YENİ DÖNEMİN ANAHTARI: KOLEKTİF LİDERLİK

İçinde bulunduğumuz dönem, pek çok şeyi kökten şekillendirmeye zorluyor. Bunlar arasında yönetim anlayışı da var. Artık hiyerarşinin önemi ...