ENERJİDE, GELECEĞE TAŞIYAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji'nin yüzde 20'si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ile E.ON... Faaliyet gösterdiği bölgelerdeki 21 milyonu aşkın nüfusa yönelik 7/24 hizmetlerini ve çözümlerini dijitalleştirerek, yarattığı değeri her gün daha da güçlendiriyor. Dijitalleşme vizyonunda "Müşterilere enerji ulaştırırken, dünyaya, insanımıza ve işimize, teknolojinin gücüyle daima değer katmak" anlayışıyla hareket ediliyor.

Enerjisa Enerji son olarak, 2009’dan beri sürdürdüğü ve 1,5 milyar TL’nin üzerinde yatırımla hayata geçirdiği, tüm dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modelini markalaştırarak “E-TERNAL” adıyla yürürlüğe koydu. “Müşteri”, “operasyon”, “enerji piyasası” ve “teknoloji”yi odağına alan 4 temel yapıya yayılan 12 boyutlu bir model çerçevesinde 14 program oluşturuldu. Önümüzdeki 5 yıl için 500 yeni dijital inisiyatif kapsama alındı. E-Ternal’In tüm şirket yapısına sirayet eden bir değişim sağladığının altını çizen Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat’ı dinledik...

SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİM TRENDLERİ, POZİTİF YÖNDE DEVAM EDİYOR
Son dönemde dönüşüm ve değişimleri hayatımızda daha yoğun hissetmeye başladık.Yaşadıklarımıza, enerji sektöründen baktığınızda nasıl bir resimle karşılaşıyorsunuz? 

Enerji sektörü, hayatın doğrudan içinde olan ve her birimizle her an temasta olan bir doğaya sahip. Hayatın devamlılığını sağlamak adına, enerji değer zincirinin her noktasında üretim, iletim, dağıtım, perakende ve ticaret alanlarında 7/24 yürütülen faaliyetlerle kesintisiz bir hizmet sunmak için çalışılıyor. 
Son dönemde yaşananlar; hayatımıza, insanımıza ve işimize değişimler getirirken, alışkanlıklarımız, davranış ve beklentilerimiz de hızla yenilendi. Risk ve fırsatlar sektörler arasında farklılaşarak dağılıyor. Bununla birlikte, temel ihtiyaç noktasındaki iş kolumuz için zaten güçlü olan değişim trendlerinin yine pozitif yönde devam ettiğini görüyorum. 

VERİMLİLİK KONUSU KRİTİK
“Enerji sektörünü etkileyip değiştiren trendler” başlığını açabilir misiniz ?

Dünyamız için enerjinin önemi giderek artıyor. Küresel düzeyde baktığımızda, hız kesen küreselleşmenin ağırlığını yerel ya da yakın coğrafyalara çevirmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için fırsatlar yaratıyor. Bunlar ise genel olarak “Dekarbonizasyon”, “Dağıtık Üretim”, “Deregülasyon”, “Demokratikleşme” ve “Dijitalleşme” odağında, 5D olarak isimlendirilen trendlerin etrafında toplanarak bizi teknoloji ve etkileşim yoğunluğu daha da artacak bir geleceğe götürüyor. Ülkemizde ise “elektrifikasyon” ile artan talep, teknolojik altyapımızı yeniden şekillendirirken, şehirleşme ile şebekelerimiz genişliyor. Diğer yandan, verimlilik konusu da bizim için çok kritik. Biz de Enerjisa Enerji olarak, sektörümüzü bu küresel trendler ve yerel dinamikler ışığında okuyor ve bunları yol haritamız için önemli birer rehber olarak görüyoruz.

DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE VERİ, TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME VAR 
Sözünü ettiğiniz dönüşümde, teknoloji ve 5D’den biri olan “Dijitalleşme” nasıl bir etki yaratıyor? 

Tüm bu dönüşüm ve trendlerin merkezinde teknoloji, dijitalleşme ve veri var. “Enerji teknolojileri” dediğimizde aslında her zaman ajandamızda var olan “yenilenebilir enerji”, “depolama”, “otomasyon”, “akıllı makineler”, “akıllı şehirler” ve “e-mobilite” gibi başlıkların odağında, yine dijital teknolojiler var. Bu saydığım alanlar birbirinden ayrı teknoloji ve iş alanları gibi görünse de hepsi birbiriyle entegre ve gelişim süreçleri birbirini izliyor. “Batarya teknolojileri”, “yenilenebilir enerji” üretim kapasitesini farklı zamanlarda kullanma imkânı sağladığı gibi, elektrikli arabaların da en kritik unsurlarından... “Akıllı Şehir” dediğimiz konsept ise “akıllı makineler”, “otomasyon”, “nesnelerin interneti” gibi birçok teknolojinin bütünsel kullanımıyla yeni bir değer yaratılmasını ifade ediyor. Tüm bunları yapabilmeniz için ise veriyi yönetebileceğiniz dijitalleşmiş bir altyapıya sahip olmanız lazım. 

BÖLGESEL BİR MERKEZ OLMA POTANSİYELİ TAŞIYORUZ
Nasıl bir enerji geleceği görüyorsunuz ?

Müşterilerin tüm işlemlerini dijital kanallar üzerinden tamamlayabildiği, türetici dediğimiz tüketim ve üretim faaliyetlerini bütünleştiren yeni oyuncuların sayısının çok daha arttığı, mikro şebekeler ile yenilebilir enerji üretimi, depolama teknolojilerini, bölgesel enerji tüketimi ve ticaretini aynı noktada buluşturan, elektrikli araçların şebekeyi çift yönlü beslediği, akıllı şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda aydınlatma ve enerji şebekesinin talep bazlı olarak kendi kendini yönettiği bir gelecek hiç uzak değil. Hatta örneklerini yaşıyoruz ve yapıyoruz. Bu gelecek için Türkiye’nin ve Enerjisa Enerji’nin bölgesel bir merkez olma potansiyeli taşıdığına inanıyoruz.

1,5 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK 
Enerjisa Enerji’nin bu dijital dönüşümde aldığı rolü anlatır mısınız?

Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncusu olarak, özellikle son 10 yılda geniş bir teknoloji ekosistemiyle birlikte 1,5 milyar TL’nin üzerinde yatırımı hayata geçirdik. Geleceğimiz için daha da fazlasını hedefliyoruz. Bu tablo, anlattığım bakış açısı ve vizyonun bir göstergesi. 
Enerji alanındaki en büyük halka açık şirket olarak, ana hissedarlarımız Sabancı ve E.ON SE’nin dijital alanlardaki güçlü yönlerinden faydalanıp, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirip daha da değer katmak için dijital dönüşüm alanında da liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, kendi faaliyetlerimizin ötesinde, hem sektörü hem de sivil toplumun gelişimi için teknoloji alanındaki çok sayıda dernek ve kuruluşun yönetim süreçlerinde sorumluluklar üstlenerek geleceğin ihtiyaçları için öncü çalışmalar yürütüyoruz. 

LOGOMUZU GÜNEŞTEN YANİ “SONSUZ ENERJİ”DEN ALIYORUZ
Dünyada, enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan “E-TERNAL”ın lansmanını yaptınız. Büyük beğeni toplayan “E-TERNAL”ın çıkış hikâyesi nedir?
 
Bahsettiğim tüm bu değişim ihtiyacı ve gelişim vizyonuyla 2009’dan bu yana yürüttüğümüz dijitalleşme yolculuğunun markasını ve diğer enerji şirketlerine de katkı sağlayabilecek bir “dijital dönüşüm modeli” olan “E-TERNAL”ı tasarladık.
Enerjisa olarak, logomuzu güneşten, yani “sonsuz enerji”den alıyoruz. E-TERNAL da enerjinin sonsuzluğunu ve bizim hiç bitmeyecek dijital dönüşüm yolculuğumuzu güçlü şekilde ifade ediyor. İçerisinde üçlemeler de var. Nitekim İngilizce, “3 parçaya sahip olmak” demek. “E” harfiyle “Elektronu”, “Enerjiyi” ve “Enerjisa”yı temsil ederken; dünyamızı, insanımızı ve işimizi olduğu gibi dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı da bütünleştiriyoruz. CEO’muz Sayın Murat Pınar başta olmak üzere, yönetim ekibimiz ve çalışanlarımız tarafından güçlü şekilde sahiplenilen, şirketimizi ve teknoloji ekosistemimizi saran bir gelişim ve yayılım yaklaşımıyla çok büyük bir başarı elde ettik. 

PAYDAŞLARIMIZA TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE DEĞER YARATIYORUZ 
E-TERNAL’ın ortaya koyduğu vizyonu özetler misiniz?

Enerjisa olarak, dijital dönüşüm amacıyla yaptığımız her işte teknolojinin gücüyle paydaşlarımıza değer yaratıyoruz. Öyle ki, dünyamız için enerjinin önemi giderek artıyor. Çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konuları bizler için büyük öneme sahip. İnsanlarımıza elektrik ile “hayat ışığı” sunuyoruz. 10 binden fazla çalışanımızın emeğiyle, 21,5 milyon müşterimiz için çalışıyoruz. İşimiz, hayatı durma noktasından devamlılığa taşıyor. 7/24 devam eden büyük ve hayati bir operasyon yönetiyoruz. Biz de bugün ve geleceğin enerji sektörünü hedef alarak dijital dönüşüm vizyonumuzu, “Müşterilerimize enerji ulaştırırken dünyamıza, insanımıza ve işimize teknolojinin gücüyle daima değer katmak” olarak ortaya koyduk. 

14 PROGRAM, BÜYÜK ETKİ YAPMIŞ İSİMLERLE ANILIYOR
E-TERNAL kapsamında, 500 yeni dijital inisiyatifi 14 program altında topladınız. Peki, bu programların içeriğinde neler var? 
Enerjisa Enerji’nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de faaliyet göstereceği temel alanları kapsıyor. Dijitalleşme yolculuğunda bize eşlik etmeleri için, programlarımıza bizim coğrafyamızda ve dünyada büyük etkiler yaratmış, yine birlikte ilerleyeceğimiz bilim insanlarının isimlerini verdik. 

MÜŞTERİ BOYUTU:

- Graham Bell: Müşterilere yeni teknolojiler kullandırılarak, en iyi hizmet ve deneyimin sunulması.
- Leonardo Fibonacci: Dijital çözümlerle farklılaşmak ve bir önceki satıştan daha fazlasını gerçekleştirmek.
- Louis Pasteur: Müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler üretmek.
- Mevlana: Çalışanlarımıza en iyi dijital deneyimi sağlamak.

OPERASYON AYAĞINDA:
- İbn-i Sina: İSG alanındaki çalışmalarımızı teknolojiyle daha da güçlendirmek.
- Nikola Tesla: 21 milyonu aşkın insanımız için kesinti sürelerini en aza indirerek enerji arzını güvenli kılmak.
- Michael Faraday: Enerji şebekemizi ve varlıklarımızın uçtan uca yönetimini yapmak.
- Marie Curie: Bakım yönetimini en sağlıklı biçimde yürütmek.
ENERJİ PİYASASI BOYUTU:
- Harizmi: Finans odağında gücümüzü dijital alanlarda da artırmak.
- Albert Einstein: Piyasanın en büyük oyuncusu olarak faaliyetlerimizi güçlendirmek.
- Cahit Arf: Tüketimden tahsilata, sürecin etkinliğini artırmak.

TEKNOLOJİ BOYUTU:
- Hezarfen: Kurduğumuz entegre teknoloji ağını genişletmek.
- Mimar Sinan: Teknolojik altyapımızı, geleceğin ihtiyaçlarıyla uyumlaştırmak.
- Alan Turing: Operasyonlarımızı teknoloji ve verinin gücüyle daha etkin kılmak.

ENERJİSA ENERJİ’DEN “İNSAN”İ DEĞER
- İnsan boyutunda, müşterilerimize sunduğumuz değeri iyileştiriyoruz. Çalışanlarımıza sağladığımız dijital eğitim ve operasyonel altyapıyı da geliştiriyoruz. 
- Başta çalışan ve kültür olmak üzere geleceğin iş yapma şekillerimizi şimdiden hayâl ediyoruz. 
- Veri odaklı bir organizasyon odağında ve her zamanki gibi sürdürülebilirliği düşünerek yol haritamızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

E-TERNAL VE ENERJİSA ENERJİ’NİN DİJİTAL GELECEK HEDEFLERİ
- E-TERNAL’ı, “Bizi bugünden geleceğe taşıyacak itici gücümüz’ olarak görüyoruz. Bu vizyonu hayata geçirmek için yine bütünsel bir yaklaşımla ilerleyerek önümüzdeki 5 seneye baktık. 
- Şirketimizin içinden ve dışarıdan danışmanlıklarla, iyi örneklerle zenginleştirilmiş bir çalışma sonucunda tüm şirket için öngördüğümüz 500 yeni dijital inisiyatifi, 14 program altında topladık.
- Bu sayede somutlaştırdığımız yol haritamız; operasyon, müşteri, piyasa ve teknoloji boyutlarının her birinde gelişim alanı sağlıyor. Yapay zekâ, otomasyon, robotik ve blockchain gibi çok sayıda yeni teknolojiyi bünyemizde değere dönüştüreceğiz.

MEHMET FIRAT’IN PAYDAŞLARDAN BEKLENTİLERİ
- E-TERNAL’ın lansmanı sonrasında yerli ve yabancı paydaşlarımızdan gelen geri bildirimler bizi çok mutlu ediyor. 
- Dijital dönüşüm adına attığımız adımları, E-TERNAL kapsamında entegre ederek “hiç bitmeyecek ve sonsuz bir yolculuk” olarak tarif ediyoruz. Bu; işin şirket içi ve dışındaki tüm paydaşlarını içeren, bizim yani hepimizin yolculuğu. 
- Bu süreçte yeni altyapı kurulumları, teknoloji kazanımları, insan kaynaklarının gelişimi, finansal kabiliyetlerimiz ve regülasyonel çerçeve dahil olmak üzere, bir çok alanda çok sayıda paydaşımızla yakın temas halinde çalışıyoruz. Programın ve dijital dönüşümün gerçek başarısı buradan geliyor. 
- Şimdiye kadar sağladıkları destek için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlerleyen dönem için de yeni fırsat ve adımları birlikte hayata geçirmek için yine dijital yolculuğumuzda beraber yürüyeceğiz.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz