50 ŞİRKETİN YÖNETİMDE KADIN PLANI

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden biri de "Cinsiyet Eşitliği"... Kadınların içerisinde yer aldıklarında şirket performansını artırdığı yönetim kurullarındaki temsiliyeti çok düşük. Bu, lokasyona göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Lakin kültür ve kotalar da önemli. Ancak çeşitlilik iyi ölçülmeli. İş dünyasının politika yapıcılar ile iş birliği bir zorunluluk. Kadınların hayatın içerisinde daha fazla olduğu ülkeler, ekonomik açıdan gelişmiş.

Onların katılımını sağlamanın yolu ise karar merciinde yer almalarından geçiyor. Mart 2020’nin kapak araştırmasını bu gerçekler ışığında şekillendirdik. Öncelikle oranları öğrendik ve kadınlarla güçlendirilmiş bir yönetim kurulunun yarattığı farkları lider iş insanlarımızdan dinledik. Yönetim kademesinde cinsiyet ayırt etmeksizin nasıl fırsat eşitliği sağladıkları üzerinde durduk.

TÜRKİYE’DE YÖNETİM KURULLARINDA KADIN 2019
- 2019 yılında, BIST yönetim kurullarındaki kadınların oranı %15,2’den %15,9’a çıkarak %3,3 arttı. BIST-100 şirketlerinde 2018’de %14,2 olan yönetim kurullarındaki kadın oranı %13,8’e düştü.
- BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında, kadın oranı %16,6’dan %17,7’ye çıkarak, 2018’deki artışı olumlu şekilde takip etti.
- SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan 108 şirket, tüm şirketlerin sadece %26’sını oluşturdu.
- Şirketlerin sadece %10,4’ünü oluşturan 42’si, eşik seviye olan 3 kadın yönetim kurulu üyesine sahip. 360’ı, henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadı.


35 ŞİRKETİ, SADECE ERKEKLER YÖNETİYOR
- Tüm BIST şirketleri içinde 152’si, BIST-100’de 35 şirket hâlâ tamamı erkeklerden oluşan kurullarca yönetiliyor.
- 2019’da yönetim kurularının tamamı erkek olan şirketlerin oranı %37,8’e düştü. 
- Tüm BIST şirketlerinin sadece 36’sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünde kadın CEO’lar yönetim kurullarında.
- 402 şirketin 152’sinin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşuyor. Bu sayı, tüm şirketlerin %37’sine karşılık geliyor.
- 2019’da, yönetim kurullarındaki bağımsız kadın üyeler, toplam kadın üye oranını geçerek %17,6’ya yükseldi.
- 2012-2019 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranında yavaş; ama olumlu bir değişim gerçekleşti. 
- 2019’da BIST şirketlerinde görevli 340 kadının paylaştığı 435 kadın yönetim kurulu üyeliğinin %43’ü hâkim ortak olan ailelerin üyelerince dolduruldu. Cam tavanı kıran kadınlar ise üyeliklerin sadece %8,9’unu oluşturdu.


KALE GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU ZEYNEP BODUR OKYAY:
ŞİRKET VİZYONUNA VE VERİMLİLİĞİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR

Yönetim kurullarında çeşitliliğin güçlenmesi, beraberinde daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmayı getiriyor ve performansı artırıyor. Kota uygulamaları ise esasen bir cinsiyet eşitsizliğini gidermekten çok, daha ileri bir verimlilik amacı taşıyor.

Yapı ürünleri, savunma ve havacılık gibi geleneksel ve “erkek egemen” sektörlerde faaliyet göstermemize karşın grubumuzda kadın çalışan oranı yüzde 21. Üst düzey kadın yönetici %42, kadın yönetim kurulu üyesi ise %28. Ülke ortalamasından daha ilerideyiz; ancak hâlâ yapacak çok işimiz var.

KOTA UYGULANMALI
Kadın çalışanların ve yöneticilerin şirketlerin vizyonuna ve verimliliğine büyük katkı sağladığına inanıyorum. Kadınların son yıllarda iş gücüne daha fazla katıldıkları, yönetimde daha üst düzey görevler aldıkları bir gerçek; ama henüz arzu edilen seviyeden çok uzağız. Bu sadece bize özgü bir sorun da değil. Tüm dünya bu duruma farklı yöntemlerle çözüm arıyor. Fransa, Almanya, İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesinde yönetim kurullarında yüzde 30’dan başlayan kadın kotaları var. Bizde de kadın kotası uygulanması ciddi şekilde düşünülmeli. 

ŞİRKET KÂRLILIĞI, KADIN İŞ GÜCÜYLE %7 ARTIYOR
Araştırmalar, üst yönetim ekiplerinde kadınların yer almasının çalışan motivasyonuna ve finansal performansına birçok olumlu katkısı olduğunu, şirket kârlılıklarının da kadın iş gücüyle %7 arttığını ortaya koyuyor. Masada yer alan, özgüveniyle karar veren, yöneten, üreten kadınları desteklemek, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, ülkemiz ve bizler için oldukça önemli. Hepimiz biliyoruz ki, kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir...


FİBA GRUBU YK BAŞKANI & YKKD 4. DÖNEM DANIŞMA KURULU BAŞKANI MURAT ÖZYEĞİN:
KADINLARIN YER ALDIĞI KURULLAR DAHA BAŞARILI

Türk şirketlerinin sosyal ve finansal performanslarının artmasına katkıda bulunmak, Türkiye ekonomisini ve toplumunu daha güçlü bir geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu... 

Fiba Group olarak kurumsal destekçi, bireysel olarak yıllardır mentorlük yaparak katkı sağladığım Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği (YKDD)’de, onur duyduğum bir görevi devralmanın heyecanını yaşıyorum. İyi yönetişim ilkelerin uygulandığı ve kadınların yer aldığı kurullarının daha başarılı olduğu birçok araştırma ile saptandı. Bu nedenle bu girişimleri desteklemek hepimizin faydasına olacak. Her zaman söylediğim gibi, yönetim kurulunda kadın meselesi, bir kadın meselesi değil. Ekonomik bir mesele, toplumsal bir mesele ve insani bir mesele.


AKKÖK HOLDİNG YK ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI & AKİŞ GYO YK BAŞKAN VEKİLİ AHMET C. DÖRDÜNCÜ:
YÜZDE 30 ORANINA 2034’TE ULAŞACAĞIZ!
Araştırmalar, kadın üye oranındaki artış rakamları değişmediği sürece, yönetim kurullarında yüzde 30 oranına ulaşmak için 15 yıla daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yani 2034...

Bunca yıllık iş hayatımda şunu anladım ki, yönetim kurulları iki niteliğe sahip olmalı. İlki; çeşitliliğe verdikleri önem, ikincisi ise üyelerini özgür bırakan bir sistem. Fikir, eğitim, uzmanlık alanları gibi farklılaşmalar yönetim kurulları için ne kadar önemliyse, yönetim kurullarında kadın-erkek dengesinin sağlanması da aynı şekilde olmalı. 

İŞTE CİNSİYET DENGESİ KURULMALI
İş dünyasında cinsiyet dengesinin kurulması, şirketleri daha başarılı, yönetim kurullarını da daha etkin bir duruma getiriyor. “Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı” olduğum Yüzde 30 Kulübü olarak, her zaman olduğu gibi, yönetim kurullarına atanma süreçlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal yönetim temelli yaklaşımların yaygınlaşması konusunda var gücümüzle çalışmaya devam ederek bu konudaki desteğimizi sürdüreceğiz.


SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AHMET ERDEM:
HEDEFİMİZ, GLOBAL ROLLERDE KADINLARIN TEMSİLİNİ ARTIRMAK
Shell, tüm politikalarının temelinde ayrımcılık yapmadan tüm çalışanları için “eşitlik ilkesi”ni hedefliyor. Bu doğrultuda onlara potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Özellikle kadınları iş yaşamına katacak sürdürülebilir uygulamaları hayata geçiriyoruz. Erkekler ile eşit temsil hakkı elde etmesini sağlıyoruz.

Shell Türkiye olarak, tüm çalışanlarımıza eşit fırsatların oluşturulması ve Shell’in her kademesinde fark edilir bir şekilde temsil ediliyor olmalarını amaçlayan “BIZ” platformunu kurduk.  Yıl içerisinde yuvarlak masa toplantıları, sohbetler ve daha bir çok etkinlik gerçekleştirdik.  

KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLIYORUZ
Kadın çalışanlarımız için örnek alabilecekleri rol modeller yaratıyoruz ve global rollerde temsilini artırmayı hedefliyoruz. “Kadınlar için Shell Kariyer Gelişim Programı”, “Shell Kişisel Gelişim Günleri” başta olmak üzere çeşitli programlar ve “Shell Türkiye Kadın Platformu” ile destekliyoruz. Yönetim kademesinin yanı sıra, ülkemizin önemli bir önceliği olan kadın istihdamının yükselmesinde büyük payımız var. Mart 2018’de sektörde bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi” projesini başlattık. Gayemiz; kadınlarının hayatını değiştirmek, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak. 

RİSK ALMA KÜLTÜRÜNÜ DENGELİYORLAR
Başarı için lazım olan çok yönlü bakış ve bunu sağlayan insan kaynağı zincirindeki tüm halkaları kadınlar ile birlikte tamamlamak, şirketlere önemli bir rekabet üstünlüğü getiriyor. Yönetim kurulunda kadınların fazla oluşunun, satış gelirlerinin yükselmesi, hisse senetlerinin değerlenmesi ve iflas riskinin daha düşük olması gibi artıları mevcut. Performans odaklı risk alma kültürünü dengeleyen kadın yöneticiler, kararlarında da paydaşları daha fazla dikkate alıyor.


YAŞAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ FEYHAN YAŞAR:
BAŞARILI KADINLARI GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ 
Günümüz teknolojisi ile bilgi ve datalara ulaşmak artık çok kolay. Yönetim kademesinde bunları doğru analiz etmek ve yorumlamak artık ön planda. Bilgi ve tecrübe kadar istekli olmak, yetenek ve liderlik de önemli...

Konusunda yetkin, eğitim ve tecrübe ile liderlik vasfı olan kadın veya erkek yöneticilere eşit fırsat hakkı verilmeli. Kadınlar, iş hayatında kariyerlerini planlarken, doğal olarak bazı ilave sorumluluklar da alıyor. Bu da birçok işi bir arada yürütme ve yönetme becerilerini geliştiriyor. Yönetim kurullarında ve farklı kademelerde başarılı olanları ve yükselenlerini görmekten gurur duyuyoruz. Gelecekte daha adil, şeffaf, verimli bir kadın bakış açısı, çok büyük yenilikler ve katkılar getirecektir...


İNCİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEŞE GÖK:
OTOMOTİV TEDARİK SANAYİSİNDE EZBER BOZAN BİR ÖRNEĞİZ
Bize göre kadın olmak; ne ayrıcalık ne de ayrımcılık konusu. Ekonomik hayatta güçlendirilmeleri gerekiyor. Kadınlar, her sektörün olduğu gibi, otomotiv dünyasının geleceği için de elzem bir güç...

Yönetim kurulumuzdaki kadın oranı yüzde %50 ki, ideal dengeyi sağladık. Kadın yöneticilerimiz ise %30 civarında. Başta İK politikaları olmak üzere, işe alım sürecindeki dengeden başlayarak çalışma hayatı boyunca kadın çalışana eşit fırsatlar sunulmalı. Bunun ayrıcalık değil, standart olarak benimsenmesi, buna özen gösterilmesi çok önemli.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 16 YILDIR KADIN.. 
Otomotiv sektörünün öncülerinden İnci Holding’in 68 yılda kat ettiği yolun her bir kilometresinde kadınların adı bulunuyor. Yönetim kurulu başkanımız, 16 yıldır kadın. Bu, otomotiv tedarik sanayisinde ezber bozan bir örnek ve beni gururlandırıyor. Ne mutlu bizlere ki, “erkek egemen” diye anılan iş kolumuzda ayrım olmadan çalışarak markamızı büyütüyoruz. Kadın ya da erkek olmayı farklılık değil, doğallık olarak görüyor ve cinsiyet eşitliğini bir iş yapış şekli olarak benimsiyoruz.
Kadın istihdamını hem genel anlamda hem de otomotiv sanayi özelinde artırmak, mutlaka başarılması gereken bir sorumluluk. Bu, ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için çözüm yolu...


ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU:
KADINLAR, BİR ŞİRKETTE ÇOK BÜYÜK FARKLAR YARATABİLİR
Yönetici sayımızda kadınların oranı, erkeklerden daha yüksek. Bu istatistikle gurur duyuyoruz. Yönetim kurulumuz 4 kişiden oluşuyor ve biri kadın. İcra kurulumuzda kadın yöneticilerimiz mevcut. 

Sadece yönetim ve icra kurulu değil, kadınlarla güçlendirilmiş şirketin geneli çok büyük farklar yaratabilir. Her arkadaşımız, yaptığımız işe ve Orka Holding’e ayrı bir zenginlik sağlıyor. Kadın çalışanlarımızın detaylara dikkati, kriz yönetimindeki olağanüstü becerileri bize dinginlik ve güven katıyor. 
Daha keskin önsezileri ve 6. hisleri, olayları çok yönlü değerlendirme fırsatını beraberinde getiriyor. Bünyemizdeki kadınların hepsini, aileden biri olarak görüyoruz. Yeğenlerim; Büşra ve Kübra Orakçıoğlu da bize çok büyük katkılar sunuyor. İş hayatında hepsiyle, profesyonelliğin gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz.


MARKA YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI  MİNE TOZLU:
KADIN BAKIŞ AÇISIYLA YÖNETİLEN ŞİRKETLER, DAHA BAŞARILI
Öncelikle bu araştırma için, Business Life’a ve yayın kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çünkü, kadınların yönetimde aktif olması o kadar önemli ki... Dilerim bu çalışma, kadınlarımızın önünü açar, yönetici ve lider olmak isteyen birçoğuna yol gösterir... 

Yönetim kurulumuzda 3 kadın var. Yönetim ofisimizde kadın çalışan oranı %80. Özellikle muhasebe ve hukuk departmanında kadın olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü bu alandakiler daha dikkatli ve titiz olmalı. 

KRİZ YÖNETİMİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DELEGE EDİYORUZ
Patronların kadın olması çok büyük bir avantaj. Kadın bakış açısıyla yönetilen şirketler, daha başarılı. BIST şirketleri içinde yönetim kurulu başkanı olan bir kadınım ve yönetimlerde kadınların olmasında ısrarcıyım. Yenilikçi, vefakar, özverili, daha çalışkan ve yılmak nedir bilmeyen bir özgüvenleri var. Her şeyden önce çok sabırlılar ve tuttuklarını kopartacak kadar azimliler. Önyargılı değiller. Olasılıklar ile riskleri önceden hesaplayabiliyorlar. 
Kriz yönetimini başarılı bir şekilde şirket içine yayarak süreci doğru yönetebiliyorlar. İnovasyon ve oryantasyon bakımından son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirebiliyorlar. Kalıcılık ve şirket anayasasını kadınların kurduğu sistem ile şirketler daha sağlam temeller üzerinde faaliyet gösterebiliyor. 

50 ŞİRKETİN YÖNETİM KURULUNDA KADIN ORANI
        ŞİRKET / TOPLULUK    ÜYE KADIN ÜYE SAYISI    KADIN ÜYE ORANI

1.    BOYNER GRUP    7    5    71%
2.    GÜRMEN GRUP    5    3    60%
3.    MARKA YATIRIM HOLDİNG    5    3    60%
4.    ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ    10    5    50%
5.    İNCİ HOLDİNG    8    4    50%
6.    SHELL TÜRKİYE    8    4    50%
7.    DOĞUŞ OTOMOTİV    6    3    50%
8.    MV HOLDİNG    6    3    50%
9.    AKKÖK HOLDİNG    9    4    44%
10.    SABANCI HOLDİNG    9    4    44%
11.    DOĞAN HOLDİNG    12    5    42%
12.    BORUSAN HOLDİNG    5    2    40%
13.    KOÇ HOLDİNG    13    5    38%
14.    TAT GIDA    11    4    36%
15.    ŞİŞECAM    9    3    33%
16.    AKFEN HOLDİNG    6    2    33%
17.    MLP SAĞLIK HİZMETLERİ    6    2    33%
18.    YAŞAR HOLDİNG    6    2    33%
19.    AKSOY HOLDİNG    3    1    33%
20.    ARKAS HOLDİNG    3    1    33%
21.    YATAŞ GRUP    7    2    29%
22.    TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG    11    3    27%
23.    ALARKO HOLDİNG    8    2    25%
24.    ORKA HOLDİNG    4    1    25%
25.    COŞKUNÖZ HOLDİNG    4    1    25%
26.    KALE GRUBU    4    1    25%
27.    LİMAK HOLDİNG    4    1    25%
28.    ALLIANZ TÜRKİYE    9    2    22%
29.    GÜRALLAR GRUP    5    1    20%
30.    RÖNESANS HOLDİNG    5    1    20%
31.    ANADOLU SİGORTA    11    2    18%
32.    ECZACIBAŞI HOLDİNG    11    2    18%
33.    GARANTİ BBVA    11    2    18%
34.    TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI    11    2    18%
35.    OPET    12    2    17%
36.    FİBA HOLDİNG    6    1    17%
37.    KİBAR HOLDİNG    6    1    17%
38.    SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT    6    1    17%
39.    TURKCELL    6    1    17%
40.    ZORLU HOLDİNG    6    1    17%
41.    NET HOLDİNG    13    2    15%
42.    FORD OTOSAN    14    2    14%
43.    GLOBAL YATIRIM HOLDİNG    7    1    14%
44.    ÖZDİLEK HOLDİNG    7    1    14%
45.    VAKKO    7    1    14%
46.    ESAS HOLDİNG    8    1    13%
47.    PEGASUS HAVA YOLLARI    8    1    13%
48.    THY    9    1    11%
49.    TÜRKİYE İŞ BANKASI    10    1    10%
50.    ANADOLU GRUBU    12    1    8%

* Sıralama, yönetim kurullarındaki kadın oranına göre yapılmıştır.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz