turizm sektörü açısından yılın en kuvvetli dönemi olan üçüncü çeyreği, TAV olarak hem operasyonel hem finansal anlamda iyi sonuçlarla geride bıraktık. 

PORTFÖYÜMÜZ, DEĞER YARATMAYA VE BÜYÜME DEVAM EDİYOR
Türkiye, tüm turizm potansiyelini oldukça cazip fiyatlarla sunuyor ve rekorlar her ay yeniden kırıyor. İlk sekiz ayda, yüksek talep dolayısıyla yabancı ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 15 arttı. TAV 2.0 ismini verdiğimiz İstanbul sonrası portföyümüz de değer yaratmaya ve büyüme devam ediyor. Kârlı inorganik büyüme fırsatlarıyla bu portföyü büyütmek için çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı’nın işletim süresinden önce kapanmasından dolayı doğan tazminat hakkımızın tutarının netleşmesi konusunda DHMİ ile yaptığımız görüşmeleri sene sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
2019’UN İLK DOKUZ AYINDA HİZMET VERİLEN YOLCU SAYISI: 71.6 MİLYON (+%8) / ATATÜRK HAVALİMANI DIŞARIDA TUTULDUĞUNDA
İLK DOKUZ AY CİROSU: 592 MİLYON EURO (+%9)
NET KÂR: 93.8 MİLYON EURO (+%28) / İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI’NIN KAPANMASININ ARDINDAN
FAVÖK: %31’İ HİZMET ŞİRKETLERİNDEN
KÜRESEL AYAK İZİ: 28 ÜLKEDE, 90 HAVALİMANI


AVİVASA CEO’SU FIRAT KURUCA:
HEDEFİMİZ, LİDERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRMEK

Ürün ve hizmetlerimizle sağlamaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal fayda anlayışını, “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa” adını verdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projemiz ile birlikte daha büyük ve geniş bir toplumsal faydaya taşımayı amaçlıyoruz. 
Üzerimize düşen sorumluluğu alıyor ve yaşlılığa dair negatif algıyı pozitife çevirmeyi ve yaşlanma konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerimizin üçte ikisini, kredi bağlantısız hayat sigortaları oluşturdu ve bu oran sektör ortalamasının çok üzerinde. Ayrıca, eylül sonu itibarıyle hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerimiz 625 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedefimiz, mevcut BES’te 2015’te yakaladığımız fon büyüklüğü, “Otomatik Katılım”da ise 2018 yılı ortasında yakaladığımız liderliğimizi güçlendirerek devam ettirmek. Hayat pazarında ise pazar payını büyütmek.
BES FON BÜYÜKLÜĞÜ: 20.3 MİLYAR TL (%19.4 PAZAR PAYI VE 776 BİN KATILIMCI SAYISI)
OTOMATİK KATILIM FON BÜYÜKLÜĞÜ: 678 MİLYON TL (+%85) / 711 BİN KATILIMCI (+%21)
SERBEST HAYAT: +%41


BİZİM TOPTAN GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN BALCI:
'İLK 9 AYDA, GÜÇLÜ SONUÇLAR ALMAYA DEVAM ETTİK'

Gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarımız ve beraberinde toplam müşteri sayımızdaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu. 
2019 yılının ilk dokuz ayında da güçlü sonuçlar almaya devam ettik. Çok daha organize şekilde uyguladığımız yeni müşteri kazanma ve satışları kârlı kanallar lehine geliştirme stratejimiz sonucunda, hem brüt kâr hem de FAVÖK ve net kâr da dâhil olmak üzere tüm kârlılık rakamlarımız sürdürülebilir, güçlü, seviyelerine yerleşti. 

'PAZARDAKİ EN GÜÇLÜ OYUNCULARDAN BİRİYİZ'
İş ortaklığı mal tedarik sistemimiz SEÇ Market de hızlı gelişimini sürdürdü. Geleneksel perakende kanalı müşterilerimizin kazan-kazan stratejisiyle desteklenmesini amaçlayan mal tedarik sistemimizde, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 733 SEÇ Market’e ulaştık. Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biri.
2019 YILI İLK DOKUZ AYI SATIŞ GELİRLERİ: 3.4 MİLYAR TL (+%23)
BRÜT KÂR: 388 MİLYON TL
NET KÂR: 21.8 MİLYON TL
MÜŞTERİ SAYISI: 1.6 MİLYON (+%33)
FAVÖK: +%55.1 ARTTI (TFRS16 HARİÇ KIYASLAMA). 


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz