YÖNETİMDE KADIN VİZYONU

'Yönetim Kurulu' kültürü günden güne değişiyor; eski iş yapma modelleri artık işe yaramıyor. Bunu aşmanın tek yolu, farklılıkları olan insanları bir araya getirmek. Şirketlere değişik bakış açıları kazandıran çeşitlilik için de adaylara mutlaka eşit şartlar ve olanaklar tanınmalı. Empati düzeyleri, bütünsel yaklaşım kabiliyetleri ve sezgileri çok gelişmiş olan kadınların, bu yetenekleriyle iş dünyasında çok etkili oldukları, olabilecekleri de aşikâr. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına girmeleri birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Biz de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sayımızda bu gerçeğe ışık tuttuk.

Tüketicilerin ve nüfusun en az %50’si kadın iken, onların yönetim kurullarında olmamaları düşünülemez. Ancak dünyada ve Türkiye’deki temsiliyet yüzdelerinde gözlemlenen artış henüz yeterli değil. Şirketlerin tepe yönetiminde CEO’lar da dahil, kadınların oranı hâlâ çok düşük. Ülkemizde aile üyeleri hariç tutulursa profesyonel kadın CEO’lar, sadece %2’lik bir dilimde yer alıyor.

‘KARAR VERİCİ KOLTUKLARDA SAYILARI ARTMALI’
Bu olumsuz tablonun nedenlerinden birisi, toplumun kadınlardan bekledikleriyle mevcut iş ortamının gereklerinin uyuşmaması. Katılımcı ve kapsayıcı bir ekonomi de onların ücretsiz emeği üzerine kurulamaz. İş gücünden ve perspektiflerinden daha fazla yararlanmak için “karar verici” koltuklarda kadınların sayısı artmalı. Ancak onların bu mevkiye ulaşma yolunda, önlerindeki sistemsel engellerin kaldırılması gerekiyor. 

‘ÇEŞİTLİLİK, ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISI GETİRİYOR’
Elbette ülke düzeyindeki faktörler göz ardı edilemez; ama çeşitliliğin de yönetim kurullarına uluslararası bakış açısı getirdiği gerçeği ortada. Bu noktada iş dünyasının liderleri olan mentorlara iş düşüyor. Sorumluluk almaya hazırlanan kadınlara birikimlerini, tecrübelerini ve vizyonlarını aktarmaları, şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı biçimde ulaşabilmesi adına çok büyük önem taşıyor. “Yönetim kurulunda görev almanın inceliklerini” üzerinde durulması ve bu konudaki paylaşım, deneyim eksikliğini kısmen ortadan kaldırıyor.

TÜSİAD TARİHİ BİR ADIM ATMIŞTI
12 Ocak 2017’de TÜSİAD başkanlığına seçilen Erol Bilecik, 20 Şubat’taki 49. Olağan Genel Kurul’da görevi İtalyan asıllı Simone Kaslowski'ye devretti. Onun döneminde, 18 Ocak 2018 tarihindeki TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurulu'nda açıklanan bir karar ise devrim niteliğindeydi. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)’ın adı, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. Gerekçe ise “cinsiyet eşitliği”ydi.

BİRİNCİ ELDEN ÇÖZÜM ÜRETMENİN AVANTAJLARI…
Biz de, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel sayımızda “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın” başlığından yola çıktık ve onların vizyonuna odaklandık. Tanınmış liderlere yönelttiğimiz sorular, istatistikî bilgilerin yanıtlarını aramakla başlarken, “Kadınlar için ‘en iyi işveren şirket' olmayı nasıl başarıyorsunuz?” ile devam etti. “Kadın tüketicilerinizin beklentilerine birinci elden, yani yönetim kurulunuzdaki kadınlar aracılığıyla çözüm üretmenin avantajları nelerdir?” sualini, “İş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlama adına stratejileriniz nelerdir?” takip etti…

‘DEĞİŞİM, İŞ YERİNDE DEMOKRASİYLE BAŞLAR!’
Ali Ülker, kadınların temsil oranlarının artırılması gerektiğini vurgularken, Muzaffer Akpınar, kadınların öngörüdeki gücüne işaret etti. Cansen Başaran Symes ‘cinsiyet’ kavramının önemsizliğine dikkati çekerken, Ümit Nazlı Boyner, değişimin “iş yerinde demokrasi”yle başladığının altını çizdi. Ebru Özdemir, ‘yeni ekonomi’de kadın-erkek ayrımının olmadığını hatırlatırken, Suzan Sabancı Dinçer, yönetim kuruluna giren kadınların rol model olduğu gerçeği üzerinde durdu. Zeynep Bodur Okyay, çeşitliliğin daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmayı getirdiğini belirtti. Hülya Gedik başarılı kadınlara hayranlığını dile getirirken, Gülden Yılmaz, yüzyılımıza kadınların damga vuracağı fikrinde…

*"Türkiye’de, Yönetim Kurullarında Kadın 2018" raporu
YÖNETİMDEKİ KADINLARIN ORANI %15.2’YE ÇIKTI
1-
2018 yılında BIST’e kayıtlı şirket sayısı 403. Bunlardan 159’u, BIST-100’deki 34’ü tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor. 
2- 2012-2018 arasında en az bir kadın üyesi olanların oranında yavaş; ama olumlu bir değişim gerçekleşti. 2018’de yönetim kurularının tamamı erkek olan şirketlerin oranı ilk defa % 40’ın altına düştü.
3- 2018’de BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı %13.9’dan %15.2’ye çıkarak %9.4 oranında arttı. BIST-100’deki artış oranı ise %7.6. Yine de bu, 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.
4- 2012’den itibaren kadın üyeler arasında şirketin hâkim pay sahibi ailelerin üyeleri giderek azalırken, profesyonel kadın oranı arttı. 2018’de 421 kadının %45.6’sı şirketin hâkim pay sahibi ailelerin üyeleri arasından seçildi. 230 kadın, BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece %8.3’ünü oluşturdu. Bu, 2012’deki %5.1’lik orana kıyasla %63 artışa karşılık gelmekte.
5- 2018’de BIST yönetim kurullarına seçilen 421 kadın üyeden 222’si (%53) icracı olmayan; ancak bağımsız olmayan üye, 131’i (%31) bağımsız üye ve sadece 68’i (%16) icracı üye oldu.
6- BIST-100’de bağımsızlar arasında kadın üye oranı %8.4’ten %16,6’ya çıkarak %98 arttı. Bu, tüm BİST şirketleri için %32.2 oldu. 
7- SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan 105 şirket, genelin sadece %26’sı. 
8- En az 3 kadın üyesi olan 42 şirket genelin %10.4’ü. 361’i henüz toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin etkin fayda sağlayacağı bu eşiği aşamadı. 
* Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, 2012’den beri yönetim kurullarıyla ilgili verileri topluyor, raporluyor ve 6 yıllık eğilimi ortaya koyuyor.

ALİ ÜLKER  YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI:
‘ONLARIN BAKIŞ AÇISI ÇOK ÖNEMLİ’
Yönetim kurullarında daha fazla kadın yer almalı ve temsil oranları artırılmalı. Şirketlerin en üst düzey organlarındaki bu adımlar, son yıllarda yönetimdeki çeşitliliği ve bakış perspektifinin zenginleşmesine de fayda sağladı. 

‘BİRLEŞTİRİCİ VE UZLAŞTIRCILAR’
Homojen toplumdaki kadının birleştirici, uzlaştırıcı özelliklerinin ve aynı zamanda farklı bir bakış açısının temsili bizim için çok önemli.

MV HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MUZAFFER AKPINAR:
‘35 YILLIK İŞ HAYATIMDA KADINLARLA ÇALIŞTIM’
35 yıllık iş hayatımda kadınlarla çalıştım. Her iş ortamında, çok büyük başarılara birlikte imza attık. Çok büyük kıymet verdiler. Aynı derecede öngörüler, içgörüler, düşünceler ve aksiyonlar ortaya koydular. 

‘HİÇBİR ZAMAN KİMLİKLERİNİ BİLMEDİM’
Her zaman beraberce, gururla ve keyifle çalıştık. Hiçbir zaman kimliklerini bilmedim. Aslında öyle bir farkındalığım da olmadı. Bunun olmadığı bir dünyayı hayâl ediyorum.

ALLİANZ SİGORTA & ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES:
‘KADIN ÇALIŞANLARA VE ADAYLARA EŞİT FIRSAT SUNUYORUZ’
Allianz Sigorta & Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, işe alım ve terfi kararlarında “cinsiyet” kriterini önemsemediklerini söyledi. Symes; farklılıkları gözettiklerini, birçok kadın dostu uygulama ve projede yer aldıklarını belirtti.

“Kadın istihdamı” ve “kadın dostu” olarak Türkiye’ye öncülük eden bir vizyona sahibiz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenme Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan ilk sigorta şirketiyiz. “Toplumsal cinsiyet eşitliği” de 5 öncelikli sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında. 

‘KARİYER VE ÖZEL YAŞAM DENGESİNİ ÖNEMSİYORUZ’
Kariyer ve özel yaşam dengesini önemsiyoruz. Esnek mesai saatleri ve uzaktan çalışma uygulamalarımızla çalışanlarımızın kendi iş planları çerçevesinde rahatlıkla hareket etmesine imkân tanıyoruz. Bu, özellikle yeni anneleri mutlu ediyor. Çocuklarının okullarının ilk gününde idarî izin olanağı sunuyoruz. “Allianz Türkiye Akademisi”nde ebeveynlere yönelik farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca “TurkishWin”, “Yeniden Biz” ve “BinYaprak”ın destekçisiyiz. Kadınların birbirlerine yol göstereceği, rol model olacağı ve ilham vereceği platformları önemsiyoruz. 

‘KADIN DOSTU UYGULAMA VE PROJELERİMİZ VAR’
Kadın çalışanları güçlendirmek için Allianz Grubu tarafından yürütülen ve değerlendirilen programlar bulunuyor. Bu kapsamda Allianz’ın “Liderlikte Kadın Programı”, “Kadın Sponsorluk Programı”, “Jet Kadın Programı” ve ”Allianz Kadınlar Ağı” gibi birçok kadın dostu uygulama ve projesinde de yer alıyoruz. 

‘İŞ GÜCÜMÜZÜN %60’I KADINLARDAN OLUŞUYOR’
Allianz Türkiye’de yaklaşık 2.500 çalışanımız var ve iş gücümüzün %60’ı, müdür ve üstü pozisyonlarımızın %43’ünden fazlası kadınlardan oluşuyor. İcra kurulumuzda da yine %21 oranında kadın liderler görev alıyor. Bu yüzdeler, cinsiyet ayrımcılığı olmadan yapılan terfilere bağlı olarak yıllar itibarıyla değişebiliyor. Allianz Türkiye, Allianz Grubu genelinde de kadın çalışan konusunda en iyi orana sahip ülkelerin başında geliyor. 

‘KADININ YARATTIĞI FARKIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ’
Allianz Türkiye olarak kadının iş yaşamında yarattığı farkın değerini biliyoruz. Kadınların ön planda olduğu iş gücümüzün, yenilikçi ve vizyoner kurum kültürünü oluşturmamızda büyük etkisi var. Müşterilerimizin hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olmak istiyoruz. Bu bakış açısı; “Meme Kanseri Bilgilendirme ve Mamografi Hatırlatma” ya da çocuk gelişiminin dijital ortama aktarıldığı ve Allianz’ım mobil uygulamasındaki ‘Çocuğumun Sağlığı’ gibi yenilikçi projelerin de uygulamaya alınmasını destekliyor. 

‘FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’
Nicelikte sağladığımız eşitlikçi politikaların niteliğe de yansımasından emin olmak için politikalarımızı çok dikkatli tasarlıyoruz. 2018’de Allianz Türkiye İnsan Hakları Politikası’nı yayımladık. Farklı fonksiyonlardan çalışanlarımızın gönüllü yer aldığı “Sürdürülebilirlik Komitesi”ne bağlı “Farklılıkları Gözetme Çalışma Grubumuz”, kapsayıcılık ve eşitlik kavramlarına yönelik farkındalık çalışmaları ve uygulamaları gerçekleştiriyor.

‘CİNSİYETİ KRİTER OLARAK ELE ALMIYORUZ’
Mutlu, özgür, esnek ve sosyal bir yeni nesil çalışma kültürünü benimsiyoruz. İşe alım ve terfi kararlarında cinsiyeti kriter olarak ele almıyoruz. Farklılıkları gözeterek, kadın çalışanlar ya da adaylara eşit fırsat sunuyoruz. Doğum izninden dönüp terfi alan, hamileyken iş teklif ettiğimiz çalışanlarımız da mevcut.

CANSEN BAŞARAN SYMES’İN KADIN AÇILIMI:
Liderlik: Kararda çeşitlilik
Kadın: Kalkınma 
Kariyer: Gelişim Rekabet: Engel
Motivasyon: Rol model
Değişim: Yenilik
İcra kurulu üyesi oranı: %21

ÜMİT NAZLI BOYNER  BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ:
‘İŞİMİZİ AKILLA, BİLİMLE VE VİCDANLA YAPIYORUZ’
Liderlik:
Çok büyük adımlar.
Kadın: Vicdan.
Kariyer: İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin. 
Rekabet: İşimizi akılla, bilimle, vicdanla, iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz; ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atıyoruz.
Başarı: Günümüzde bilgiyi yönetebilen ve doğru şekilde uygulayanlar başarılı olabilir. Hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra da ilişkilerinizdir. 
Motivasyon: Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla, iyilikle, iyi işler yapabileceğinize inanın.
İnovasyon: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal girişimcilik.
Değişim: İş yerinde demokrasi.

LİMAK YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU ÖZDEMİR:
‘YENİ EKONOMİDE KADIN-ERKEK AYRIMI YOK’
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, nitelikli insan gücünü, “yeni ekonominin olmazsa olmazı” şeklinde nitelendirdi. Özdemir, ülkemizin geleceğine yön verecek ve ‘cam tavanları kıracak’ kadın liderleri ortaya çıkarmanın zorunluluğuna dikkati çekti.

Artık ‘yeni ekonomi’ dönemindeyiz. Burada kadın-erkek ayrımı yok. Tüm sosyal yatırımlarımızda, “nitelikli insan” yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Dokunulmamış insan gücünü uyandırmaya ve ‘ekonomiye’ kazandırmaya çalışıyoruz. Bizlere liderlik edebilecek kapasiteye sahip kadın mühendis adaylarına umut olmayı amaçlıyoruz.

‘CAM TAVANLAR KIRILMALI’
Hedefimiz ülkemizin geleceğine yön verecek, doğru bir tabirle ‘cam tavanları kıracak’ kadın liderleri ortaya çıkarmak. Ben de her zaman ve bulunduğum her ortamda yeni şeyler öğrenme çabasındayım. Çok okurum, eğitimlere katılmaya ve sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almaya çalışırım. Sadece iş değil, sanatla da ilgiliyim. Eş zamanlı birçok proje yürütüyorum.  

‘TAKİPÇİLİĞİ BABAMDAN ÖĞRENDİM’
Çalışkanlık ve takipçilik, babam (Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir) için çok önemli. Sıkı takipçiliğimle büyük sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Ekip çalışması önem verdiğim nosyonlardan biri. Tüm projelerimizde bu şekilde başarıya ulaştığımızı görüyorum ki, bunu koruma gayretindeyim.

‘HER GÜN SOSYAL FAYDA İÇİN DE ÇALIŞIYORUM’
Her gün 2 saatten fazla sosyal fayda yaratmak için çalışıyorum. Şirket bünyesindeki görevlerimin yanı sıra birçok farklı platformda da görev ve sorumluluk almaya hep gönüllü oldum. Bu yaklaşımım, profesyonel ve kişisel anlamda beni sürekli besliyor.
"2018’de 421 kadının %45.6’sı şirketin hâkim pay sahibi ailelerin üyeleri arasından seçildi. SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan 105 şirket ise genelin sadece %26’sı."

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYESİ SUZAN SABANCI DİNÇER:
‘KADINLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’
Liderlik: Yönetim kurullarına giren kadınlar rol model oluyor.
Kadın: Sürdürülebilir kalkınmada kadınlar ekonomik ve toplumsal açıdan ülkemize büyük katkı sağlayacak.
Kariyer: Şirketlerin yönetim kurulunda kadınların yer alması, diğer kadın yöneticileri hem motive ediyor hem de onlara cesaret veriyor.
Rekabet: Toplumsal açıdan ülkemize katkı.
Başarı: Finansal performans.
Motivasyon: Yenilikçilik bizi motive ediyor.
İnovasyon: Farklılık ve farkındalığı yükseltmek.
Değişim: İlerleme ve kalkınmaya giden yolu, kadın-erkek hep birlikte açmalıyız.

KALE GRUBU BAŞKANI VE CEO’SU ZEYNEP BODUR OKYAY:
 ‘KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER ŞEY GÜZELLEŞİR’
Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, kadınların iş hayatına girişinin önündeki engelleri kaldırmayı, öncelikli hedefleri olarak benimsediklerinin altını çizdi. Okyay, kadın yöneticilerin ve çalışanların sayısının artması için çaba harcadıklarını anlattı.

Ticaretin bireyleri, sanayinin ise toplumları zenginleştirdiğine yürekten inanan bir gelenekten geliyorum. Sanayicilik bu anlamda annelik kadar zor ve meşakkatli. Çünkü mühendislik gibi meslekler ülkemizde hâlâ erkek işi olarak görülüyor. 

‘GENÇ KIZLARIMIZ İYİ EĞİTİM ALSIN İSTİYORUZ’
Biz, “Şirketlerimizde daha çok kadın yönetici olsun, kadın çalışanlarımızın sayısı artsın, genç kızlarımız iyi eğitim alsın ve sanayiciliğe özensin” istiyoruz. Bunu hayata geçirmeyi ve kadınların iş hayatına girişinin önündeki engelleri kaldırmayı, öncelikli hedefimiz olarak benimsiyoruz. Kadınların gücüne, kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğine inanıyoruz.

‘KADIN YÖNETİCİ ORANIMIZ, ÜLKE ORTALAMASININ İLERİSİNDE’
Yapı ürünleri, savunma ve havacılık gibi kelimenin tam anlamıyla “sert sektörlerde” faaliyet gösteriyoruz. Buna karşın grubumuzda kadın çalışan %21, üst düzey kadın yönetici %27 düzeyinde. Kadın yönetim kurulu üyesi oranımız %28. Ülke ortalamasından daha ilerideyiz; ancak hâlâ yapacak çok işimiz var.

‘KADINLAR VİZYONA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’
Ülkemizde her alanda kadın erkek ayrımcılığı bu kadar had safhadayken tüketicilerin beklentilerini kadın erkek olarak ayırmıyoruz. Ancak kadın çalışanların ve kadın yöneticilerin şirketlerin vizyonuna ve verimliliğine büyük katkı sağladığına inanıyorum. Yönetim kurullarında çeşitliliğin güçlenmesi, daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmayı getiriyor ve performansı artırıyor. 

‘360 DERECE BAKIŞ AÇISINA SAHİBİZ’
Nüfusun yarısının potansiyelinin kullanılmadığı bir ülkede sürdürülebilir ekonomiden, ilerlemeden ve refahtan bahsedemeyiz. Kadınların eğitime, iş gücüne ve toplumsal hayata katılması için çalışmalarımızı 360 derece bir bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Buradaki stratejimiz, kadın ve erkek çalışanlara her koşulda eşit ve adil davranılması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için üst düzey kurumsal liderlik gösterilmesine dayanıyor.

ZEYNEP BODUR OKYAY’IN KADIN AÇILIMI:
Liderlik: Eşitlik
Kadın: Potansiyel 
Kariyer: Gelişim Rekabet: Engel
Motivasyon: Kadın eli
Değişim: İlerleme
İcra kurulu üyesi oranı: %28

GEDİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜLYA GEDİK:
‘KADINLAR ÇOK DAHA DİKKATLİ, YARATICI VE ÇALIŞKAN’
Liderlik:
Kolektif iş birliği ve ortak akıl.
Kadın: Bütün zorluklarına rağmen, kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını her zaman destekliyorum. 
Kariyer:  Disiplin ve konsantre.
Rekabet: Anne ve aynı zamanda çalışan bir kadın olmanın zorluğunu iyi biliyorum.
Başarı: Anadolu’da çalışmak dışında çıkış noktası olmayan -kocası, babası olmadan- girişimci olmuş ve başarılı olan kadınlara çok hayranım.
Motivasyon: Kadınların çok daha dikkatli, yaratıcı ve çalışkan olduklarını düşünüyorum.
İnovasyon: Sektör gözetmeksizin kadın istihdamının ve yönetimde temsili artması…
Değişim: Bizim içinde yer aldığımız metal sektörü, kadın çalışanın, örneğin tekstildeki kadar yüksek oranda yer alabileceği bir alan değil. Çalışan oranı: Gedik Holding bünyesinde kadın çalışan oranımız %20 civarında ve bunu yükseltmeye çalışıyoruz.

KOTON YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜLDEN YILMAZ:
‘ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK DEVRİMLERİNİ KADINLAR YAPACAK’
Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, bir ülkedeki çalışan kadın sayısının; eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barışın göstergesi olduğu kanaatinde. Yılmaz’a göre; dijitalleşen dünyada kadın çok daha güçlü ve etkin şekilde konumlanacak.

Kadının gücü ve bu konuda artan farkındalıkla yüzyılımıza kadınlar damga vuracak. Çağımızın en büyük devrimlerini kadınlar yapacak. Son yıllarda yazdıkları başarı hikâyeleri, fırsat eşitliğinin dışında kalanlara da ilham veriyor, örnek teşkil ediyor. 

‘EŞİTSİZLİK DUVARI YIKILACAK’
Dijitalleşen dünyada kadın çok daha güçlü ve etkin konumlanacak. Küresel ölçekli bir dayanışmayla toplumsal yaşama, iş dünyasına ve siyasete damga vuracaklar. 21. yüzyılın ilk yarısında iş dünyasında asırlardır mücadele edilen eşitsizlik duvarını yıkacaklarını, sosyal haklar, yönetim kademelerinde yer bulma, eşit ücretlendirme gibi alanlarda büyük kazanımlar elde edeceklerini düşünüyorum.

‘ÜST YÖNETİMİMİZİN %50’SİNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR’
Yönetici kadromuzda ve üst yönetiminde görev alanların %50’sini kadınlar oluşturuyor. %63 kadın çalışan oranıyla da AB ortalamasının üzerindeyiz. Yönetim tarzımı ‘Takım Kaptanlığı’ olarak adlandırıyorum. İyi bir takımın lideriyim, hızlı ve doğru kurduğum oyunu iyi oynuyorum. Saha kenarında değil, oyunun içinde ve ekibin parçası olarak mücadele etmeyi, tüm bunları yaparken de eğlenmeyi ve paylaşmayı seviyorum. Bu ekibi doğru yönlendirebilmek için de disiplinli ve kararlı bir lider olmak lazım. 

‘LİDERLİK ANLAYIŞIMIN TEMELİ: MÜKEMMELLİYETÇİLİK’
İşimin her aşamasında, 7 gün 24 saat detaycıyım. Strateji kurmanın önemini çok iyi bilirim; ancak asıl gizem ve fark yaratmak, bunu hayata geçirmek. Tüm risk ve fırsatları masaya yatırırım. Mükemmeliyetçilik de liderlik anlayışımın temelinde yer alan özelliklerden biri. Disiplin, başarının etkin bir faktörü. İş ve özel hayatımı ayırmıyorum. Zihnimi ve bakış açımı güncel tutmaya, dünyayı ve işimle ilgili gelişmeleri çok yakından izlemeye çalışıyorum.

GÜLDEN YILMAZ’IN KADIN AÇILIMI:
Liderlik:
Mükemmeliyetçilik
Kadın: Mücadele Kariyer: Gelişim Rekabet: Sosyal haklar
Motivasyon: İlham
Değişim: Planlama
İcra kurulu üyesi oranı: %50

Ö. Seyfettin Bayram - s.bayram@businesslife.com.tr
Selen Kocabaş - s.kocabas@businesslife.com.tr


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz