DUAYENE LİDERLİK NASIL GELDİ?

Liderlik, girişimcilik, yaratıcılık? Dünyada her MBA programı veya halen iş dünyasında, deneyimli kişilere yönelik üst düzey eğitimlerin tanıtımında özellikle vurgulanan kavramlar bunlar... Şirketlerin iş stratejileri, markaları, ürün ve hizmetleri ile toplumun, piyasanın gereksinimlerine daha iyi hitap etmeleri başarının anahtarı... Bu gereksinimlerin, taleplerin ve müşterilerin hiçten var edilmesi, yepyeni alanlarda şirketlerin ilerlemesi de farklı boyutta bir yenilikçilik, yaratıcılık, liderlik? Bu yönde iyi eğitimler çok değerli; bizzat bu konularda başarılı olmuş sektör duayenlerini dinlemek, ilham almak da ayrıca faydalı...


Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZİLHAN:
Gelişime ve yeniliğe her zaman önem verdim
Kabul gören bir lider olabilmek için öncelikle, sorumluluğunu taşıdığınız insanların ihtiyaçlarını ve duygularını anlamalısınız. Ayrıca, bulunduğunuz durumları, gündemi ve sorunları doğru bir şekilde analiz ederek pozisyon alabilmelisiniz.

Uzun yıllara dayanan iş hayatımda, hep üretken ve çalışkan olma, her zaman gelişime ve yeniliğe önem verme, insan odaklı bir yaklaşımla empati kurma, saygıya ve sorumluluğa değer verme, prensiplerim arasında oldu. Bunlar, Anadolu Grubu gibi 29 ülkede yaklaşık 80 bin çalışanı olan büyük bir yapıya liderlik edebilme yolunda elimi kuvvetlendirdi. 

LİDERLER, BELİRSİZLİKLERE KARŞI SORUMLULUK ALMALI
Günümüzde, iş yapış şekilleri gibi liderlik anlayışlarımız ve yönetim şekillerimiz de değişim ve gelişim yaşıyor. Sürekli değişime ve dönüşüme ayak uydurma çabası, bu dönemin en kritik mücadelesi halini aldı. Liderler şu anda, kimsenin soruların net cevaplarını bilmediği bir dünyada birçok belirsizliğe karşı sorumluluk almalı. Bu anlamda, öngörüsü yüksek, gerçekçi, temkinli ve duygusal açıdan güçlü bir karakter çok değerli. Sadece kendi çalışanlarımızın değil, tüm paydaşlarınızın ve toplumun beklentilerini görebilmemiz, çalışma ve yatırımları çağa ayak uyduran ve tüm paydaşların sürdürülebilirliğini göz önünde bulunduran vizyoner bir bakış açısıyla yönetmemiz gerekiyor.

LİDERLİK İLKELERİ
- Aslolan; insanlara önemli başarılar, önemli çıktılar yolunda liderlik edebilmek ve bu süreçte işin tüm paydaşlarına kazanım sağlayabilmek. 
- Liderler, faaliyet gösterdikleri sektörlerin ve pazarların dinamiklerine daha hızlı ve proaktif yanıt vermeli, riskleri doğru yönetebilmeli ve olası durumlara hızlıca adapte olabilmeli. 
- Liderler çok yönlü bir takım oyuncusu olmalı, en üst kademe ilişkiler kurmalı ve güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olmalı. 
- Liderler teknolojiyi iyi anlamalı, geleneksel olan ve olmayan pazarlama formları arasındaki farkı bilmeli ve bütün organizasyona liderlik edebilmeli.

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
Lider mütevazı olmalı ve gönül alabilen esneklik sergilemeli
117 yıllık kurumsal geçmişimizle yoğrulmuş tecrübe, bilgi birikimi ve yönetim anlayışımız var. SANKO’da, dördüncü ve beşinci kuşağın birlikte iş başında olması, sonrakilerin yönetime hazırlanması açısından önem taşıyor ve yararlı oluyor.

Liderlik kolaylıkla gelmiyor. Yatırımları doğru zamanda, doğru kararlar alarak ve genellikle kriz dönemlerinde yaparız. Bu dönemlerde yatırım için şartlar, düşünülenin aksine çok daha uygun olur. Yatırımı krizde başlatırsanız, krizden çıkarken projeyi tamamlamış ve piyasaya girmiş olursunuz. Sektörün zirvede olduğu dönemde yatırım yaparsanız, hem maliyeti artırırsınız hem de zirve sürecini yatırımla geçirmek durumunda kalırsınız. Bu şekilde hareket edenler yatırıma başladığı sırada, biz genellikle üretime geçmiş oluruz! 

LİDERLİK İLKELERİ
- Liderleri ortaya çıkaran zorluklar, lider yetiştirme süreçleridir. 
- Bilgi paylaşıldıkça zenginleşir ve anlam kazanır. Böyle olunca insanlar; kurumlarına, milletine ve ülkesine yararlı bireyler haline gelir. Bilgi paylaşımını “beynin zekâtı” olarak görüyorum. 
- Liderliği üç başlık altında ele alıyorum. Birincisi, doğuştan liderlik –bu yetenek zaman içerisinde yaşanılanlarla geliştirilebilir-; ikincisi çalışılarak, ortamlarda bulunularak kazanılan liderlik; üçüncüsü eğitimle edinilen ve kişinin geliştirdiği liderlik. 
- Lider mütevazı olmalı ve iş ortamında kızdığı kişinin yeri geldiğinde gönlünü alabilen esneklik sergilemeli. 
- Lider kararlı hareket etmeli, pratik zekâsı bulunmalı. Ne yapacağını bilmeli ve çözümün kaynağı olmalı. 
- İyi bir lider, iyi bir yönetici olmayabilir. Bu noktada iyi yöneticiler devreye girer ve liderin liderlik vasıflarından azami ölçüde yararlanılarak kurumun başarısının sürekliliğini ve artışını sağlar. 
- Lider duygularıyla hareket eder; ancak kesinlikle duygusal karar almamalı.     
- Lider hayâlleri olan, hayâllerinde geliştirdiği projeleri gerçekleştirmeyi bilen kişidir. Gerektiğinde takım ve kadrolar kurarak, hayâl ettiği projelerin hayata geçirilmesini sağlayan, takımdakilerin fikirlerini derleyip birleştirerek yeni yol çizen kişidir. Hayâller de mümkün olduğunca ulaşılabilir olmalı. 
- Lider her hayâli gerçekleştiğinde, yeni bir tasarım ve hayâl kurarak yeni hedefler belirlemeli. Hayâli olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın hayâli gerçekleşmez. 
- Lider, ekibindekileri sevip saymalı ki, onlardan aynı karşılığı alabilsin... Saygı sevgiyi, sevgi saygıyı getirir. Böylelikle takımda samimi bir ortam hâkim kılınır. Bu da başarıya giden yolun açılması demektir.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Davut Doğan:
Uzun süreli çalışma, yoğun emek ve azim devamlılığı şart
Liderlerin, içinde bulundukları ekonomiyi, sektörü, rekabeti doğru okuması önemli. Elbette bu noktada doğru bilgi beslemesi ve ekiplerin yönlendirmesinin de altını çizmek gerekir.

Liderlik, bir günden ertesi güne elde edilmiyor. Hem kurumlar hem de kişiler için uzun süreli çalışma, yoğun emek ve azim devamlılığı gerekiyor. Biz kurum olarak yatırım yapacağımız sektörleri iyi analiz ediyoruz, fırsatları takipteyiz ve çok çalışıyoruz. Süratliyiz; ama aceleci değiliz. Doğru zamanda, doğru adımlar atmaya gayret ediyoruz. İletişimimiz ve çalışma anlayışımız en alt kademeden en tepeye kadar bütünlük arz ediyor. 

LİDERLİK İLKELERİ
- Farklı fikirlere açığım. Fikrini paylaşan herkesi can kulağıyla dinlerim; söylediklerini düşünür, değerlendiririm. 
- Güncel kalmayı önemsiyorum. Okumak, bilgilenmek, teknolojinin sunduklarından yararlanmak olmazsa olmazlarım. 
- İnsanlar arasında iletişime önem veriyorum. Çalışanlarımız, üçüncü partilerimiz, iş ortaklarımız, medya, bize ihtiyaç duyduğunda ulaşabilmeli. Her kademede açık ve şeffaf ilişki kurmak avantaj sağlar.

BAU GLOBAL Başkanı Enver Yücel:
Dünyayı görüyor, araştırıyor ve yeniliklerin kokusunu alıyorum
Okul öncesinden üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde varız ve dünyanın sayılı kurumlarından biriyiz. Amacımız, bir Türkiye markası yaratmak. BAU Global markamızla “Türkiye’nin dünyada eğitim kurumu” olmaya çalışıyoruz.

Eğitim kalitesi olarak global rakiplerimizle yarışacak seviyede olmamız, hedef ülkelerdeki öğrencilerimizin beklentilerini iyi analiz edebilmemiz, bu konuda pazar araştırması yapmamız, uluslararası iş birliklerimizle yabancı ve Türk öğrencilerimize bir “Dünya Üniversitesi” parçası olma imkânı sunmamız, başarımızın faktörleri arasında yer alıyor. 
Bugünü hedefleyerek insanları yetiştiremeyiz, geleceği hedeflemeliyiz. Bu yüzden geleceğe hazırladığımız insanlar için ne gerekiyorsa, neye ihtiyaçları varsa onun için uğraşıyoruz. Bunu yaparken de tüm dünyayı izlemek zorundayız. Yatırım vizyonumuz, yeniliklere öncülük etmek yönünde. Açacağımız yeni kampüslerle öncü eğitim modellerimizi daha çok çocuğa ulaştıracağız. 

LİDERLİK İLKELERİ
- Ülkemize yaptığım her yatırımda, dünyayı görmek, araştırmak ve yeniliklerin kokusunu almak yatıyor. 
- Bugünün eğitim anlayışıyla değil, kendime “Gelecekte eğitim ne olmalıdır?” diye sorarak ve düşünerek iş yapıyorum. 
- Gücümü eğitimin daha kaliteli ve iyi olması için harcamayı tercih ediyorum. Çünkü ülkemizin ve insanlığın geleceğinin kaliteli bir eğitimden geçtiğine inanıyorum.
- Eğitim, önemli bir sektör; eğitimi iyi yapamazsanız iyi ekonomiden söz edemezsiniz. Bu açıdan bakarsak eğitimi insanlığın gelişimini ve ekonomisini düzenleyen temel lokomotif olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. 

KALE GRUBU BAŞKANI VE CEO’SU ZEYNEP BODUR OKYAY:
"Sorumlu ve duyarlı liderlik" anlayışına sahibim
Bugünkü dünya düzeninde devletler önemini kaybediyor, şirketler öne çıkıyor. Şirketlerin bu süreci daha az sancılı şekilde geçirmek için sadece kâra odaklanmayıp, daha iyi bir dünya düzeni sağlanmasına kendini adamış liderlere ihtiyacı var.

Her insan, her kurum, bir amaca ve bu amaç doğrultusunda çıpalanacağı değerlere sahip olmalı. Karamsar olmak için iklim değişikliği, artan eşitsizlik, göçler, savaşlar gibi pek çok neden var. Ancak fikir üretmek, iyiye doğru gelişimi sağlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Sorumluluğu olan liderlerin, hayatı iyileştirecek cesur ve kararlı adımlar atabilmeleri gerekiyor. Eylem ve söylem birliğini çok önemsiyorum. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Sorunlardan değil, sorumluluktan beslenmeliyiz.

LİDERLİK İLKELERİ
- İş dünyası temsilciliğimin yanı sıra, daha çok sivil toplum lideri gibi sosyal konuları savunarak, bu alanda her türlü gelişime ve değişime açık biriyim. 
- Daha müreffeh bir toplum ve kapsayıcı bir dünya için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Benim sorumlu ve duyarlı liderlik anlayışım da bunu yansıtıyor. 
- “Türkiye’de sanayici olmak” deyince, kaçınılmaz olarak hep Türkiye’nin başarı hikâyesi yazmasına odaklanıyorsunuz ve “Bu hikâyede benim nasıl bir katkım olur” diye düşünüyorsunuz. İşte tam bu noktada, “Kendi etki alanım kapsamında yerel, ulusal ve küresel anlamda daha fazla neler yapabilirim?” sorusunun cevabını bulmak için motive oluyorum.
- Sadece kendi grubumuzun öncelik ve hedeflerine odaklanmıyorum. Vatandaş olarak da toplumun genelini ilgilendiren; çevre, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik gibi sorunlar üzerinde çalışıyorum. Bu özellikle, içinde bulunduğumuz günler gibi kaotik dönemlerde çok daha önemli.

KİĞILI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH KİĞILI:
Bardağın dolu tarafını görüp, yeni iş imkânları yarattım
Kiğılı, 1960’lı yıllara kadar, erkekler için takım elbiselik kumaş satan bir mağaza olarak hizmet veriyordu. O zamanlar Türkiye’de henüz “hazır giyim” kavramı oluşmamıştı. 1965’te üretime geçtik ve ilk gömlek imalatını gerçekleştirdik.

Kiğılı etiketli gömleğin ardından bunu pantolon, takım elbise ve palto takip etti. Böylece 1969’da, İstiklal Caddesi’nde yalnızca hazır giyim üzerine hizmet veren ilk Kiğılı mağazamızı açtık. En önemli işlerimden biri, 1981 yılında Yenibosna’da Kiğılı konfeksiyon fabrikasını kurmak oldu. İmalatı tepeden tırnağa, A’dan Z’ye öğrendim. Koleksiyon yapmayı da öğrendim. Kendimi belli bir yere getirdikten sonra fabrika kurmak da, yönetmek de kolaylaştı. Devamlı mağazalar açmak, şehirlerden şehirlere gitmek ve sonunda da yurt dışına kadar uzanmak için girişimlerde bulundum. Böylece tüm Türkiye’ye yayıldık, yurt dışında da sağlam ve emin adımlarla Kiğılı ismini yaşatmaya devam ediyoruz.

HAYATTA BAŞARILI OLMAK İÇİN “10 ALTIN SIR”RIM VAR 
1. Moralini yüksek tut. 
2. Hata yapmaktan korkma, yaptığın hatadan ders al. 
3. Heyecanını asla yitirme. 
4. Sabırlı ol. 
5. Çok çalış; ama sosyal hayattan kopma. 
6. Tutamayacağın sözü verme. 
7. Bardağın dolu tarafını gör, yeni iş imkânları yarat. 
8. Adaletli ol.
9. Değişime ayak uydur. 
10. Ve çok sev! İşini, eşini, arkadaşını, hayatı, kısaca her şeyi…

YAŞAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ FEYHAN YAŞAR:
Liderlik, ekonomik ve sosyal anlamda öncü olmayı gerektiriyor
Türkiye ekonomisine çok sayıda “ilk”i kazandırmış, köklü bir sanayi topluluğuyuz. Şirketlerimizin birçoğu da sektörlerinin “ilk”i olmuş, sektörlerine öncülük ve liderlik eden şirketler. Ancak liderlik,  sadece şirketler kurarak, ürün ve hizmetler sunarak gelmiyor.

Liderlik, toplumu ve organizasyonları yöneten ve yönlendiren olmayı, bütünsel bir bakış açısıyla toplumun ihtiyaçlarını görmeyi, sorunların çözümünde görev almayı, hem ekonomik hem de sosyal anlamda öncü olmayı gerektiriyor. Organizasyonları geleceğe taşımak için kurumsal bakış açısına sahip olarak sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışılmalı. Yaşar Topluluğu’nun liderliğinin altında; ülke sevdası ve toplumla birlikte gelişme ve büyüme idealiyle atılan adımların yanı sıra, kurulan vakıflar ve şirketler ile sadece ekonomik değil; eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki desteklerle, toplumun refahına, daha iyi bir yaşama sağlanan katkılar var... 

LİDERLİK İLKELERİ
- İnsana değer verip odağa almak.
- Yenilikçi, inovatif, topluma ve dünyaya değer katan faaliyetler içinde olmak.
- Sivil toplum çalışmalarıyla, toplumsal sorunların çözümünde aktif görev almak ve proaktif olarak çözümlerin parçası olmak.
- Değişime uyum sağlamak, öğrenmeyi sürdürmek. 
- Şeffaf ve adil olarak, daimi vizyonumuz olan “Bilim  Birlik Başarı” yolunda ilerlemek.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz