EKONOMİK DARBOĞAZ NASIL ETKİLEDİ?

Finansal dalgalanmaların yaşandığı 2018'e ait bilançolar tümüyle netleşti. Çevik bir yönetim anlayışına sahip olanlar ve doğru taktiksel hamlelerde bulunanlar, ekonomideki kırılganlığın arttığı bu zorlu dönemi, başarılı bir şekilde tamamladı. Bunların başını ise en büyük sanayi kuruluşlarımız çekti. Biz de bunlardan bazılarına, Nisan 2019 sayımızda yer verdik.

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç:
2019’DA DA BAŞARILI İŞ SONUÇLARINA ULAŞACAĞIZ

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarıyla yöneten Tüpraş’ın, 2018’de de işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu koruduğunu söyledi. Koç, şirketin son 13 yılda rafinajda yaptığı toplam yatırım tutarının 6 milyar doları aştığını açıkladı.

Tüpraş, operasyonlarını sektörümüzü etkileyen tüm küresel ve yerel gelişmeler doğrultusunda yürütüyor. Ham petrolde ağır ve yüksek kükürtlü işleme kabiliyeti ve sürekli genişlettiği tedarik havuzunun desteğiyle, en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 ülkeden 20 farklı çeşit alım yapılmıştır. 

PLANLI BAKIMA RAĞMEN 25.7 MİLYON TON ÜRETİM
İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesindeki modernizasyon çalışması ve İzmit Rafinerisi ile Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlanan önemli planlı bakım duruşlarına rağmen, 2018’de %95.9 kapasite kullanımıyla 25.7 milyon ton üretim yapılmıştır. Özellikle motorin ve jet ürünlerindeki güçlü talep ve ulaşılan rekor satış neticesinde, Tüpraş’ın satışları yurt içinde 25.6, toplamda 29.8 milyon ton olmuş, cirosu 88.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Önemli finansal risklerin yaşandığı 2018’de Tüpraş, güçlü risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarıyla yöneterek işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu korumuş; 3.8 milyar TL vergi sonrası kâr elde etmiştir. 

‘VERİ ANALİTİĞİ MERKEZİ’NDEN DİĞER ŞİRKETLERE HİZMET
2018’de Tüpraş, operasyonel etkinliğini uluslararası entegrasyonla güçlendirmek üzere Londra’da Ticaret Ofisi açtı. Geçen yıl başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda Tüpraş; rafineri süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren Endüstri 4.0 projelerini hayata geçiriyor. 
2018’de ODTÜ ve İTÜ Teknokentleri’nde açılan Veri Analitiği Merkezlerimiz, kazandığı deneyim ve bilgiyle diğer şirketlere de hizmet veriyor. Tüpraş, ekonomik katma değer sağlarken, memleketimizin ihtiyacı olan kültür, sanat, eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları da hassasiyetle yürütüyor. 

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR…
Topluluğumuzun öncülüğünde HeforShe hareketinin destekçisi olan Tüpraş, kadınların güçlenmesine yönelik hem iş yerinde hem de toplum genelinde farkındalığı artırmak üzere eğitim ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir. 

‘EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, İNSAN KAYNAĞIMIZ’
Ödün vermeyeceğimiz en büyük önceliğimiz ise, Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır” sözünün ışığında, iş güvenliği ve teknik emniyettir. Hepimizin temel sorumluluğu, süreçlerimizi daimi olarak bu bilinçle gözden geçirmek, çalışma prensiplerimizi her geçen gün daha emniyetli ve güvenli hale getirmektir. 

DÜNYADA FİNANSAL KOŞULLAR ZORLAŞTI
Küresel ticaretteki düşüş, dünya genelinde finansal koşulların zorlaşması ve emtia piyasasında artan belirsizlikler dikkate alındığında 2019’un da özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolay geçmeyeceği görülmektedir. 2019’da da 2018’deki gibi başarılı iş sonuçlarına ulaşacağımıza olan güvenim tamdır.

TÜPRAŞ
CİRO:
88.6 MİLYAR TL
KÂR: 3.8 MİLYAR TL
ÜRETİM: 25.7 MİLYON TON (%95.9 KAPASİTE)

***

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov:
DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARACAK GÜÇLÜ PLANLAR YAPIYORUZ
Türk sanayisinin üretim devi, SOCAR Türkiye’nin iştiraki, ülkemizin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim’in Genel Müdürü Anar Mammadov, reel sektörün tek noktaya en büyük yatırımı olan STAR Rafineri ile sinerji oluşturacaklarını belirtti. Mammadov dijitalleşme ve verimlilik çalışmalarıyla, 2019’da da sürdürülebilir kârlılıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk sanayisi ve ekonomisi için değer yarattık. 2018, Petkim için başarılı bir yıl oldu. Tüm dünyada küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2018’de verimliliğe odaklanıp, uzun vadeli düşünerek göstergeleri olumluya çevirebildik. 

TALEPLERİ ÖNCEDEN GÖREREK HIZLI YANITLADIK
Global ve yerel gelişmeleri yakından takip ettik. Pazar ve müşteri taleplerini önceden görerek, hızlı yanıtladık. İthalatçıların zorlandığı koşullarda dahi yerli üreticilerimize hammadde desteği sağlayarak ekonomiye değer katmaya devam ettik. 2018’in son çeyreğindeki planlı bakım duruşumuzu 63 gün olarak öngörmemize rağmen 53 günde bitirdik. 4 senede bir olan bu çalışmaya kadar tam kapasiteye yakın üretim hacmimiz ve tüm yıl boyunca sergilediğimiz satış performansımızla kuvvetli bilanço yapımızı koruduk. 2019’a yenilenmiş tesisimizle başladık. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de almaya başlayacağız.

STAR RAFİNERİ İLE VERİMLİLİK VE KÂRLILIK ARTACAK
Petkim’in hammadde tedarik devamlılığını ve arz güvenliğini sağlayacak olan STAR Rafineri’den ilk naftayı aldık. Entegrasyon zinciri kuran STAR Rafineri, kısa bir süre sonra tam kapasite çalışmaya başladığında, tüm hammaddemizi navlun ücreti ödemeden daha yüksek kalitede alacağız. Bu da verimliliğimizi ve kârlılığımızı artıracak. 

OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tüm iş süreçlerimizde optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Fabrikalarımızda yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırırken, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini üretim, bakım ve iş güvenliği birimlerimize dahil ediyoruz. Petkim’in, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi olması için aralıksız mesaideyiz. Tüm bunların neticesinde, Petkim’in son yıllarda giderek artan kârlılığını ve performansını 2019’da daha üst seviyelere çıkaracak güçlü planlar yapıyoruz.

PETKİM
AKTİF BÜYÜKLÜK
: 12.6 MİLYAR TL (%62 artış)
CİRO: 9.3 MİLYAR TL
KÂR: 872 MİLYON TL
FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr): 1.523 MİLYAR TL
SATIŞ: 1.8 MİLYON TON (939 BİN TON YURT İÇİ / 880 BİN TON YURT DIŞI) 

***

Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem:
HER DÖNEMDE ÇAĞIN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ
Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye'nin lider şirketi… Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, hem yatırımcılarına, hem de diğer tüm paydaşlarına, en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi. Erdem, 2018’i çevik bir yönetim anlayışı ve doğru taktiksel hamlelerle başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Başarımızda kuşkusuz, düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz, güçlü müşteri ilişkilerimiz ve yetkin ekibimizin payı çok büyük. 

KESİNTİSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ… 
Finansal sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik ve serbestleşme, enerji sektörünün öncelikli konuları arasında. Biz de öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, her dönemde çağın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Halka arzda ortaya koymuş olduğumuz orta ve uzun vade hedeflerimize uyumlu olarak, 2019’da da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

BIBERT: TRENDLERİ VE DEĞİŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert: Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı elde edebilmek için, makroekonomik trendleri ve regülasyon değişimlerini her dönem yakından takip ederek, etkin risk yönetim politikaları geliştiriyoruz. Bu sayede, Şubat 2018’deki halka arzımızı takiben, başarılı finansal ve operasyonel performansının devamını sağlayarak 2018’de hedeflerimizi aştık ve hissedarlarımız için reel bir büyüme yarattık. En büyük katkı, kuşkusuz çalışanlarımızındır.

ENERJİSA
CİRO:
3.845 MİLYAR TL (%50 BÜYÜME)
KÂR: 730 MİLYON TL (%40 ARTIŞ)
MÜŞTERİ SAYISI: 9 MİLYON+

***

Çimsa CEO’su Ülkü Özcan:
GLOBAL OYUNCU KİMLİĞİMİZİ, 2019’DA GÜÇLENDİRECEĞİZ
Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi Çimsa, sektörün global oyuncusu olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa’nın CEO’su Ülkü Özcan, 2018’de geniş lojistik yapılanmaları, beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlıklarıyla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer aldıklarına dikkati çekti. 

2018’de operasyonel kârımızın %50’sinden fazlası yurt dışından geldi. Uluslararası bir çimento üreticisi konumundayız. Küresel beyaz çimento ticaretindeki yatırımlarımızla Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. 

YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ
2018’de daralan iç piyasanın etkilerini ihracat kanallarımızla telafi ettik, global oyuncu kimliğimizi güçlendirdik. 2019’da sektörün öncüsü olarak yeni projeler hayata geçirmek için çaba harcayacağız. Dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişmeye ve insan hayatına değer katacağız.

ÇİMSA, GELECEĞİN ÇİMENTO ŞİRKETİ
Sürdürülebilir ve kârlı başarı elde etmek, dijital teknolojilere yatırımdan geçiyor. “Yeni Neslin Sabancı”sından aldığımız güç ve vizyonla dönüşüm çalışmalarımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Verimliliğe, akıllı fabrika sistemleri ve veri analitiği gibi Endüstri 4.0 projelerine daha fazla odaklanarak Çimsa’yı “Geleceğin Çimento Şirketi” olarak konumlandırıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge projeleriyle Çimsa’nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımayı sürdüreceğiz.

ÇİMSA AMERİCAS YATIRIMI…
ABD pazarında güçlü avantajlar elde etme amacıyla Çimsa Americas yatırımımızı 2019’un ilk yarısında tamamlamayı ve operasyonel hale gelmeyi hedefliyoruz. Ekonomik performans, yeni ürün, pazar ve insan kaynağının gelişimi gibi başlıklardaki atılımlarla paydaşlarımız için kalıcı değer yarattık. Güçlü kurumsal ve mali yapımızla sürdürülebilir, çevre ve topluma karşı sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir, doğru ve güvenilir olmaya devam edeceğiz.

ÇİMSA
CİRO:
1.7 MİLYAR TL (% 14)
KÂR: 154 MİLYON TL
İHRACAT: 869 MİLYON TL
SATIŞ: 8.7 MİLYON TON+

***

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın:
GLOBAL BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ
Dönüşüm ve yapılandırma çalışmalarında büyük başarı elde ederek, mobilya sektöründe rekor büyümeye imza atan Yataş Grup, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarla istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Enza Home ve Yataş Bedding markalarıyla dikkati çeken Yataş Grup’un CEO’su Nuri Öztaşkın, yeni dönem planlarını anlattı.

Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarında büyümeyi planlıyoruz. 2018 yılında hedeflerimizden ödün vermeden çalıştık. Yurt dışında 13, yurt içinde ise 77 mağaza açtık. Kasım ayında Furniture İstanbul’da, yeni markamız “Divanev”’in lansmanını gerçekleştirdik.

ENDÜSRTİ 4.0 SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK MAKİNE YATIRIMI
Ankara modüler fabrikamıza, Endüstri 4.0 sistemiyle çalışacak makineler için ilk adımları attık. 2019’da yatırımlarımızı ara vermeden devam ettireceğiz. Divanev’in ilk mağazasını tüketicilerle buluşturuyoruz. 2019’da Yataş Bedding, Enza Home ve Divanev ile 38’i yurt dışı olmak üzere toplam 116 mağaza açmayı hedefliyoruz.

AKTİF VE SÜRPRİZ GELİŞMELER OLACAK
Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Uzak Doğu pazarları da dahil, tüm dünyada daha aktif ve sürpriz gelişmeler içerisinde olacağız. Başarılarımız ileride yapacaklarımızın da teminatı…

CİRO: 943.1 MİLYON TL
KÂR: 75.6 MİLYON TL
FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr): 144.6 MİLYON TL (%20.2 ARTIŞ)


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz