DUAYENLERİN LİDERLİK İLKELERİ

Yönetici insanın zihnine hitap eder, belirli bir kuralı ve sistemi vardır. Liderlik insanların gönlüne seslenmektir. Lider ise hep hayâlleri olan, bu şekilde geliştirdiği projeleri...

YENİ DÖNEMİN ANAHTARI: KOLEKTİF LİDERLİK

İçinde bulunduğumuz dönem, pek çok şeyi kökten şekillendirmeye zorluyor. Bunlar arasında yönetim anlayışı da var. Artık hiyerarşinin önemi azalıyor ve kolektif liderliğe geçiş zoru...