'GELENE-EK' YAPARAK SANATIMI GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUM

"Kutsal Ağaçlar", dünyaca ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin'in, geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veriyor.

İNDİRGENEMEZ ÇOĞULLUK
Ahmet Güneştekin’in, geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatçının farklı ifade araçlarından yararlandığı işlerini bir araya getirerek bakış açılarının ve yöntemlerin indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor. Sergide, sanatçının yaratıcı denemelerinin özünü yakalayan, algı ve duyguları için görsel bir eşdeğer yarattığı bronz heykelleri, geçmiş uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerin yanı sıra, işlerin yüzeyinde ortaya çıkan üç boyutlu yarıkürelerle bütünleştirdiği işleri sergileniyor.  

KOPMAKSIZIN DEVAM EDEN BİR BÜTÜN
“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen “Gelene–ek” adını verdiği çalışmalarının temel felsefesini sanatçı, “–ek” ifadesine yüklediği anlam üzerine kurmuştur. “Gelenek” ifadesinin “gelene–ek” biçiminde kullanımı, “gelenek” ve onun elde ediliş biçimi olan deneyimin şimdiye taşınma tasarısıdır. “Gelene–ek”, geçmişte kalan ve bugüne olduğu gibi taşınmak isteneni değil, kopmaksızın devam eden bir bütünü ifade eder. Bu devamlı değişen, çoğullaşan bütün; ancak kesintisiz olarak yorumlandığında canlı kalır. Geçmişten bugüne tekrar eden, uzanan, kalan, gelen bir ek vardır. Bu ekin kesintiye uğraması, düşünmenin de kesintiye uğraması demektir. 

“ARTIK VAR OLMAYAN ÇOCUKLUĞUM VAR OLMAYAN ZAMAN İÇİNDE”
Güneştekin; geçmişten gelenin, geleceğe dönük bir ekinin olduğunu ve bu süreklilik sayesinde yaşanan şimdiden çocukluğunun en uzak anlarına, ışığa form vermeyi düşlediği zamanlara, kesintisiz olarak geri gidebildiğini söyler: “Olup biten olayları anlattığımda, belleğimden çıkardığım bu olayların bizzat kendisi olmayıp bu şeylerin bende bıraktığı izlerdir. Artık var olmayan çocukluğum, var olmayan zaman içindedir; fakat onun bıraktığı izi şimdiki zamanda görebilirim; çünkü belleğimde barınmaya devam eder. Şeylerin geçip gittikten sonra bıraktıkları izlenim, anlar geçip gittikten sonra da varlığını sürdürür; sanatçının ölçtüğü şey orada olandır. Geçmişten edinilmiş deneyimi şimdiki zaman içinde harekete geçirme pratiği arasındaki bağ kavramsallaştırdığı “gelene–ek” ifadesinde ortaya çıkar.

MİTOLOJİK BİR KABUK...

“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen tuval üzerine çalıştığı işlerinde sanatçı, hareketin ve sonsuzluğun evrensel sembolü olan daire üzerine kurulu sarmal yapıyı, mitolojik öğelerle birleştirir. Sanatçının çocukluğunda çizdiği ilk şekiller arasında olan bu sarmal yapı, eşmerkezli daireler, bir ağacın halkalarından su üzerindeki dalgalanma desenlerine kadar çok sayıda doğal düzenlemeyle belleğine yerleşmiştir. Sanatçının bu işlerinde yüzeyde, dairesel ağaç haritalarında olduğu gibi, halkalar veya iç içe geçen güneş patlamaları, merkezi bir kökle başlar, diğer sıralar ortadan dışa doğru genişler. Bununla birlikte, bazılarında bir dizi parçalı halka ve yan yana hücreler de kullanır. Her bir hücrenin alanı çoğu zaman birbirine geçen belirli bir yoruma ve renge karşılık gelir. Güneştekin bu yorumlama alanını, anlamsal yapının oluşturucu öğesi olarak mitolojik bir kabukla örterek inşa eder.

AÇILIŞA ÜNLÜ AKINI
 “Zai Yaşam” içindeki sanat galerisi Art Zai’nin açılış davetine; Aydın Doğan, Ali Poyrazoğlu, Tilda Tezman, Murat Ülker, İnci Aksoy, Yalçın Ayaydın, Zeynep-Volkan Demirel, Fulya-Haluk Nayman, Esra-Fatih Öztürk, Meral Kosif, Feryal Gülman gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. 

“ZAİ YAŞAM”DA 4 MEVSİM ETKİNLİK
Bodrum’da bulunan ve Haziran 2019’da kapılarını sanatseverlere açan “Zai Yaşam”ın kurucusu, koleksiyoner iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu. Eşi Derya Hanım’la birlikte yönettiği “Zai Yaşam”, zeytin ağaçlarının gölgesinde; edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlayan yeni nesil bir kütüphane. Etkinlikler yılın dört mevsimi devam ediyor. İçinde ise sanat galerisi Art Zai kuruldu.

“Kutsal Ağaçlar” Zai Yaşam | Bodrum 18 Haziran 2021 – 28 Temmuz 2021

AHMET GÜNEŞTEKİN'İN "KUTSAL AĞAÇLAR"I!
Bodrum’da yer alan Zai Yaşam, Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Zai Yaşam içinde kurulan sanat galerisi Art Zai’nin açılış sergisi, 28 Temmuz 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz