ŞİRKETLERİN 2020 PROJEKSİYONU

İnsanlar, her yeni yılda kendilerine birçok hedef koyuyor. Ancak, bir sonraki yılbaşında, bunların bazılarının da gerçekleşmediğini görüyor. İş sahiplerinin, gemiyi sağlam bir limana eriştirmekle yükümlü kaptanların, üst düzey yöneticilerin belirlenen amaçlara ulaşması, kurumları açısından yaşamsal önemde. Bu nedenle, başarıyı yakalayanların izinden gitmek, her zamankinden daha da ehemmiyetli. Peki! Genel anlamda ekonomik darboğazın yaşandığı 2019, hangi raporlamalarla geride bırakılıyor? İş dünyamızın önde gelen isimlerinin 2020 ajandasının "Yatırım" başlığında öne çıkanlar ve beklentiler neler? Yanıtları bu araştırmamızda...

Başarıya ulaşmanın ilk adımı, zorlayıcı; ancak gerçekçi olan sınırlı sayıda amaç belirlemek. Bu nedenle, ilk önce mevcut durumun bir hesabını çıkarmak, daha sonra mekân ve zaman açısından bir temizlik yaparak öncelikleri tespit etmek lazım. Örneğin, vakti delege etmeyi bilmeyen iş insanının, yeni yılda bu alandaki verimini artırması güç. Benzer şekilde, ofisinde veya fabrikasında alan kullanımı konusunda bilgisi olmayan veya envanterindeki stoklardan haberdar olmayan bir yöneticinin, bu konudaki performansını geliştirmesi zor.. Ayrıca bir şirket, tüm çalışanlarıyla birlikte hedefi anlamalı ve buna odaklanacak motivasyona sahip olmalı. 

PERFORMANS, MÜŞTERİLER TARAFINDAN ANLAŞILMALI
Başarı; işleri iyi yapmanın yanı sıra, bu konudaki performansın müşteriler tarafından iyi anlaşılmasıyla yakalanır. Şirketlerin ürün ve pazar formunu değil, öğrenme ve yenilikçilik yeteneklerini de geliştirmesi gerekli. Yeni yıldaki gayelere yönelik, iş sonuçlarının yanına gelişimi de dahil etmek, faydalı. Sürdürülebilirliğin bir başka şartı ise sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olmak. Bu da ancak iyi bir takiple sağlanabilir.


ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN:
TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEYİZ
Anadolu Grubu; 19 ülkede, 80’e yakın şirketi, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin kişilik istihdamla faaliyette. 2020’de birçok sektörde durgunluk yaşanması ve dünyamızın daha değişken piyasalar ve kararsız sermaye akımları ile karşılaşması öngörülüyor. Makro göstergelerde istikrarı aradığımız bu dönemde büyümemizi sürdürüyoruz.

Dünyamızda ve ülkemizde belirsizliklerin, olumsuz etkilerinin yaşandığı, piyasalarda kırılganlıkların yüksek olduğu, zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Portföyümüzün büyük bir bölümünü oluşturan hızlı tüketim malları pazarlarında güçlü satış ve operasyonel kârlılıklar elde ettik. Diğer sektörlerde ihracata daha çok yöneldik. 

2019’DA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BÜYÜDÜK
2019’un 9 ayında, yılın ilk yarısındaki gibi başlıca operasyonlarımızda güçlü ve sağlıklı büyüdük. Konsolide bazda satış gelirlerimiz, 2018’in aynı dönemine göre %22 artış ile 38.9 milyar TL seviyesindeydi. FAVÖK artışımız %31 oldu. Hedefimiz, ana sektörlerde çift haneli ciro ve faaliyet kârlılığı büyümesini sürdürmek. Sadece ekonomik büyüme sağlayan bir grup olmanın ötesinde, kurumsal vatandaşlık anlayışımızla yeniliğe, gelişime ve geleceğe her anlamda yatırım yapıyoruz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tarihi bir dönüşümün içindeyiz. Bizler, gelecek nesillerin yaşam şekline yön verecek bu büyük değişime tanıklık eden şanslı bir nesiliz. Her gün yeni kavramlarla ve yıkıcı inovasyonlarla tanışırken, dünyamızın ve yaşamlarımızın sürdürülebilirliğiyle ilgili gerçeklerle de karşı karşıyayız. Bizleri geleceğe taşıyacağına inandığımız tüm alanlarda, kaslarımızı kuvvetlendirmek için gerekli çalışmaları başarıyla yapıyoruz. 2019’da, grubumuzun sürdürülebilirlik temelli gelecek vizyonunu temsil eden “Anadolu’dan Yarınlara” markamızı oluşturduk. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu”muzu yayımladık. Böylece, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilebilmesi için aktif bir katılımcı olarak çalıştığımızı ve dünya standartlarında, küresel kalkınma için fayda üreten pek çok faaliyette bulunduğumuzu ortaya koyduk. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İŞ TRANSFORMASYONU
Gelecekte, iş yapış şeklimizi belirleyecek olan dijital dönüşüm ve iş transformasyonu projeleri yürütüyor, yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Başta “Bi-Fikir” olmak üzere, farklı platformlarda kurum içi ve kurum dışı girişimciliği destekliyor, her alanda yenilikçi fikir ve inovasyon üretimine ortam sağlıyoruz. Geleceğimiz için fikir ve değer başta olmak üzere, her alanda üretiyoruz ve üretmenin öneminin farkındayız. İçinde bulunduğumuz dönemin gerekliliklerini doğru okuyarak, öngörülü ve temkinli adımlar atmalıyız. İnsanımıza, toplumumuza ve dünyamıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle değer üretmeye devam edeceğiz.


HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (HİB) VE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI:
KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNA GİRİLECEK 
Türkiye ekonomisinin küresel krizlere karşı sarsılmaz bir noktaya gelebilmesi ve ekonomik bağımsızlığın korunması açısından yerel girdisi yoğun, ithal girdi bağımlılığı olmayan hizmetlerin ihracatı çok kritik. Mal ihracatını körüklüyor ve pek çok alanda imalatın alt yüklenicisi olarak, üretimde toplam faktör verimliliğine katkıda bulunuyor.

Türkiye, son yıllardaki kalkınma hamlesiyle, mal ve hizmet ihracatında önemli yol kat etti. Bundan sonra her bir hizmet sektörü temelinde hazırlanacak stratejik planlarla, turizm, sağlık, lojistik, yolcu taşımacılığı, eğitim, bilişim hizmetleri, kültür-sanat gibi pek çok alanda planlanacak dönüşümle, küresel marka olma yoluna girilecek.

HEDEF, 2023’E KADAR 90 MİLYAR DOLAR
Hizmet ihracatında 150 milyar dolarlık hedefe ulaşma yolunda ilk durak, 2023. Gelecek 4 yıl sonunda 90 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inancım tam. Bugüne kadarki başarılı çalışmaların, bundan böyle siyaset, kamu ve özel sektör eşgüdümünde, odaklı ve stratejik planlamalarla sürdürülebilir hale gelebilecek. Hizmet ihracatının, düşük ithal girdisine ihtiyaç duyması ve döviz kazandırıcı bir faaliyet olmasından dolayı, cari açığa pozitif etkisi var. Hizmetler dış ticaretinde açık değil, fazla veriyoruz. Toplam mal ve hizmet ihracatımızdan elde ettiğimiz katma değerin yarısından fazlasını hizmetler sağlıyor. 2019’da mal ihracatında açık verirken, hizmetler dış ticaretinde 25.8 milyar dolar fazla verdik.

DÜNYA EKONOMİSİ %25 TÜRKİYE İSE %61 BÜYÜDÜ
Hizmet ihracatı hem küresel hem de yerel ekonomi üzerinde çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Küresel krizden çıkışın başladığı 2010’dan bu yana, dünya ekonomisi %25 büyürken, Türkiye, %61 gibi oldukça önemli bir oranda büyümeyi başardı. Bu büyümenin dünyada %60’ını, Türkiye’de %55’ini hizmetler sektörü getirdi. Böylesine güçlü ve büyüme gösteren bir sektörün temsilcileri olduğumuz için gurur duyuyoruz. Hizmet sektörü, mal ihracatı için de bir tür kuvvet çarpanı. 

KADINLARA VE GENÇLERE İSTİHDAM OLANAĞI
Hizmet ticareti, son dönemde orta gelir tuzağına yakalanmış ülkelerin, ekonomik kalkınmada sıçrama yapmalarına olanak tanıyor. Hizmet alanı, imalat sanayiine göre çok daha fazla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin iş yaşamına katılımını getirdiği gibi geniş istihdam olanakları oluşturuyor. Son 10 yılda hizmetlerde kadın istihdamı yüzde 42.3’ten yüzde 56.1’e yükseldi. Farklı eğitimlerden ve yetkinliklerden pek çok gencimiz de hızla bu kapsayıcı istihdam ortamında yerlerini alacak...


ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU:
GLOBALDE IŞIK HIZIYLA BÜYÜMEYE DEVAM

2019’u, tüm hedeflerimizi ve planlarımızı gerçekleştirmiş bir şekilde kapattık. 2020 yılı hedefimiz ise mağaza sayımızı tüm dünyada 480’e çıkarmak. Şu an da 2020’de açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış, yurt dışında 34 mağazamız var. Yurt içinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak daha da büyüyeceğiz. 

FABRİKALARIMIZDA YÜZDE 40’LIK KAPASİTE ARTIŞI...
Kararlaştırdığımız yatırımları da 2020’de hayata geçireceğiz. Mart ayında fabrikalarımızda %40 kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım olacak, en az 150 kişilik ek istihdam sağlayacak.  Son birkaç yıldır ışık hızıyla sürdürdüğümüz global ataklarımıza son hızla devam edeceğiz. Yurt dışında büyümenin dışında, gündemimizde e-ticarete ağırlık vermek ve dijital yapılanmayı güçlendirmek de var.


PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE:
2020’DE BÜYÜME KONTROLLÜ DEVAM EDECEK
Turizm, 2018’e büyük katkı sağladı. Biz bunun 2019’da da devam edeceğini ve eş zamanlı olarak da havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının artacağını öngörmüştük. Planlamalarımızı buna uygun şekilde yapmıştık. İlk 9 aylık rakamlarımız ışığında, kuvvetli operasyonel kârlılığımızın devam ettiğini söyleyebiliriz. Dış hat yolcu trafiği 2019’un 9 ayında %19 büyüdü. 2019, bizim için yine büyüme yılı olmaya aday ve göstergeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

ÇEVRECİ UÇAKLAR İLE FİLOMUZ GENİŞLEYECEK
2020’de büyümenin kontrollü şekilde devam etmesini bekliyoruz. 2024’e kadar filomuzun yarısını oluşturmasını hedeflediğimiz Airbus A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321 Neo tipi uçaklarımızın ilk ikisini teslim aldık. 2020’de yeni uçak alımlarımız sürecek. Filomuzu yeni nesil çevreci uçaklar ile adım adım genişleteceğiz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ UYGULAMALAR...
2020’de, dijital dönüşümümüz çerçevesinde yeni proje ve uygulamalarımız olacak. Misafirlerimize daha kolay, hızlı ve dijital bir deneyim sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Dünyanın ve ülkemizin en büyük kurumlarıyla iş birliklerimiz olacak. Bir diğer yatırım başlığımız da yine insan kaynağı olacak. Sektörde yeni istihdam yaratmak, önümüzdeki dönem ana hedeflerimiz arasında.


ORTADOĞU HOLDİNG İCRA KURULU ÜYESİ VE ORTADOĞU İNŞAAT GRUP BAŞKANI NUSRET KAYHAN APAYDIN:
2020’DE YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2019’un ikinci yarısında, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarına desteği ve son çeyrekte hızla düşen faiz oranları ile satışlarda kıpırdanma gözlemlendi. Stokların erimekte oluşu ve talebin artması, 2020’nin daha olumlu seyredeceğini gösteriyor. 

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe “Resim İstanbul”, “Resim Eyüp”, “Resim Mod” projelerimizin satışlarının 2020’de tamamlanacağını düşünüyoruz. Kağıthane’de başladığımız “Resim Modern”in inşaatını ilerletmeyi, “Resim Çengelköy”ün temelini atmayı planlıyoruz.

TURİZM, 2019’DA ‘ALTIN YILI’NI YAŞADI 
Turizm, 2018’de ciddi bir yükselişe geçmişti, 2019’da ise altın yılını yaşadı. “2023’te 75 milyon turist” hedefine katkı sunmak için çalışıyoruz. Alanya İncekum’da, 1.800 yatak kapasitesiyle segmentinin en büyük ve en iyisi olarak tanınan aile konseptli WOME Deluxe otelimizde ciddi bir başarı yakaladık. 2019 haziran-eylül döneminde yüksek doluluk oranları ile 300 bin misafirimizi ağırladık. Orta vadede WOME Deluxe ile Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turistik bölgelerde yeni yatırımları amaçlıyoruz. Markamızı yurt dışına açmak için Fas ve İspanya’dan gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Trabzon’da hem şehir hem kıyı oteli olarak konumladığımız 30 milyon dolar yatırımlı, 200 odalı otelimizin hafriyat çalışmalarına 2019’da başladık. 

‘RÜZGAR ENERJİSİ’NE 200 MİLYON DOLAR...
2007’de çöp gazından enerji üretim tesisi ile başlayan yenilenebilir enerji faaliyetlerimizde çok önemli gelişmeler kaydettik. Balıkesir’de 48.5 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santralimiz faaliyette. Yine Demirer Holding ile ortak geliştirdiğimiz Çerkeş, Karamürsel ve Sinop’ta konumlanan ve 140 MW civarında mekanik güce sahip olması planlanan dört farklı projemiz bulunuyor. Birkaç yılda 200 milyon dolara yakın bir yatırım planlıyoruz. İlgilendiğimiz alanlardan biri de jeotermal enerji. Üçü Manisa’da, biri Kütahya’da olmak üzere, dört ruhsatımız mevcut. Her birine 80-85 milyon dolar yatırım yapılacak. Yabancılarla görüşüyoruz. Her bir sahada 24 MW ile başlayıp 50 MW’a kadar çıkacağız. 

NİŞANTAŞI HASTANESİ’NDE DİŞ ESTETİĞİ VE GÖZ LAZERİ
Nişantaşı Hastanesi ile sağlık alanındaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2019’daki yaklaşık 4 bin cerrahi operasyonun 3 binden fazlasını estetik ve plastik cerrahide gerçekleştirdik. Ayda ortalama 200 civarında saç ekimi yapıyoruz. Hastalarımızın yüzde 75’ini yabancılar oluşturuyor. En modern teknolojileri kullanmak üzere ciddi yatırımlarımız var. 2020’de plastik cerrahi, medikal estetik, obezite cerrahisi, saç ekimi gibi uzmanlık alanlarımıza diş estetiği ve göz lazer tedavisi bölümlerini de ekleyeceğiz.

‘ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ’NDE VAR OLACAĞIZ 
Amacımız, çevre teknolojilerinde de var olmak. İzmir Torbalı’da tehlikesiz sanayi atıklarını bertaraf ettiğimiz bir tesise sahibiz.Tehlikeli-tehlikesiz atıkları ve evsel atıkları toplayıp işleyerek kompost gübre-yakıt üretmek üzere bir tesis kurmak istiyoruz. Fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Özellikle fabrikaların yoğun olduğu Kocaeli veya Manisa’ya odaklanıyoruz. Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) yapma projemiz de mevcut.... 


SIGNIFY TÜRKİYE CEO’SU  ERAN GÖRGEN:
2020’NİN GÜNDEMİ İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Türkiye’de çözümlerimizi güçlendirerek ve ürün odaklı yatırımlarımızı planlayarak ilerliyoruz. Tüm hükümetlere, dünyayı daha enerji verimli kılma hedefine katılmaları çağrısında bulunduk. Gelecek nesiller için bu işin öncülüğünü yapacağız. “Sürdürülebilirlik ve Teknoloji” diyeceğiz. 2020’de de büyümeye var olduğumuz tüm alanlarda liderlik etmeyi sürdüreceğiz...

2020’de de dijital çağda kamu ve özel sektör için enerji verimliliğini artıracağız. Maliyetleri düşürecek olanaklarla LED aydınlatmaya yönelik dönüşüme liderlik edeceğiz. Ciddi bir paradigma değişikliğine yol açması beklenen LED’e, 2020’de piyasanın en az yüzde 75'inin geçmesi öngörülüyor. Türkiye’nin enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağız.

‘AKILLI ŞEHİR’LERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ
“Akıllı şehirler”e daha fazla katkı sağlayacağız. Akıllı direklerimiz BrightSites’ları lanse ettik. Kent genelindeki 4G/5G ve Wi-Fi altyapısı için hazır bir platform imkânı sunuyoruz. BrightSites, çevre izleme ve olay tespiti gibi gelişmiş güvenlik seçeneklerini barındırıyor. Çok çeşitli "Nesnelerin İnterneti" sensörleri ve kameraları barındırırken, telekomünikasyon ve reklamcılık kanalıyla da geliri artırıyor. Bu tür uygulamalar, çok doğru bir altyapı sağlıyor. Farklı bir teknolojiye sahip olan Light Fidelity (LiFi) piyasada. Yüksek kaliteli LED’in yaydığı ışık dalgaları üzerinden genişbant internet bağlantısı temin edebilen LiFi, kullanım alanlarında fark yaratacak. 

3D YAZICI İLE ARMATÜR HAZIRLAMAK MÜMKÜN 
Endüstriyel ölçekte, 3 boyutlu armatürler imal eden ilk aydınlatma üreticisiyiz. Müşterimizin ihtiyaçlarını hızlı karşılayan yeni tasarımlar oluşturabiliyor, mevcutları özelleştirebiliyoruz. Bu kapsamda; ABD, Hindistan ve Endonezya’da yeni baskı tesisleri kuruyoruz. “Sürdürülebilir Bir Yaşam’”mottomuzdan yola çıkarak bu konudaki çalışmalarımıza ivme kazandırdık. 2020’de de ağırlıklı olarak inovasyon ile sürdürülebilirliği konuşacağız. İnsan kaynakları alanında, iş gücümüzü çeşitlendiriyoruz. Kadın çalışanlar konusunda rol modeliz. Türkiye organizasyonumuzun %45’i kadınlardan oluşuyor, yönetim ekibimizde bu oran %60. Özellikle gençlere eğileceğiz. “Kampüs” ve “işveren markası” aktivitelerine vereceğiz.

AZ SU VE GÜRBEYLE TARIMSAL ÜRETİM...
Tarıma yönelik, özel aydınlatma sistemi içeren Horticulture’ı geliştirdik. Yapay ışık yıllardır seralarda, doğal ışıkla birlikte kullanılıyor ve yetiştirme sezonunu uzatıyor. Bu amaçla, Eindhoven’da GrowWise Kentsel Tarım Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdik. Kapalı olduğu için fırtınalardan, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan, kuraklıktan, mevsimsel değişimlerden ve en önemlisi haşereden etkilenmiyor. Dolayısıyla ilaçlara ihtiyaç kalmıyor. Çok az miktarda su gerekiyor. Kullanılan gübre oranı iyice azalıyor. Horticulture ile Taksim’deki “Ek Biç Ye İç” restoranında yeşillik yetiştirildi. Yerel gıdaya olanak tanıyan, gıda kilometresini ve atıkları azaltan bu yöntemle, Türkiye’de kentsel tarımın daha da ilerletilmesi için projelere açığız.


OPET GENEL MÜDÜRÜ CÜNEYT AĞCA:
YÜZDE 19.5’LUK PAZAR PAYI HEDEFLİYORUZ 
Akaryakıt dağıtım pazarı, 2018’de küçülürken, 2019’da değişim göstermedi. Yüzde 5 ile sektördeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek payımızı yüzde 19’un üzerine çıkardık. 

2020’de pazarın yüzde 1.5 büyümesini bekliyoruz. OPET’in ise yüzde 4 büyümeyle yüzde 19.5’luk paya ulaşmasını hedefliyoruz. OPET, 2019’da hem ay bazında yüksek satış hacmi ile önemli başarılara imza attı hem de tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Amacımız, stratejimiz doğrultusunda 2022’de lider olmak. Tüm planlarımız bu doğrultuda. 

ULTRAMARKET'LER 200’E ÇIKACAK
2020’de, gelirin yüzde 10-15’ini akaryakıt dışından elde edeceğiz. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, farklı hizmetlerimiz, kampanyalarımız, müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz duyarlılık ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile 15 yıldan bu yana aralıksız en çok tercih edilen markayız. 2019 başında, standartları değiştirecek büyük bir perakende hamlesine imza attık. “Fullmarket”leri, 10 kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı “Ultramarket”e dönüştürmeye başladık. Türkiye’nin değişik noktalarında 74 Ultramarketimiz var. Bu sayıyı 2020’de 200 “Ultramarket”e çıkarmayı planlıyoruz. “Divan Grubu’nun “in Bakery by Divan”ı, Koçtaş, Lipton, Starbucks, Dardanel’in “Mister No”sunun yanı sıra, Almanların Rossmann’ı, Ttec ve Automix ile konseptimizi zenginleştirdik. “Toyzz Shop Yolda” ise Ultramarket projesine özel.

SUNPET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLANACAK
Sunpet için de 2020’de yatırım ve iletişim desteği planlıyoruz. Sunpet ile ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz, bayi sayısını da ilave istasyonlarla artıracağız. Kendi üretimimizle, OPET standardında yüksek kaliteli ADBlue (yeni teknoloji dizel motorlarda kullanılması zorunlu) ürünü sunuyoruz.
OPET, 2019’da da “Lovemark” seçildi. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran en önemli özelliğimiz, müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özen ve bu konudaki sürdürülebilir çalışmalarımız. Bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde, müşterilerimizin hayatında kalıcı bir yere sahibiz. Çünkü onları dinliyor, beklentilerini anlıyor ve her koşulda yapılamayanı yapıyoruz. Aldığımız geri bildirimlerimizle mevcut standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma gayesi taşıyoruz. 

TOPLUMA SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ 
Sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratıyoruz. Türkiye’nin yakından takip ettiği ve büyük bir değişim yaratan “Temiz Tuvalet Kampanyamız” ile temizlik ve hijyen konusunda önemli bir bilinç değişikliği gerçekleştirdik. “Kadın Gücü” projemiz, her geçen gün daha hızla büyüyor ve mesleğin cinsiyeti olmadığını algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini sağlıyor. “Yeşil Yol”, “Örnek Köy”, “Tarihe Saygı” ve “Trafik Dedektifleri” projelerimiz,  Troya bölgesindeki çalışmalarımız ile ülkemize değer katıyoruz...


TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN:
ÜÇ STRATEJİK ODAK ALANINDA HIZLA BÜYÜYECEĞİZ
Çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Müşterimizi odağımıza alan stratejimiz sonucu yatırım ve büyüme hedeflerimizi yakalamIŞ OLMAKTAN mutluluk duyuyoruz. 25. yılımızı yaşadığımız 2019’un başından 1 Aralık’a kadar olan dönemde, ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza atıldı. Dijital servislerimize odaklanarak tekil gelirleri 2022’de 2.5 kat artırmış olacağız.

Net kârımız, üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. 2019’un ilk 9 ayı itibariyle 500 bini aşkın yeni müşteri kazandık. Türkiye’deki abone sayımız 37.3 milyon. %17.8 büyüyerek 18.5 milyar TL ciro elde ettik. FAVÖK’ümüz %17.2 artışla 7.7 milyar TL. 2 milyar 491 milyon TL net kâr ettik.  

‘YERLİ VE MİLLİ DİJİTAL UYGULAMALAR’DA ATAK
2020’de techfin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyümeyi hedefliyoruz. “Turkcell Dijital İş Çözümleri”nin yanı sıra, “Paycell” markasıyla hizmet veren “Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” şirketlerimiz, iki önemli iştirakimiz. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’de, Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya, 41 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşacağız. “Dijital İş Çözümleri” ile amacımız, dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmak. Sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca hizmet sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız. Tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızı daha da yaygınlaştıracağız. Çorlu’da, uluslararası standartlarda hizmet verecek olan yeni bir veri merkezini daha hizmete açacağız. 2020’de başta 5G ve yapay zekâ olmak üzere robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız sürecek. Fber altyapının yatırımlarının, Türkiye’nin en ücra köşelerine dek yaygınlaşması, olmazsa olmaz önemde. 

FİBER ALTYAPI İÇİN ORTAKLIK
Türkiye’de 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan ise yaklaşık 1 milyon km. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı gerçekleştirirse 15-16 milyar dolar gerekiyor. Hep birlikte, 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Operatörler arasındaki rekabet altyapıda değil, üstyapıda sunacağımız hizmetler ile olmalı. Bu konunun 2020’de en olumlu bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Sorun ne kadar çabuk ortadan kalkarsa 5G’ye o denli etkin geçeriz.


VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU COLMAN DEEGAN:
DİJİTALLEŞME İÇİN YERLİ VE MİLLİ EKOSİSTEM OLUŞMALI
Türkiye’ye 13 yılda, 21 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptık. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2020 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. İş süreçlerimizi, şebekelerimizi, işletme ve inovasyon yapma biçimimizi etkileyecek dijitalleşme, gelecekte, sosyal ve ekonomik gelişmenin temelinde olacak.

2019’da, kaliteli hizmet vermeye odaklandık. Yüreğimizde müşterimizin attığı bir yıl geçirdik. “Teknoloji İletişimi Şirketi” olma hedefimizle, odağımıza dijitalleşmeyi oturttuk. 2019-20 mali yılımızın ilk yarısında, satışlarımızın %15’ini bu kanallardan gerçekleştirdik. 

KURUMSAL İHTİYAÇLARA ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNDUK
İTÜ Vodafone Future Lab'de, “Nesnelerin İnterneti” ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal ihtiyaçlara uygun çözümler sunduk. Son 1.5 yılda 1.000’den fazla kişinin ziyaret ettiği merkezimizde, yerli ve yabancı 300’ün üzerinde firmayı konuk ettik. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile 3 ayda 12 şehirde 10 binden fazla kişiye ulaştık. Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesine katkı sağladık. “Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti” üzerinde çalışan yerli ve milli firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yerli ve milli 5G’nin gelişimine öncülük ediyoruz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz.
Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 12 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk, 41 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptık. “Yarını Kodlayanlar” projemiz ile Ağustos 2016’dan bu yana 43 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik. “Girişimcilikte Önce Kadın” projemizle de 4 yılda yaklaşık 54 bin kadına ulaştık. 

İHTİYACIMIZ, DİJİTAL REÇETE
Türkiye’nin dijitalleşmesi için reçeteye ihtiyaç var. 2020’nin, bu anlamda, Türkiye’nin yol haritasında atılım yaptığı bir yıl olmasını diliyoruz. Fiberin yaygınlaşması, önceliklendirilmesi ve kamu politikası haline getirilmesi gerekiyor. Sabit ve mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak bakıyoruz. 
Dijitalleşme için sürdürülebilir bir yerli ve milli ekosistemin oluşması da önemli. Bunun için, kurumlar arasında iş birliği, koordinasyon ve diyalog yolları açık olmalı. Yatırım ikliminin desteklenmesi ve yeni teşviklerin devreye alınmasıyla Türkiye, telekomünikasyon sektöründe bölgesinin lideri olmaya aday...


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz