LİDERİN STRATEJİ FARKI

Şirketlerin kârlı ve sürdürebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, ancak yenilikçi ve yaratıcı projeler üretilmesiyle mümkün. Kendini ve işini geliştirmeye odaklı, sürekli yeni ve farklılık yaratan ürün ve hizmetler sunanlar, haliyle mükemmel iş sonuçlarına da ulaşıyor. Bu ivmeyi yakalayanlara bakıldığında ise "Bir markayı daha ileriye taşımak ve bu yönde arkasından insanları sürüklemek" şeklinde de özetlenebilecek "stratejik liderlik"in ve "yetenek yönetimi"nin çok güçlü olduğu gerçeği ortada. Kuruma katma değer sağlanmasını kapsayan entelektüel sermaye, 21. yüzyılda da "stratejik liderler"in başarısını büyük ölçüde etkileyecek. Bu kıymetli kişilerde aranan belki de en önemli ve kritik yetkinlik, insan kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi. Başarılı liderler, çalışma arkadaşlarının motivasyonunu artırmak ve performansını yükseltmek için vizyonlarını kullanır. Peki! Bir lider, hedefe giden yolda genel anlamda iş hayatında neyi, neleri farklı yapmalı ve ne tür stratejiler geliştirmeli?

KALE GRUBU BAŞKANI VE CEO’SU ZEYNEP BODUR OKYAY:
Güçlü lider değil, güçlendiren lider olmak gerekiyor
Teknolojinin de hızlandırıcı etkisi ile tüm dünyada bir kırılma noktasına doğru gidiyoruz. Yeni dönemde, her alanda makro değişim sürecinden bahsediyoruz. Yönetim koçu Marshall Goldsmith’in de dediği gibi, 20. yüzyılın lideri olan kurumları bugüne getiren şey, onları geleceğe taşımayacak.

Şirketlerin kendini yeniden keşfetmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Liderliğin de tanımı değişiyor. Yeni nesil liderler sahneye çıkıyor. Başkalarına rol model olabilen, değişim ve belirsizliği, risk ve sürdürülebilirliği, sosyal paydaşları, çeşitliliği, çevreyi, inovasyonu, marka ve itibarı, bütüncül bir şekilde sosyal farkındalıkla yöneten, etik değerleri öncelikleyen liderlere ihtiyacımız var. 

KOLEKTİF LİDERLİĞE GEÇİŞ, ZORUNLU 
Artan hız ve karmaşıklık, bireysel liderliği çok zorluyor ve kolektif liderliğe geçişi neredeyse zorunlu kılıyor. Liderlik rol olmaktan çıkıp süreç haline dönüşüyor ve bu süreç, ekosistem içinde dağılıyor. Dinamik takımlar halinde çalışmak, geleceğin organizasyon yapısı oluyor. Bu yapıyı kurmak ve yönetmek ise takım liderinin görevi. Bu nedenle kurum merkezli olmaktan çıkıp ağ merkezli bir yapıya dönüşmek lazım. Bugün, kolektif olarak iş birliği içinde çalışan tüm paydaşların, tek başına hareket eden bireylerden daha yaratıcı, daha üretken, daha güçlü ve daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle güçlü lider değil, güçlendiren lider olmak gerekiyor.

TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK SAHİBİ...
21. yüzyılda fark yaratmak için, yaptığımız işe anlam katarken ilham veren, soru soran, öğrenen, bugünün gerçekleri ile yarının bilinmeyen tüm olasılıkları için hazırlanan, yaşadığı topraklara ve topluma karşı sorumluluk sahibi olan liderler olmalıyız.


ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU:
Liderlik için öncelikle işin mutfağını bilmek lazım

Herhangi bir işe liderlik edebilmek için öncelikle o işin mutfağını bilmek gerekiyor. Bir şirket yönetecekseniz, tüm departmanlarda işin nasıl yürüdüğünü öğrenmiş ve bizzat yapmış olmanız gerekli. Bugüne gelene dek, bir tekstil firmasında bulunan neredeyse tüm birimlerde çalıştım. Bu deneyim bana, hem çalışan arkadaşlarıma empatiyle yaklaşma şansı veriyor hem de işlerin yapılış süreçlerini daha iyi yönetme imkânı sağlıyor.


SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU:
Tecrübe ile yenilik arasında uyum sağladığınız sürece, başarılı olursunuz
İçerisinde insan unsuru olan her alanda dinamiklerin değiştiği bir dönemdeyiz. Eski alışkanlıklardan vazgeçip, teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlanmalıyız. Pandemi süreciyle birlikte tüm dünya, dijital dönüşümün önemini kavradı. Artık eskiye dönüşü unutmalıyız. O defter kapandı.

Teknoloji olmazsa olmazımız... Bu bilinçle hareket edip, gelecek stratejilerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Tecrübe ile yenilik arasında uyum sağladığınız sürece başarılı olursunuz. Konukoğlu ailesinin 5’inci kuşak temsilcilerine, şirketlerin ve sektörlerin dijital dönüşümünü sağlayacak projelere odaklanmaları için büyük sorumluluklar veriyoruz. Gençler, profesyonellerin de desteğini alarak yapay zekâ, makine öğrenmesi ve dijitalleşme gibi farklı başlıklarda holdingimizi geleceğe taşıyacak inovatif süreçlere yöneldi. 

YÖNETİM EKİBİNİZ HIZLI KARARLAR ALMALI
Şirketler kriz dönemlerinde yeni arayışlara girer. Kurumsal kaynak planlamasında, riskleri ve avantajları doğru tespit edilmiş pazar araştırması, inovasyon ve deneyim önemli. Tabi tüm bunları yaparken güçlü altyapınız, hızlı kararlar alan yönetim ekibine de sahip olmalısınız. Babam, rahmetli Sani Konukoğlu “İşi insana, müşteri öğretir” derdi. İşinizi ancak, şikâyetlere, görülen eksiklere, aksaklıklara yönelik itirazları dikkate alarak geliştirebiliriz. Bu nedenle geri dönüşleri önemsiyor, ciddiyetle inceliyor, gereğini yapıyoruz.


İNCİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEŞE GÖK:
Bir lider, yeni fikirlere ve trendlere açık olmalı
Hayatta hep; başkalarıyla değil, kendimle yarışmaya önem verdim. Her zaman en iyisini yapmaya, kendi skorumu aşmaya çalıştım. Bu özelliğim, liderliğimi büyük ölçüde etkiledi.

Tecrübelerim bana gösterdi ki, başkalarıyla yarışanlar, kendi yapabileceğinin en iyisinden çok, başkalarının başarılarına ya da başarısızlıklarına göre hedeflerini belirliyor. Diğerlerinin geliri, unvanı, cirosu, performansı, ödülü, arabası; kendilerini karşılaştırdıkları ölçütler her ne ise, bunlar başarı ve mutluluk kriterleri haline geliyor. Bu nedenle, başarı için ilk stratejinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. 

DOĞRU KARAR VERMENİN SIRRI, İYİ DİNLEMEKTİR
Tabi çok önemli başka noktalar da var. Bir lider, yeni fikirlere ve trendlere açık olmalı, birlikte başarmanın gücüne inanmalı ve iyi iletişimle çözülmeyecek bir sorun olmadığının farkına varmalı. Açık kapı politikasını uygulamaya özen göstermeli. Dakik olmalı, insanların vaktine saygı göstermeli, aynı karşılığı beklemeli. Sonuç odaklı olmalı. Hayatındaki her konuda denge kurmayı bilmeli. Ve en önemlisi de dinlemeli. Doğru iletişimin ilk kuralı, önce söyleneni anlamak sonra kendini anlatabilmek. Doğru karar vermenin sırrı, iyi dinlemektir...


MARKA YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİNE TOZLU SİNEREN:
Doğru stratejinin belirlenmesi liderin sorumluluğunda 
Bir liderin başarısındaki en önemli konu, riskleri doğru zamanda analiz edebilmesi. Çünkü Türkiye şartlarında yarın ne yaşayacağımızı önceden kestirebilmek çok güç. Dolar ve Euro’ya bağlı şirket faliyetlerinde artışa ve düşüşe göre alınacak önlemler, şirketlerin kurtuluşunu ya da batışını sağlıyor.

Yeni pazar arayışları, satış politikası, süreç, kriz ve risk yönetimleri aynı anda düşünülmesi ve hayata geçirilmesi gerekli olan durumlar. Bir lider, bunların önlemini, bu hususları hissettiği anda alabilmeli ve planlarını vakit kaybetmeden uygulamalı. Çünkü farkında olmaktan daha önemli olan şey, alınan kararları yönetime uygulatabilmek ve denetleyebilmek. Denetim, en önemli mekanizma. Doğru stratejinin belirlenmesi ve bu yönde kararlar alınması liderin sorumluluğunda. Bu yüzden liderlik, çok büyük mesuliyet gerektirir. Liderin vizyonu ve misyonu kurumun kaderini belirler. Doğru liderler, doğru şirketleri var eder, doğru şirketler de ülke ekonomilerinin temel taşlarını oluşturur.


ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN:
Yaratıcılığı ve girişimciliği desteklemeliyiz
Günümüzün ve geleceğin iş dünyasında her alanda fark yaratmak için yaratıcı projeler üretmek, inovasyona odaklanmak ve eğitimi hep ön planda tutmak gerekiyor. Şirketlerin başarısının ön koşulu da yenilikçilik ve dijitalleşme oluyor. Teknolojik gelişmelere entegre olmalı, verimlilik fırsatlarını tüm iş süreçlerine yansıtmalıyız.

Anadolu Grubu olarak, tüm süreç ve sistemlerimizi güncel ve iş ihtiyaçlarına uyumlu halde tutuyor, pek çok alanda verimliliği artıran iş transformasyonu projeleri gerçekleştiriyoruz.

FIRSATLARI BELİRLEYEREK HIZLA ADIM ATMALIYIZ
Teknolojik gelişmeler, yakın gelecekte her alanda kitlesel üretimi dönüştürebilir ve dünyada verimlilik düzeyleri tekrar yükselmeye başlayabilir. Fırsat noktalarını belirleyerek hızla gereken adım atarsak, işlerimizi sürdürülebilir bir biçimde büyütebilir, ülkemizin dünyada söz sahibi olacak bir mertebeye ulaşmasını sağlayabiliriz. İş modellerimiz, dijital dönüşüm ile yeniden şekillenirken, eğitim sistemlerimizi de yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni hizmet modelleri, yeni yetenekler üretecek şekilde geliştirmeli, yaratıcılığı ve girişimciliği desteklemeliyiz. 

DÜNYAMIZIN, İŞLERİMİZİN VE PAYDAŞLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ...
Yenilikçi ürün ve hizmet üretimi ile sanayimizi ve yatırımlarımızı büyütürken, toplum olarak üretken olacağımız ve yeniliklerle geleceğimizi şekillendireceğimiz bir bakış açısı bizleri güçlü kılacaktır. Stratejilerimizi oluştururken ve yatırımlarımızı planlarken, dünyamızın, işlerimizin ve paydaşlarımızın sürdürülebilirliği önemli. Bu hususta yapmamız gereken çalışmaların ve sorumluluklarımızın farkında olmalı, bu bilinçle hareket etmeliyiz. 


DOĞA SİGORTA YÖNETİM KURULU BAŞKANI & İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NİHAT KIRMIZI:
Tüm Türkiye’ye eşit mesafedeyiz
Liderlerin bazı çalışma modelleri vardır. Biz ekibimize yetki de sorumluluk da veriyoruz. Benim, kendime göre bir denetleme mekanizmam var. Birçok şeyden bilgim ve haberim olur; ama kesinlikle her şeye müdahale etmek istemem.

İşten boğulmamak, ekip çalışmasının ürünü. Önemli olan görev dağılımı. Güvendiğiniz iyi bir takımımız varsa, onların doğru işleri yaptığına da inanıyorsanız, zaten her şeye hâkimsinizdir. Üst yönetim olarak çalışma saatimiz 8 değil, 24 saat gibi. Biz böyle davranınca herkes buna ayak uyduruyor ve bu heyecanı birlikte yaşıyor. Doğa Sigorta, Türkiye’ye malolmuş güzide bir marka. Sadece büyük şehirlerde değil, ülkemizin dört bir yanında, bölge müdürlüklerimize bağlı acentelerimiz var. İş ortaklarımız bizi, biz de onları çok seviyoruz. Tüm Türkiye’ye eşit mesafedeyiz. 
Diğer yandan, kadınlar toplumda toparlayıcı rolü oynar. Yaratılıştan dolayı da daha detaycılar. Bu şirketlerde de böyle... Bazı departmanlarda ve birimlerde, kritik noktalardan kadınların olması, sizi birkaç adım daha öteye götürebilir...


FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN:
Liderler, şirketlerini geleceğe de hazırlamalı
Başarılı liderler, vizyonu ortaya koyar, misyonu netleştirir ve bu misyona giden hedefleri belirler. Ekiplerini tanır, güçlü ve kırılgan yönlerini bilir, hedefe ulaşma yolundaki planlarını yaparken bu özellikleri dikkate alır.

Etkili bir lider, gücünü bulunduğu pozisyondan değil, kişiliğinden ve sahip olduğu değerlerinden almalı. Onlar ekiplerini harekete geçirir. Ardından, ulaşılan hedeflerin sürekliliğini sağlamaya odaklanır. Liderler, sadece bugünü düşünmemeli, şirketlerini geleceğe de hazırlamaya çalışmalı. 10, 20 hatta 30 yıl sonrasının müşteri taleplerini öngörerek, değişimi başlatan kişiler olmalılar. Takımlarında çeşitliliğe yd önem vermeliler. Kadınların, erkekler kadar eşit haklara sahip olmasını önemsemeli ve herkese eşit fırsatlar tanınmasını sağlamalılar...


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz