DEV TOPLULUKLARIN ORTAK AKIL İLETİŞİMİ

Pandemi gerçeği açıkça ortaya koyuyor ki, kurumların sahip olduğu en değerli sermaye; insan gücü, müşteriler ve maddi olmayan tüm varlıklarından oluşan "Entelektüel Sermaye". Dolayısıyla en büyük yatırımlar, bu alana yapılmalı. Şirketler, tüm paydaşları rahatlatacak, onlara güven verecek şekilde hareket etmeli ve sorumluluk göstermeye aşırı derecede önem verilmeli. Yöneticiler de "Biz" dilini benimsemeye çok dikkat etmeli. Çünkü; samimi ve duyarlı bir iletişim çalışması, markanın kalitesini ve duruşunu belirliyor. Medya kullanımlarında da koşullara uygun davranılmalı. Peki! Kriz yönetimini beraberinde getiren "Yeni Dönemin İletişim" tonu ve dili ne oldu, nereye evrildi? Dev topluluklarımızın "Basın Dostu Kurumsal İletişim Liderleri" yanıtladı...


Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Life dergisinde bulabilirsiniz.
Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz